Komentarz do Ewangelii

V Niedziela Wielkiego Postu C

J 8, 1-11

Jawnogrzesznica… takie imię przylgnęło do niej przez wieki. Większość komentarzy opatruje ją takim określeniem. Czasem trzeba nieco uwypuklić grzechy drugiego człowieka, żeby moje własne zbladły. Ewangelia nie mówi, że była jawnogrzesznicą. Tekst mówi, że w tym momencie przyłapano ją na cudzołóstwie. Komentarz

Nowenna do św. Józefa

W tym roku w naszej wspólnocie uroczystość św. Józefa zbiega się z dniem pierwszej profesji naszej s. Marii. Obchodząc uroczystość św. Józefa będziemy jednocześnie świadkami zaślubin Boga z człowiekiem. Przeżyjemy więc z bliska tę samą tajemnicę, do uczestnictwa w której w sposób szczególny i niepowtarzalny zaproszony został św. Józef. Tajemnica tych zaślubin spełniła się na Jego oczach najpierw w duszy Maryi, którą Bóg wybrał na Matkę Wcielonego Słowa, a która przez to powołanie została mu niejako „zabrana”, by być wyłączną własnością Boga.NOWENNA

Wydanie drugie

Ponowne wydanie plytki z pieśniami do tekstów s. M. C. Crostarosa. Do nabycia u nas. Zobacz

Za 4 miesiące beatyfikacja!

JAK MARIA CELESTE ZOSTAŁA ZAKONNICĄ?

Marię Celeste Crostarosa poznajemy najbardziej z kart jej Autobiografii, którą napisała na kilka lat przed śmierciąna polecenie swego kierownika duchowego. Pomimo przeżytych trudów i cierpień nigdy nie zwątpiła w to, że Pan ją prowadził.

Świętowanie - 2 luty

"Macie być, jako osoby konsekrowane, ewangelicznym miastem i światłem na świeczniku" - powiedział w czasie homilii Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy na zakoćczenie Roku Zycia Konsekrowanego w naszej Kaplicy.Podkreślił jak wiele świiętości i żywotności kryje się w klasztorach i włączył się w nasze dziękczynienie za dar powolania.

OPIS CUDU

Oto opis cudu, który umożliwił beatyfikację Matki Celeste:

Siostra Maria Celeste (w świecie Anna Maria) Lagonigro, już od siódmego roku życia cierpiała z powodu nawracającej otalgii ucha, bólu oraz wycieku ropnego, co w opisie lekarza, dr Elia Albanese, zostało zdiagnozowane jako: przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego, z perforacją błony bębenkowej i ubytek słuchu […].Przeczytaj.

Maria Celeste a dzisiejszy świat

Są to wartości, które stanowią charakterystyczny rys życia Marii Celeste a stały się kolejną przyczyną mojego zachwytu nad jej osobowością i lekcje tych wartości biorę właśnie u niej. Czy mistyk żyjący przeszło dwa i pół wieku wstecz może mieć coś do powiedzenia współczesnemu młodemu człowiekowi wchodzącemu w życie w dobie smartphone, tableta i internetu?Moje osobiste doświadczenie pokazuje, że może i mówi bardzo wiele. - tak napisała w swoim artykule nasza nowicjuszka s. Magdalena. Przeczytaj.

Nieszpory z Księdzem Biskupem

Z racji kończącego się już Roku Życia Konsekrowanego, 26 stycznia o godz. 18.00 - Ks. Biskup Piotr Greger przewodniczył nieszporom w naszej Kaplicy i wyglosił do nas słowo o modlitwie, wychodząc od tekstów z adhortacji Vita Consecrata  Dzieląc sią doświadczeniem własnej modlitwy powiedział między innymi, że modlitwy uczymy się na modlitwie, że nie jest ona dodatkiem do zycia, ale wpisuje się w naszą codzienność. 

Dopuszczenie do pierwszych ślubów

Nasza nowicjuszka s. Maria z Ukrainy została dzisiaj, decyzją Kapituły klasztoru, dopuszczona do ślubów czasowych. Jej zaślubiny z Jezusem będą miały miejsce 19 marca. Bogu niech będą dzięki!

Zobacz zdjęcia z uroczystości

Odnowienie ślubów

25-ty dzień każdego miesiąca jest dniem odnowienia ślubów zakonnych w naszych redemptorystowskich wspólnotach na całym świecie. Taką tradycję, pod Bożym natchnieniem, ustanowiła i zapisała czcigodna sługa Boża Maria Celeste Crostarosa na pamiątkę Wcielenia i Narodzenia Pana Jezusa. Dlatego też w tym dniu, w naszym zakonnym refektarzu, pojawia się zawsze złóbek z Dzieciątkiem, a  przed modlitwą śpiewamy kolędy. Do tradycji naszego zakonu - jak jest napisane w naszych Konstytucjach - należy specjalne nabożeństwo do tajemnicy Wcielenia.

Jasełka

Subskrybuje zawartość