Nowenna przed Bożym Narodzeniem

Panie Jezu, rozpoczynając dzisiaj nasze przygotowanie do świętowania pamiątki Twojego Narodzenia, chcemy Cię prosić o Ducha Świętego; tego samego który Najświętszej Panience zwiastował Twoje przyjście. Tylko bowiem On ma moc wzbudzić w nas pragnienie Ciebie. To samo pragnienie, którym były napełnione serca starotestamentalnych proroków i które również przepełniało Maryję, córkę Izraela.

Niedziela Radości

Trzecia niedziela Adwentu - Niedziela Radości zaprasza nas do radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. W Liście Apostolskim skierowanym do wszystkich  osób konsekrownych z okazji rozpoczętego Roku Życia Konsekrowanego, papież Franciszek przypomina nam - zakonnikom o postawie radości:

Spotkanie dla świeckich

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie dla świeckich pragnących zgłębiać duchowość s. Marii Celeste Crostarosa, w niedzielę 14 grudnia 2014, o godzinie 16.00.
Temat: S. Maria Celeste zaprasza do Scala

kontakt: tel. 33 815 06 22;  33 811 86 72; 535 777 110(Play)

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

8 grudnia Msza św. o godz. 7.30

od 12.00 do 13.00 Godzina Łaski. Zapraszamy na modlitwę do naszej Kaplicy.

Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:

 

Rok Życia Konsekrowanego

W Pierwszą Niedzielę Adwentu rozpoczyna się w Kościele Rok Życia Konsekrowanego. W naszej Kaplicy Msza św. o godz. 9.00, a o godz. 17.30 adoracja przed Najświętszym Sakramentem w tej intencji.

 

Życie konsekrowane - o. K.  Fryzeł

Spotkanie świeckich

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie dla świeckich pragnących zgłębiać duchowość s. Marii Celeste Crostarosa, w niedzielę 23 listopada 2014, o godzinie 16.00.

Temat: S. Maria Celeste opowiada o swoim pobycie w klasztorze w Marigliano.

kontakt: tel. 33 815 06 22;  33 811 86 72; 535 777 110(Play)

Zobacz

Bądźmy święci!

Jest czymś fascynującym spotkać człowieka świętego, ale rzeczą o wiele bardziej budującą jest spotkać świętą wspólnotę. Na międzynarodowym Kongresie Vidimus Dominum, który odbył się kilkanaście lat temu w Rzymie z inicjatywy Unii Przełożonych Wyższych młodzi zakonnicy i zakonnice wyrazili to pragnienie, aby świętość w dzisiejszych czasach owocowała świętością wspólnot zakonnych.

U sióstr w Kazachstanie

31 października s, Irina odnowiła swoje śluby w Pietropawlowsku (Kazachstan). Ta uroczystość odbyła się w Kaplicy sióstr. S. Irina jest z pochodzenia Rosjanką. Przez pewien okres czasu przebywała w naszej wspólnocie w Bielsku-Białej, przezywając tu początkową formacje zakonną. Teraz przygotowuje się do złożenia ślubów wieczystych. Otaczamy ją naszą gorącą modlitwą!

Świadectwo s. Iriny

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Spotkanie świeckich

19 paździenika, w niedzielę o godz. 16.00 w rozmównicy naszego klasztoru odbędzie sie kolejne spotkanie dla świeckich pragnących zgłębiać duchowość czcigodnej Sługi Bożej s. Marii Celeste Crostarosa. kontakt: tel. 33 815 06 22;  33 811 86 72; 535 777 110(Play)

ZOBACZ
 

Subskrybuje zawartość