Pan jest blisko

Wydarzenie Bożego Narodzenia można przyjąć tak czysto zewnętrznie, jak ktoś przywiązany do tradycji, ale nie wchodzący w głąb. Odpowiedni klimat, atmosfera rodzinna, podarunki skupiają nas na akcji, na tym co się dzieje, ale czasami bez głębszych refleksji. Jak się to mówi: jest fajnie, jest super, choć brakuje tej najważniejszej relacji, tego dialogu sam na  sam, tego duchowego wzruszenia, które dotyka najgłębszych strun duszy.

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Biblijni świadkowie Adwentu

Wprowadzenie. Adwent to ważny czas w życiu Kościoła, dla uczniów i uczennic Jezusa to czas przygotowania na przyjście Pana. A przygotować się na przyjście Pana to popatrzeć na własne życie i zapragnąć lepiej zsynchronizować je z Ewangelią. Ten wysiłek zsynchronizowania własnego stylu życia z Ewangelią Jezusa nazywamy NAWRÓCENIEM. Przeżywanie nawrócenia wcale nie oznacza całkowitej przemiany. […] ZOBACZ.

Pustynia – ponowne odkrycie wartości tego, co jest istotne do życia

Jan wybiera dla swojej działalności miejsce z dala od miasta, wybiera pustynię. Tak relacjonuje to ewangelista Mateusz: «W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie».

Niepokalana, módl się za nami!

W Uroczystość Niepokalanego Pocżęcia Najświętszej Maryi Panny, w piątek o godz. 12.00 zapraszamy na Godzinę Łaski, którą zakończymy śpiewem Godzinek ku czci  Niepokalanej. Posłuchaj.

  Piękna, pokorna Matko, kto może wypowiedzieć Twoją wielkość i Twe wywyższenie. Raduję się z Tobą. Ty zaradziłaś mojej nędzy, uczyniłaś mnie córką Bożej łaski i oblubienicą Słowa, mojej Miłości, a to jest dla mnie zaszczytem i chwałą” (Bł. Maria Celeste).

Czystość Maryi jest dla nas lekarstwem a Jej orędownictwo szansą na bycie razem z Nią w Niebie. Radujmy się j wraz z Marią Celeste pięknem Maryi i prośmy, by nam towarzyszyła w naszych staraniach o prawość życia. (s. Maria P.)

Pan jest blisko

Błogosławiona Maria Celeste w swoim „Dzienniku duchowym” zanotowała słowa, które Pan skierował do niej na rozpoczęcie Adwentu: Rozpoczniesz tego dnia okres Adwentu, życiem całkowicie czystym i nowym. Abyś była do tego zdolna, udzielę ci skutecznej łaski, żądając jednak od ciebie nieustannej współpracy z nią. Dlatego musi być w tobie ciągłe pragnienie miłowania Mnie, które twoją duszę ku Mnie pociągnie i przeniknie wszystkie twoje aktualne działania: duchowe, doczesne i zmysłowe…

 

W tym adwentowym czasie Bóg zaprasza także nas na taką drogę: abyśmy pielęgnowali w sobie pragnienie kochania Go i w ten sposób przygotowali nasze serca na przyjście Jezusa. Niech On będzie, jak był dla Marii Celeste, jedynym naszym celem w każdej najmniejszej myśli, słowie i działaniu.

Orędzie na XXXVIII Światowy Dzień Młodzieży

Zapraszamy do medytacji pięknego tekstu Orędzia do Młodzieży na Dzień Chrystusa Króla, który Papież Franciszek skierował do młodzieży.

W orędziu Ojciec Święty zachęca młodych, aby byli odważnymi świadkami chrześcijańskiego życia i nadziei „nawet pośród najokrutniejszej ludzkiej niegodziwości”, przy tej okazji za wzór stawiając postawy św. Maksymiliana Marii Kolbego, św. Józefiny Bakhity i błogosławionych małżonków Józefa i Wiktorii Ulmów z siedmiorgiem ich dzieci. „My, stworzeni przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, możemy być wyrazem Jego miłości, która rodzi radość i nadzieję nawet tam, gdzie wydaje się to niemożliwe” – podkreślił papież Franciszek.

Pro Orantibus

21 listopada - we Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny wszystkie mniszki  (także siostry redemptorystki) i mnisi żyjący w klasztorach klauzurowych obchodzą swoje święto i są objęci szczególną modlitwą przez cały Kościół. (Przeczytaj - kard. Sarah)

Starożytna tradycja duchowa, podjęta przez Sobór Watykański II, wyraźnie łączy życie kontemplacyjne z modlitwą Jezusa ”na górze” to znaczy w miejscu odosobnionym, dostępnym nie dla wszystkich, lecz jedynie dla tych, których wzywa On do Siebie, na miejsce samotne. Pan wszelkiego stworzenia chce być miłowany w sposób wyłączny i absolutny; pragnie, by oblubienica była zawsze przy Nim. Bóg, którego miłość do człowieka graniczy z szaleństwem, upodobał sobie i wybrał osoby, z którymi chce być „sam na sam.

Błogosławieństwo prymicyjne

O. Ivan Dzhur, redemptorysta z Prowincji Kanadyjskiej, przyjął święcenia kapłańskie w czwartek 9 listopada 2023 r. w greckokatolickiej katedrze św. Jana Chrzciciela w Przemyślu, a kilka dni później przybył do Bielska, do naszej kaplicy, aby udzielić nam prymicyjnego błogosławieństwa.

Neoprezbiter pochodzi z Ukrainy, ale swoją formację zakonną i kapłańską odbywał  w Polsce (Nowicjat na Lubaszowej), USA i Kanadzie. Jest z nami zaprzyjaźniony, a my towarzyszymy mu gorącą modlitwą i życzymy wytrwałości, świętości i gorliwości w pracy duszpasterskiej, którą wkrótce podejmie w Winnipeg w Kanadzie. Zobacz.

Czas rekolekcji dla młodych

W dniach 10 -12 listopada kilka dziewcząt ze środowiska redemptorystowskiego wzięło udział w rekolekcjach, których celem było poznanie sekretów życia i misji redemptorystek. Swoim doświadczeniem i świadectwem głęboko przeżywanego życia dzielił się z nami także o. Szczepan Hebda. ZOBACZ.

 

Subskrybuje zawartość