Życzenia świąteczne

„Posłuchaj, jak śpiewa Kościół w te zadziwiające narodziny: Ten Bóg niewidzialny stał się widzialnym; ten Bóg nie podlegający cierpieniu, stał się cierpiącym; ten Bóg nieskończony stał się dzieckiem; ten Bóg niezmierzony, którego nie pojmują niebiosa, uniżył się, upokorzył, aby być przez ciebie kochanym i naśladowanym. Będąc najbogatszym, nie ma już nic więcej, co mógłby ci ofiarować, uczynił się biednym dla ciebie, dając ci całego siebie wraz ze wszystkimi swoimi nieskończonymi skarbami. Przychodzi na świat, aby posiąść serce człowieka. Nie pragnie nic, jak tylko być kochanym” (Maria Celeste Crostarosa). NASZ OKÓLNIK.