Przeżyjmy ten Święty Czas

Droga Krzyżowa w piątek o godz. 18.30, przedtem o 18.00 - nieszpory.

Gorzkie żale w każdą niedzielę o 16.30, później nieszpory.

W Wielkim Poście żyjemy w klauzurze jakby trochę inaczej i zmienia się też nieco tygodniowy plan modlitwy, bo spotykamy się w każdy piątek na Drodze Krzyżowej, a w każdą niedzielę zapraszamy wiernych na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Konstytucje redemptorystek zalecają w tym czasie więcej ciszy, milczenia i zapraszają do szukania większej osobności, aby tam rozmawiać z Jezusem i wsłuchiwać się w Jego głos, współpracować z łaską, którą Pan w tym okresie wylewa obficiej na naszą wspólnotę i każdą siostrę.

Klimat wielkiego Postu zachęca do refleksji nad sensem naszego trudu, ascezy, poświęcenia, cierpienia…

Papież Franciszek zaprosił nas w tym roku w swoim orędziu wielkopostnym do rozważenia  fragmentu tekstu o Przemienieniu Pańskim. Jest on czytany  co roku w drugą niedzielę Wielkiego Postu. W tym okresie Pan kieruje nas na osobność, do wejścia na wysoką górę , razem z Mistrzem, aby przeżyć jak pisze Papież doświadczenie wielkopostnej ascezy. „Przedzieraj się, szukaj nie ustępuj…”

Jaka ma być ta asceza, czego konkretnie dotyczy?

Ojciec Święty przypomina nam w tym Orędziu, że "nawet jeśli nasze codzienne  obowiązki zobowiązują nas do pozostania tam, gdzie zwykle jesteśmy, żyjąc codziennością często powtarzalną, a czasem nudną, to w czasie Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni do "wejścia na wysoką górę" razem z Jezusem, do przeżycia ze świętym Ludem Bożym szczególnego doświadczenia ascezy".

Wracamy więc do naszego pytania: Jaka ma być ta asceza?

Jest to, napisał Papież, zobowiązanie do przezwyciężenia naszego braku wiary i naszego oporu, aby pójść za Jezusem drogą krzyża". Jest to droga konieczna "do pogłębienia naszego poznania Pana, do pełnego zrozumienia i przyjęcia tajemnicy boskiego zbawienia, realizującego się w całkowitym darze z siebie z miłości".

Trzeba nam wyruszyć w drogę, drogę pod górę, która wymaga wysiłku, poświęcenia i koncentracji, jak wędrówka górska.

Franciszek zaprasza nas wszystkich, byśmy w fragmencie Przemienienia dostrzegli symbol wspólnego doświadczenia. "W "rekolekcjach" na górze Tabor Jezus zabrał ze sobą trzech wybranych, by byli świadkami szczególnego wydarzenia. Chciał, aby to doświadczenie łaski nie było indywidualne, ale wspólne, jak zresztą całe nasze życie wiary".

Aby pomóc w tej zmianie, która musi dokonać się zarówno w nas samych, jak i w Kościele, Ojciec Święty zaproponował dwa sposoby "wstępowania z Jezusem i osiągania z Nim celu".

Pierwszy z nich dotyczy słuchania  „głosu z Obłoku”. Ten głos mówi: "Słuchajcie Go". Zatem pierwsze wskazanie jest bardzo wyraźne: słuchać Jezusa. Wielki Post jest czasem łaski na tyle, na ile słuchamy Tego, który do nas mówi.

Aby słuchać Jezusa powinniśmy uczestniczyć w liturgii,  ale "jeśli  ktoś nie może tego czynić w rytmie codziennym jak my w klasztorze, to niech medytuje nad codziennymi czytaniami biblijnymi jak to jest możliwe,  także z pomocą internetu".

Drugi klucz, jaki zaproponował Franciszek, to "nie uciekać w religijność złożoną z nadzwyczajnych wydarzeń, sugestywnych doświadczeń, bojąc się stawić czoła rzeczywistości z jej codziennymi zmaganiami, trudnościami i sprzecznościami". Światło bowiem, które Jezus pokazuje uczniom, jest już przedsmakiem paschalnej chwały i musimy iść w jej kierunku, idąc "z Nim samym".

My wszyscy włączmy się także w ten Święty Czas, wspinając się na górę z „dwoma kluczami”, przedzierając się, szukając, nie ustępując, aby zobaczyć Jezusa i doświadczyć głębokiej przemiany.