Pan jest blisko

 Maria Celeste w swoim „Dzienniku duchowym” zanotowała słowa, które Pan skierował do niej na rozpoczęcie Adwentu: Rozpoczniesz tego dnia okres Adwentu, życiem całkowicie czystym i nowym. Abyś była do tego zdolna, udzielę ci skutecznej łaski, żądając jednak od ciebie nieustannej współpracy z nią. Dlatego musi być w tobie ciągłe pragnienie miłowania Mnie, które twoją duszę ku Mnie pociągnie i przeniknie wszystkie twoje aktualne działania: duchowe, doczesne i zmysłowe…

W tym adwentowym czasie Bóg zaprasza także nas na taką drogę: abyśmy pielęgnowali w sobie pragnienie kochania Go i w ten sposób przygotowali nasze serca na przyjście Jezusa. Niech On będzie, jak był dla Marii Celeste, jedynym naszym celem w każdej najmniejszej myśli, słowie i działaniu.

Zakończenie remontu

Remont związany z ociepleniem jednej ze ścian naszej Kaplicy został zakończony. Dziękujemy Bogu i wszystkim, którzy pracowali. Zdjęcia zrobiła nasza s. Aneta.

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Pro Orantibus

21 listopada - we Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny wszystkie mniszki  (także siostry redemptorystki) i mnisi żyjący w klasztorach klauzurowych obchodzą swoje święto i są objęci szczególną modlitwą przez cały Kościół. ZOBACZ.

Starożytna tradycja duchowa, podjęta przez Sobór Watykański II, wyraźnie łączy życie kontemplacyjne z modlitwą Jezusa ”na górze” to znaczy w miejscu odosobnionym, dostępnym nie dla wszystkich, lecz jedynie dla tych, których wzywa On do Siebie, na miejsce samotne. Pan wszelkiego stworzenia chce być miłowany w sposób wyłączny i absolutny; pragnie, by oblubienica była zawsze przy Nim. Bóg, którego miłość do człowieka graniczy z szaleństwem, upodobał sobie i wybrał osoby, z którymi chce być „sam na sam.

Uroczystość Chrystusa Króla

 

W tym roku Kościół obchodzi Święto Chrystusa Króla Wszechświata 21 listopada. Wprowadził je w 1925 roku Papież Pius XI  . Uważal on bowiem, że wiarę wypiera się  z przestrzeni publicznej. Święto to odwołuje się  do  uznania panowania i władzy Chrystusa zarówno w życiu osobistym chrześcijan jak i całych społeczności. W 1969 roku papież Paweł VI podniósł święto do rangi uroczystości, a więc najwyższej wagi obchodu liturgicznego w Kościele. Posłuchaj komentarza.

Spotkanie dla świeckich

Serdecznie zapraszamy na   spotkanie dla świeckich pragnących zgłębiać duchowość bł. Marii Celeste Crostarosa, w niedzielę,  21 listopada o godz. 16.00.

A tematem będzie to, co najważniejsze w życiu duchowym...

Spotkanie oblatek

Po długiej przerwie spowodanej pandemią wznowiłyśmy spotkania dla mieszkających bliżej nas oblatek. Na kilkugodzinnym spotkaniu poruszyłyśmy kwestie związane z synodem i przygotowaniem do niego. Spotkanie było bardzo owocne i twórcze, zakończone modlitwą w intencji synodu. Towarzyszyła nam także nasza bł. Maria Celeste. 5 lat temu, w roku jej beatyfikacji,  cztery pierwsze oblatki złożyły przyrzeczenia.

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Wydarzenia

Do naszej wspólnoty dołączyły nowe osoby: Oksana z lwowskiej wspólnoty redemptorystek oraz Lila, która przyjechała, aby przeżyć w klauzurze czas rozeznania powołania. Z naszej wspólnoty z Kazachstanu odwiedziła nas też s. Marysia,

Przeżyłyśmy z s. Henią dzień jej urodzin i świętowałyśmy z radością z nią, z jej rodziną i z jej bratem o. Markiem - redemptorystą, który celebrował Mszę św. w naszej Kaplicy. Dziękujemy Bogu za ten czas, niech nasze życie będzie uwielbieniem Jego obecności pośród nas. On jest naszym niebem, jak napisała bł Maria Celeste i Nim chcemy się dzielić ze wszystkimi.Zobacz.

9 listopada - powstanie Zgromadzenia Redemptorystów

Zgromadzenie Redemptorystów powstało 9 listopada 1732 roku. W kolejną 289- tą rocznicę tego wydarzenia modlimy się z wdzięcznością za naszych ojców i braci redemptorystów.

Niech Najświętszy Odkupiciel obdarza ich wszelkim dobrem i radością w głoszeniu obfitego Odkupienia na wszelkie sposoby, a przede wszystkim przez świętość własnego życia, . W gorliwości oddania się Panu niech wspiera ich także święty założyciel, Alfons de Liguori i nasza bł. Maria Celeste! (O. D. Capone - O powstaniu redemptorystów)

Subskrybuje zawartość