Wielki Poniedziałek

Przez Niedzielę Palmową, Niedzielą Męki Pańskiej zwaną także Bramą  Wielkiego Tygodnia weszliśmy w Wielki święty Tydzień. Uczestnicząc w liturgii Niedzieli Palmowej wyraziliśmy zgodę na krzyż, na cierpienie z Chrystusem, który dał nam nadzieję życia wiecznego. Stąd prośba wyrażona w modlitwie po Komunii, „abyśmy przez zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń”.

Hosanna!

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Niedziela Palmowa

J 12,13:"Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie!"„

Jezus: Ja wejdę do Jerozolimy twej duszy jak Król...
Bł. Maria Celeste: Tak, moje Dobro, tego ranka w Komunii świętej zobaczę to chwalebne wejście: doświadczę ogromnej radości, bo Ty wejdziesz do mojej duszy, by stać się Panem mojego ducha.

Rozważanie o. Cantalamessa

Podczas ostatniego rozważania wielkopostnego dla papieża i Kurii Rzymskiej. kardynała Raniero Cantalamessa  przypomniał, że Chrystus jest osobą, co więcej jest osobą, która żyje.Podkreślił on, że odkrycie Jezusa jako osoby żywej jest dziś bardzo ważne, aby chrześcijaństwo nie stało się ideologią.

„Jezus z Nazaretu nie  jest wspomnieniem z przeszłości, nie jest jedynie postacią, ale osobą". Kard. Canalamessa przyznał, że on sam przez wiele lat znał Jezusa jedynie jako postać, a nie jako osobę. Jako wykładowca chrystologii wiedział o Nim wszystko, znał dogmaty i herezje, zgłębił główne dyskusje teologiczne, ale nie poznał osoby Jezusa, bo osobę można poznać jedynie poprzez nawiązanie osobistej z Nim relacji.

Zwiastowanie - medytacja Bł. M. Celeste

Wiedz, że w Boskości znajduje się prawdziwa pokora równa mojej wielkości… Każdy akt, który moja Boskość przekazywała Człowieczeństwu w tym zjednoczeniu, był zawsze doskonałą pokorą – taką pokorą było moje zjednoczenie z naturą ludzką.…

Co więcej - w Matce przeze Mnie wybranej zostałem poczęty w takim samym akcie przekazanym Jej w momencie zstąpienia Słowa do Jej łona, kiedy mój Duch zjednoczył wolę Maryi z pokorą Słowa. Gdy Ona rzekła: "Oto ja służebnica Pańska", pokora Słowa została przemieniona w Niej, w Matce, i w tym momencie Ja zostałem poczęty w duszy i w ciele, w łonie tej Dziewicy.

Minęlo 150 lat...

Bulla papieska z 1871 r., zaczynająca się od słów: „Qui Ecclesiae suae”, którą Papież Pius IX, dziś błogosławiony, ogłaszał św. Alfonsa Liguoriego doktorem Kościoła, już w pierwszym zdaniu stwierdza, że to właśnie Chrystus Pan, powodowany własną niezawodną troską o swój Kościół, nieustannie wzbudza mężów wyróżniających się pobożnością i wiedzą, napełnionych duchem przenikliwego zrozumienia, którzy poniekąd jak o.bfity deszcz mają wylewać potoki mądrości, by Oblubienica Pana zachowała swoją nieskalaną formę. (Rozmowa z o. Andrzejem Wodką, redemptorystą).
 

Przy Sercu Jezusa

W tym roku, pod opieką św. Józefa, Twojego ziemskiego ojca, przygotowujemy się do świętowania Twego Zmartwychwstania, a potem do ważnego dla naszej Ojczyzny ponowienia aktu poświęcenia Polski Twemu Najświętszemu Sercu. W Nim zawarte są tajemnice naszego zbawienia, Twoja niepojęta miłość do Ojca i do nas. Pragniemy ją rozważać i nią się wypełniać, idąc Krzyżową Drogą. Tak umiłowałeś świat, że wydałeś samego siebie, aby przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie otworzyć nam drogę do Ojca. Odkryj przed nami dziś, Panie, podczas rozważania tej Drogi Krzyżowej, tajemnicę Twego Serca, abyśmy nauczyli się Twojego patrzenia na świat, na człowieka, na całe życie.Droga krzyżowa.

Dzień św. Józefa

W Uroczystość św. Józefa zapraszamy na Mszę św. o godz 7.30. Kazanie wygłosi o. Marek Urban - redemptorysta.
W naszym ogrodzie stoi  figura św. Józefa z Dzieciątkiem.. Cichy i  milczący, ziemski ojciec Jezusa  ma być dla nas przykładem i przewodnikiem w tym niespokojnym Trzecim Tysiącleciu.
We wszystkich wydarzeniach ewangelicznych - tych radosnych jak poślubienie Maryi i tych dramatycznych jak choćby noc, kiedy Józef zmagał się z decyzją jak zachować się wobec kobiety, którą kochał, a która stała się brzemienną, przyjmuje on postawę milczącą. Przeżywa wszystko, szuka światła, ale…nie mówi nic.

Nowenna przed Uroczystością św. Józefa

Dziewiąty dzień Nowenny  przed Uroczystością  św. Józefa, 18 marca – czwartek

„Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie” (J 5, 39-40).

Jezus chce, abyśmy przychodzili do Niego, abyśmy Go poznawali i czerpali życie w naszym doświadczeniu utrudzenia i obciążenia. Jezus powiedział wyraźnie: „Ja Was pokrzepię” (Mt 11, 28). On patrzy na nasze poranione człowieczeństwo. On ma oczy, które widzą i które zauważają, gdyż patrzą głęboko, nie rozglądają się obojętnie, lecz zatrzymują się i akceptują całego człowieka, nie odrzucając nikogo, zapraszając każdego do wejścia w Jego życie, aby doświadczyć łagodności (por. Z Orędzia papieża Franciszka na XXVIII Światowy Dzień Chorego 2020).

Kończy się Rok św. Klemensa

Uroczystą celebracją Eucharystii uczciłyśmy święto św. Klemensa. Kazanie wygłosił nasz kapelan o. Jarosław.

Warto jeszcze raz zagłębić się w życie tego wielkiego Redemptorysty, aby podziękować Bogu za dar, jakim stał się dla naszej Rodziny Zakonnej. Przeczytaj.

I nie można zapomnieć też o tym, że to właśnie u św. Klemensa  - jako pierwszego redemptorysty pojawiła się myśl sprowadzenia do Warszawy sióstr redemptorystek, aby pomagały w nauczaniu dziewcząt, bo wiedział, że we Włoszech siostry  prowadziły w klasztorach tzw konserwatoria, zajmujace się wychowaniem dziewcząt. Pisał w tej sprawie do samego Ojca Generała.

Św. Klemensie, bądź nam w tych trudnych czasach szczególnym Orędownikiem! Niech nam wszystkim, tak jak tobie, leży na sercu chwała Boża, dobro Kościoła i zbawienie dusz!

Subskrybuje zawartość