Czytanie Słowa Bożego w naszej wspólnocie

W tym tygodniu od 15-21 kwietnia przeżywaliśmy XTydzień Biblijny, któremu patronowały slowa: "Weźmijcie Ducha św." Również w naszej wspólnocie  czytałyśmy  List do Rzymian, a przedtem wysłuchalyśmy  wprowadzenia biblisty, bp. prof. Romana Pindla, naszego Ordynariusza.Odwołał się do myśli kaznodziei Domu Papieskiego, o. Raniero Cantalamessy, który w swym komentarzu uznał, że List to Rzymian powinien być narzędziem reewangelizacji tych, którzy potrzebują dotknięcia do żywego przez słowo Boże, „aby na nowo uwierzyć w Jezusa Chrystusa”. Zobacz.

Czas rekolekcji

W dniach 22-29 kwietnia nasza wspólnota przeżywać będzie rekolekcje, które poprowadzi o. Mariusz Chyrowski - magister Nowicjatu.  Prosimy o modlitwę!

Spotkanie z młodymi

W naszej rozmównicy siostry spotkały się w mlodzieżą przygotowującą się do bierzmowanie. To już nie pierwsze tego typu spotkanie. Nasze siostry mówiły mlodym o naszym kontemplacyjnym życiu, o naszej misji w Kościele i zalożycielce redemptorystek bł. Marii Celeste. Mlode siostry opowiedziały też jak one same przeżyły kiedyś przyjęcie sakramentu bierzmowania. Było to piękne spotkanie!

Spotkanie dla świeckich

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie dla świeckich pragnących zgłębiać duchowość bł. Marii Celeste Crostarosa,
w niedzielę 15 kwietnia o godzinie 16.00
Temat: "Jak piękna jest śmierć... gdy życie było dobre..."

tel. 33 815 06 22;  33 811 86 72; 535 777 110(Play)

Zapraszamy na koncert

W sobotę,  14 kwietnia po Mszy św. wieczornej okolo godz. 18.30, a także w niedzielę, 15 kwietnia - ROBERT BACHARA – skrzypek, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  oraz Akademii Muzycznej w Krakowie (klasa skrzypiec barokowych) zagra w naszej Kaplicy w czasie Mszy św. o godz. 9.00 (podczas dziękczynienia), a później po zakończeniu Świętej Eucharystii wykona na skrzypcach  sonaty misteryjne (różańcowe - tajemnice chwalebne) austriackiego kompozytora i wirtuoza pochodzenia czeskiego - Heinricha Ignacego Franza von Bibera (1644-1704).

Święta Miłosierdzia

Wpisana przez papieża na listę błogosławionych w Jubileuszowym  Roku Miłosierdzia założycielka redemptorystek - Maria Celeste Crostarosa może być uważana, w swojej epoce, za osobę, która znajduje się na linii odnowy duchowej doświadczenia religijnego. To, co przeżyła staje się emblematyczne w aspekcie oddziaływania Boga na życie poszczególnych chrześcijan i  samego Kościoła. Ma wartość wiarygodnego świadectwa  i skutecznego nauczania dla tych, którzy zbliżają się do niej poprzez lekturę jej pism.

Maria Celeste przez swoją beatyfikację zostaje włączona do grona świętych miłosierdzia, którzy życiem i dziełami objawili światu, że Jezus Chrystus jest obliczem Miłosierdzia Ojca.

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień, w którym łączymy się szczególnie z umęczonym Panem. Wspomnienie tego, co dla nas wycierpiał nie może nie wywołać w nas smutku, współczucia i żalu z powodu naszego udziału w grzechach świata. Jeśli Wielki Czwartek nazwany został „Godziną Jezusa” to Wielki Piątek należy uznać za „Godzinę księcia ciemności”.

Z drugiej strony dzisiejsza liturgia pragnie nam uzmysłowić na nowo, jak wielka jest miłość Ojca do nas.  „Tak bowiem Bóg umiłował świat”. Chrystus, Jednorodzony Syn do końca nas umiłował. Pragnie – jak napisała sługa Boża Maria Celeste - „aby wszyscy ludzie cieszyli się owocami odkupienia, aby żaden człowiek nie zginął, lecz aby wszyscy się zbawili”.
 

Niedziela Palmowa w naszej Kaplicy

Tę Uroczystość obchodzimy na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna ona okres przygotowania duchowego do Świąt Wielknocnych. W naszej Kaplicy na początku mialo miejsce poświęcenie palm. Później  była czytana Męka Pańska. ZOBACZ.

Rozpoczęcie Nowicjatu

Dzisiaj, w Nedzielę Palmową nasze dwie postulantki - s. Magdalena i s. Patrycja rozpoczęły swój Nowicjat pod kierunkiem s. Beaty - Mistrzyni Nowicjatu. Ogarniamy je naszą modlitwą, aby ten święty czas  formacji doprowadził nasze nowicjuszki do zaślubin z Jezusem! ZOBACZ

Subskrybuje zawartość