Nowe Pismo Oblatów

Od września tego roku (2016) są oblatkami Najświętszego Odkupiciela przy jedynym w Polsce naszym klasztorze w Bielsku-Białej. Żyją zwyczajnie, jak każdy. Pracują, starają się o świętość własną i tych, którzy są obok nich. Żyją w świecie duchwością bł. Marii Celeste, krocząc śladami Odkupiciela, Zaczęły wydawać własne pismo i mają swój blog - zobacz - www.przedsmaknieba.