Refleksje z dnia skupienia

W Tygodniu Miłosierdzia postawmy sobie pytanie: Jak żyć, aby nasza  pamięć była miłosierna?

Pamięć miłosierna to taka, która mimo wszystko obdarza drugiego zaufaniem, przede wszystkim ze względu na jego godność dziecka Bożego. Ta własnie godność zasługuje na zaufanie. Jeśli nasza pamięć jest miłosierna to nigdy nie możemy nikomu odmówić naszego zaufania, pozbawić go naszej ufności. Pamietajmy, że niekiedy zaufanie, którym obdarzamy drugiego człowieka wyzwala w nim nowe energie. Zachowania innych mogą mieć wpływ na to w jaki sposób obdarzać zaufaniem, a nie czy darzyć zaufaniem.