Wielki Post 2023

Wchodzimy w okres Wielkiego Postu (Zobacz Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 23). Tak się pięknie składa, że w 2023 roku  rozpoczynamy go 22 lutego w święto Katedry św. Piotra. W tym właśnie dniu przypada Środa Popielcowa.

Jest to tez ciekawy zbieg okoliczności, bo w Kościele polskim temat Roku duszpasterskiego  brzmi: Wierzę w Kościół Chrystusowy.

Słowo „katedra” oznacza miejsce, z którego naucza profesor albo biskup, ale już Ojcowie Kościoła stosowali je jako symbol władzy biskupiej, a zwłaszcza rzymskiej stolicy Piotra. W trzecim wieku jeden z ojców Kościoła św. Cyprian wypowiedział takie znamienne słowa: „Piotrowi daje się pierwszeństwo, ażeby ukazywał, czym jest Kościół Chrystusa, oraz Katedrę”, czyli władzę nauczania i kierowania.

 Kościół jest rzeczywistością Bosko-Ludzką. Musimy sobie wciąż na nowo uświadamiać, że nie tyle do Kościoła chodzimy, ile że to my jesteśmy Kościołem, że my Kościół stanowimy – Duch Święty i my.

Chyba więc jesteśmy szczególnie zaproszeni w polskim Kościele do tego, by  także w czasie tegorocznego Wielkiego Postu pogłębiać w sobie i we wspólnotach, w których żyjemy  (rodzinnych i tych większych) naszą wiarę w Chrystusowy Kościół.

Wchodzimy w Wielki Post, nie starając się tylko o osobiste nawrócenie, choć jest ono bardzo, bardzo ważne, ale myśląc też o całej wspólnocie Kościoła  także o tych, którzy nie czują się pielgrzymami na drodze wiary, nie czują  się w Kościele albo – jeszcze mocniej – źle się czują w Kościele.

Myślę tutaj o takim duchowym powrocie, aby być nie tylko członkiem katolickiej wspólnoty z nazwy, ale zaangażowanym w życie Kościoła katolikiem.

W nawrócenie powinien się zaangażować CAŁY człowiek, bł. Maria Celeste, nasza założycielka zwraca na  to uwagę w swoich pismach. Nie tylko więc chodzi o intelekt czy wolę, ale także o zmysły, uczucia, a nawet pragnienia.

W pierwszych dniach stycznia pojawiło się w mediach wiele tekstów, wywiadów, filmów , które przedstawiały osobę i myśl naszego drogiego papieża Benedykta XVI . Było to dla nas wszystkich bardzo budujące. W książce Josepha Ratzingera „Wprowadzenie w chrześcijaństwo” znalazłam piękne myśli tego wielkiego człowieka na temat Kościoła i zachwyciłam się nimi. Pisał on o tym, że Kościół najbardziej jest nie tam gdzie organizuje, reformuje, rządzi tylko w tych, którzy po prostu wierzą i w nim przyjmują dar wiary stający się dla nich życiem.

 Jak bardzo podobały mi się jego słowa dotyczące reformy. Czym jest reforma w głębokim tego słowa znaczeniu? Chodzi o uformowanie na nowo, powrót do czystej formy tej, która wychodzi z rąk Boga.

Prawdziwa reforma według J. Ratzingera polegałaby na uczynieniu wszystkiego, co doprowadzi do zniknięcia z Kościoła tego, co jest nasze, aby lepiej stało się widoczne to, co jest Jego, Chrystusa. Kościół - dogłębnie i skutecznie reformowali święci, nie tyle przez wznoszenie nowych struktur, ale przez odnowę samych siebie.

„Powiedziałem już to, napisał kard. Ratzinger w „Raporcie o stanie wiary”, że Kościół  potrzebuje świętości, by odpowiedzieć na potrzeby człowieka”.

Wejdźmy więc w ten Wielki Post z takimi pragnieniami, z codziennym dążeniem do świętości.

Bóg jest z nami, to najważniejsze!. To Jego zapewnienie „Ja jestem” nieustanne przypomina nam, że On jest obecny, daje siłę i nadzieję w obliczu wszystkich wydarzeń, nawet wtedy gdy dochodzą do nas odgłosy wojny, gdy człowiek zaprzecza niejako swojej godności, danej mu od Boga.

 A my, siostry, także jako wspólnota redemptorystek musimy i pragniemy być tym potwierdzeniem i znakiem Bożej obecności, bo jedyną odpowiedzią na wojny i podziały jest świadectwo braterskiej komunii, zdolne przyciągnąć innych.

Droga Krzyżowa

Rozważania Drogi Krzyżowej

Droga Krzyzowa z Matką Marią Celeste