Trzy dni z bł. Marią Celeste

Bł. Mario Celeste, rozmiłowana w świętych planach Ojca

- módl się za nami.

Matko Mario Celeste.\, chcemy Ci dziękować za Twoje posłuszeństwo wobec świętych planów Ojca. Otworzyłaś się na Ducha Świętego, gdy usłyszałaś, że zamysłem Ojca jest gorące pragnienie podarowania światu Ducha Świętego... Ukochałaś plany Boga, dążyłaś ze wszystkich sił do tego, by mogły się zrealizować, by powstał w Kościele Zakon Najświętszego Odkupiciela. Dziękujemy Ci za to nasza Błogosławiona Założycielko!

Spotkania z p. Glorią

Przyjechała do nas p. Gloria z Bostonu, świecka ewangelizatorka. Przeżyłyśmy z nią kilka spotkań na temat Księgi Rut. Pani Gloria opowiadała nam też o swoim nawróceniu i  misji na Słowacji, gdzie przyjeżdża już od wielu lat w celach ewangelizacyjnych. ZOBACZ

Rekolekcje s. Marii

Dzisiaj s. Maria Duchenko ze wspólnoty redemptorystek we Lwowie rozpoczęła u nas, w bielskim klasztorze, rekolekcje przed ślubami wieczystymi, które odbędą się we Lwowie 21 września. Prosimy o modltwę za naszą siostrę i przypominamy zdjęcia z jej profesji czasowej. ZOBACZ

Niecodzienni goście

Odwiedzili nas: siostry benedyktynki i ojciec benedyktyn. Siostry Hannah i Weronika (pochodząca z Polski) z Kongregacji Królowej Apostołów z Belgii, z Betanii i Rixensart i o. Bernard z Tyńca. Nasza s. Aneta, która od niedawna jest pośrod nas, a wiele lat mieszkała w Belgii, a później w Irlandii w klasztorach redemptorste, przez pewien czas przebywała także u benedyktynek. Z radością więc przywitała w Bielsku bliskie sobie siostry i ojca Bernarda, który im towarzyszł. My również z przejęciem uczestniczyłyśmy w tym spotkaniu. Dzieliliśmy się tym, jak żyjemy w naszych wspólnotach, opowiadaliśmy o sytuacji zakonów w dzisiejszym świecie, wspomnieliśmy naszych zakonodawców i posłuchałyśmy historii powołań naszych miłych gości. Bóg jest naprawdę wielki i bardzo pomysłowy, gdy zaprasza człowieka do pójścia za Sobą.Jemu chwała na wieki wieków! ZOBACZ.

Przygotowanie do święta bł. M. Celeste

W ramach przygotowania każdego dnia odmawiajmy Litanię ku czci bł. Marii Celeste:

Bł. Maria Celeste - niewiasta biblijna

Pierwszym źródłem duchowości M. Celeste, ”silnej kobiety na miarę niewiast biblijnych” jak napisano o niej w Dekrecie o heroiczności cnót,  jest Pismo Święte, czytane przez nią, medytowane i stale cytowane. Już przed wstąpieniem do klasztoru w Marigliano nasza Błogosławiona czytała Ewangelię, a potem komentując ją napisała … cztery książki.

Odwiedziny

W ostatnim czasie odwiedziły nas nasze siostry Ukrainki ze wspólnoty we Lwowie. Jedna z nich s. Mariczka przyjechała na czas przygotowania i rekolekcji przed  uroczystymi ślubami, które odbędą się 21 września we Lwowie. Siostry przywiozły także do nas nową postulantkę s. Julę, która spędzi tu kilka tygodni. Miłym akcentem naszego radosnego spotkania był koncert fortepianowy Jana Sebastiana Bacha (Koncert Włoski), który w sali wspólnej zagrała s. Maria - przełożona lwowskiej wspólnoty. ZOBACZ.

 

Bracia na rekolekcjach

Nasi bracia redemptoryści przeżywali u nas, w naszym klasztorze rekolekcje przed ślubami wieczystymi, ktore odbędą się 15 sierpnia w Tuchowie. Na tej drodze braciom, Maksymowi, Pawłowi i Darkowi towarzyszyli o. Piotr Chyła i o. Piotr Kożlak. Również dla nas, siostr było to ważne wydarzenie. Mogłyśmy "bardziej z bliska" powierzać Odkupicielowi naszych młodych braci, aby radośnie i odpowiedzialnie oddali się Panu. Za ten czas Bogu niech będą dzięki! ZOBACZ.

 

Św. Alfons do siostr zakonnych

Fragmenty listów św. Alfonsa
„Kochajcie więc Jezusa, kochajcie Maryję, bardzo ich miłujcie; Oni hojnie obdarzają łaskami tych, którzy zdołają ich poznać. Kochajcie i bądźcie wesołe; kto kocha tak dobrego Boga, ten nie ma powodu, aby kiedykolwiek dopuścił smutek do swego serca.
Subskrybuje zawartość