Medytacja

MEDYTACJA w/g metody Marii Celeste Crostarosa

Kiedy przystępujemy do medytacji, warto wybrać właściwą pozycję ciała, która będzie sprzyjać tej ważnej chwili, jaką jest nasze spotkanie z Bogiem. Dla Matki Celeste taką pozycja ciała jest pozycja klęcząca, choć sama zaraz dodaje "na miarę możliwosci, aby każdy, kto przystepuje do medytacji , w swej wolności wybrał to, co najbardziej mu odpowiada.

Następnie staramy się skupić na Tym, przed którym stajemy i z żywą wiarą patrzymy na Boga, kochającego nas 'miłością "nieskończoną, czułą i szczególną" i spoglądającego "przyjaźnie i miłosiernie" na swoje stworzenie. Niech nas przenikną słowa psalmu 139: "Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę".

Modlitwę rozpoczynamy od przeproszenia Pana za to, że często  w życiu codziennym zapominaliśmy o Jego obecności. Wyrażona skrucha pomoże nam jeszcze bardziej skupić się na tym, co najważniejsze: na Obecności, na kochanej Osobie, która pragnie się nam udzielać, obdarowywać nas nieustannie i obficie darem swojej miłości.

Następnie prosimy Pana o światło i pomoc, powierzamy się Matce Najświętszej i Aniołowi Strozowi i rozpoczynamy medytację. Maria Celeste poleca nma przede wszystkim teksty z Pisma śwętego. Czytamy powoli i uważnie treść wybranego fragmentu, zatrzymując się nad poszczególnymi słowami aż nasze serce poruszy się i wzniesie ku Panu.I wtedy możemy wielbić, dziękować, przepraszać i prosić Boga, by wypełnił nas i inspirował, dawał dobre naychnienia i wytrwałośc, abyśmy w pokoju nasłuchiwali tego, co chce nam powiedzieć: "Mów, Panie, bo sługa Twój słucha" (1Sm 3, 9)

Na końcu medytacji mówi Maria Celeste podejmiemy konkretne postanowienia, które będą prowadzić do przemiany naszego życia.