Spotkanie Rodziny Matki Marii Celeste

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Rodziny Matki Marii Celeste,

21 maja o godz. 16.00.

Temat spotkania:  Ze Scala do Foggia