Klasztorne smaki

Informujemy, że w niedzielę, 4 grudnia  o godz. 10.10

na antenie TVP 1 - Jedynka - odbyła się  emisja programu z cyklu „Klasztorne smaki”

tym razem u SIÓSTR REDEMPTORYSTEK z Bielska-Białej.

Zobacz zdjęcia.

Aktuanie można zobaczyć.

I Niedziela Adwentu

 Na początku Adwentu Kościół przypomina nam o ponownym przyjściu Pana na końcu czasów i zachęca do wyciszenia i modlitwy. Św. Alfons De Liguori (1696-1787)  napisał kiedyś niewielkich rozmiarów książkę „O nieustannym i zażyłym. rozmawianiu z Bogiem” (Parlare familiarmente con Dio). Zaprasza nas ona do częstego przystawania z Panem, do serdecznego z Nim rozmawiania,  jak przyjaciel z przyjacielem,  nie tylko w kościele, na medytacji, ale w codzienności, przy zwyczajnych, banalnych czynnościach. Spróbujmy przeżyć czas tego Adwentu właśnie w taki sposób.- rozmawiając przyjaźnie z Panem w każdej chwili.

Czas skupienia dla dziewcząt

Oczekiwanie to także przygotowanie...

Choć czasami trzeba się dać zaskoczyć.

Bóg ma najpiękniejszy plan na Twoje życie! Odkryj go! ZDJĘCIA

O. Serafino Fiore - konferencja

Na spotkaniu nowo powstałej Federacji  Bł. Marii Celeste, Przełożony Prowincji Neapolitańskiej, o. Serafino Fiore wygłosił konferencję, którą tutaj udostępniamy w tłumaczeniu s. Ewy Dobrzeleckiej.

FEDERACJA W DUCHU

BŁOGOSŁAWIONEJ MARII CELESTY CROSTAROSY

Listopad nastraja...

Podobno w średniowieczu mnisi używali często powiedzenia „Memento mori” nawet w charakterze powitania kogoś, kto zjawiał się w klasztorze. Miało ono przypomnieć o tym, że śmierć jest czymś nieuniknionym, jest kresem życia człowieka. Sentencja ta wiąże się z fragmentem biblijnej Księgi Syracydesa (14, 12) „Pamiętaj, że śmierć nie zwleka…” To wszystko prawda, ale nie ma w tym grozy, jest raczej stwierdzenie faktu, że śmierć niewątpliwie nastąpi i dlatego… trzeba żyć uczciwie.

Miłe odwiedziny

Cieszyłyśmy się bardzo z odwiedzin naszej siostry Moniki, należącej obecnie do wspólnoty redemptorystek w Foggii we Włoszech, gdzie znajdują się relikwie naszej błogosławionej założycielki s. Marii Celeste Crostarosa.

 

 

 

S. Monika przebywa w Polsce ze względu na mamę i jej stan zdrowia. Wspieramy ją naszą modlitwą.Wspominałyśmy moment poznania się, jeszcze w Tuchowie, gdy mieszkałyśmy tam niedaleko Seminarium Redemptorystów oraz dzieliłyśmy sie tym wszystkim, czym żyją aktualnie nasze klasztory należące w tym momencie  do jednej Federacji.

Pro Orantibus

21 listopada - we Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny wszystkie mniszki  (także siostry redemptorystki) i mnisi żyjący w klasztorach klauzurowych obchodzą swoje święto i są objęci szczególną modlitwą przez cały Kościół. ZOBACZ.

Starożytna tradycja duchowa, podjęta przez Sobór Watykański II, wyraźnie łączy życie kontemplacyjne z modlitwą Jezusa ”na górze” to znaczy w miejscu odosobnionym, dostępnym nie dla wszystkich, lecz jedynie dla tych, których wzywa On do Siebie, na miejsce samotne. Pan wszelkiego stworzenia chce być miłowany w sposób wyłączny i absolutny; pragnie, by oblubienica była zawsze przy Nim. Bóg, którego miłość do człowieka graniczy z szaleństwem, upodobał sobie i wybrał osoby, z którymi chce być „sam na sam.

Jarmark w Tuchowie

Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji organizuje XVI Misyjny Jarmark z Aniołami w Tuchowie. Odbędzie się on w niedzielę 11 grudnia 2022 roku. Już teraz zapraszamy do wzięcia w nim udziału bądź zorganizowania podobnego wydarzenia w swojej parafii. Zobacz.

W tym roku organizatorzy chcą pomóc utrudzonej przez wojnę Ukrainie, a konkretnym celem jest Redemptorystowskie Centrum Dzieci i Młodzieży w Iwano-Frankowsku,

9 listopada - powstanie Zgromadzenia Redemptorystów

Zgromadzenie Redemptorystów powstało 9 listopada 1732 roku. W kolejną 290 - tą rocznicę tego wydarzenia modlimy się z wdzięcznością za naszych ojców i braci redemptorystów.

Niech Najświętszy Odkupiciel obdarza ich wszelkim dobrem i radością w głoszeniu obfitego Odkupienia na wszelkie sposoby, a przede wszystkim przez świętość własnego życia, . W gorliwości oddania się Panu niech wspiera ich także święty założyciel, Alfons de Liguori i nasza bł. Maria Celeste! (O. D. Capone - O powstaniu redemptorystów)

Subskrybuje zawartość