Komentarz

ŁK 5, 1-11

„Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”(Łk 5,10).

Komentarz

 

 

I Niedziela Wielkiego Postu C
ŁK 4, 1-13 Komentarz

II Niedziela Wielkiego Postu C

Łk 9, 28b-36 Komentarz

III Niedziela Wielkiego Postu C

Łk 13, 1-9 Komentarz
IV Niedziela Wielkiego Postu C,

Łk 15,1-3.11-32 Komentarz