Kolejne spotkanie świeckich

Zapraszamy na kolejne spotkanie świeckich - tym razem wyjątkowe, bo wakacyjne -11 sierpnia 2013 roku, o godzinie 16.00. Poprowadzi je o. Piotr Chyła, redemptorysta, Wikariusz prowincjała. Temat spotkania: nieść światu OBFITE ODKUPIENIE.

 

Radosne Wydarzenie!

Pragniemy podzielić się ze wszystkimi ogromną radością !

3 czerwca Ojciec  Święty Franciszek zatwierdził heroiczność cnót s. Marii Celeste Crostarosy, upoważniając prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania odpowiedniego dekretu. Na tej podstawie naszej Założycielce  został przyznany pełny tytuł Czcigodnej Sługi Bożej.

Modlmy się teraz o jej rychłą beatyfikację.  Aby do niej doszło potrzebne jest zatwierdzenie cudu przez wstawiennictwo Matki Celeste.

Serce Jezusa

Jedno jest słońce, a jak różne wywołuje skutki: wosk topnieje, płótno w słońcu bieleje, twarz nasza ciemnieje, trawa zielenieje. Tak samo jest z nami. Wszystko zależy od naszego osobistego zaangażowania, gdyż temu, kto naprawdę kocha Boga wszystko pomaga ku dobremu. To mądre stwierdzenie pewnego świętego może nas przynaglić do refleksji nad tym, jak patrzeć na otaczający świat, na ważne wydarzenia religijne, społeczne i polityczne, które jawią się przed nami. Jak uczyć się tego zaangażowanego i serdecznego a więc z serca płynącego podejścia do życia?

Niech zstąpi Duch Twój!

Po swoim zmartwychwstaniu, pięćdziesiątego dnia, Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: DUCH ŚWIĘTY ZSTĄPI NA WAS...!

Zapraszamy do naszej Kaplicy 18 maja na czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego  (o godz. 20.00) i Mszę św (godz. 21.00).

 

Bądźmy przy Maryi!

W miesiącu maju zapraszamy do naszej Kaplicy na  nabożeństwa majowe:

Każdego dnia o godz. 18.00 jesteśmy przy Matce Najświętszej, by całym sercem śpiewać  Litanię Loretańską. Poprzez czytanki zapoznamy się z życiem naszego Ojca Świętego Franciszka.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i nieszpory w te dni o godz. 17.30

W środy nabożeństwo majowe będzie  połączone z nowenną do MBNP, w czwartek po wieczornej Mszy św.

 

Triduum Paschalne - zdjęcia

Wielki Czwartek   

zobacz też filmiki:

Subskrybuje zawartość