Komentarz do Ewangelii

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU C, Łk 15,1-3.11-32

Ewangelia z IV Niedzieli Wielkiego Postu  jest jedną z najczęściej komentowanych. Tajemnica naszego upadku, niewierności Bogu, odejść i powrotów dotyka każdego z nas. KOMENTARZ