Zapraszamy

31 grudnia zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 21.45, w czasie której będziemy dziękować Panu za wielkie rzeczy uczynione dla nas i  dla całego Kościoła w minionym roku. O godz. 22.45 będzie celebrowana uroczysta Msza święta, którą zakończymy odśpiewaniem  hymnu do Ducha Świętego, powierzając Mu nowy 2014 rok.

Zstąpiłeś z gwiazd dalekich...

„Zatrzymajmy się przed Dzieciątkiem z Betlejem - mówił w swoim Orędziu na Boże Narodzenie - Papież Franciszek. Pozwólmy, aby nasze serce się wzruszyło, pozwólmy, by rozpaliło się ono czułością Boga.

Zawierzenie

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi Kościół pochyla się nad prawdą o tym, że Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Tajemnica ta była zawsze bliska św. Alfonsowi Liguori, który założone przez siebie Zgromadzenie Redemptorystów zawierzył w sposób szczególny Niepokalanej Dziewicy. Gromadząc się na  Liturgii o godz. 9.00 w tę Uroczystość

Święto Sióstr Klauzurowych

21 listopada - we Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny wszystkie siostry żyjące w klasztorach klauzurowych obchodzą swoje święto i są objęte szczególną modlitwą przez cały Kościół.

Starożytna tradycja duchowa, podjęta przez Sobór Watykański II, wyraźnie łączy życie kontemplacyjne z modlitwą Jezusa ”na górze” to znaczy w miejscu odosobnionym, dostępnym nie dla wszystkich, lecz jedynie dla tych, których wzywa On do Siebie, na miejsce samotne.

Spotkanie świeckich - listopad

Siostra Maria Celeste Crostarosa - uczy nas medytacji
Serdecznie zapraszamy
na kolejne spotkanie dla świeckich, pragnących zgłębiać duchowość założycielki sióstr redemptorystek - s. Marii Celeste Crostarosa -
24 listopada 2013 - godzina 16.00.

Październik - spotkanie dla świeckich

"Aby moje stworzenia pamiętały o odwiecznej miłości, jaką je umiłowałem, spodobało mi się wybrać...
s. Marię Celeste Crostarosa (pierwsze lata jej życia)

Serdecznie zapraszamy

na kolejne spotkanie dla świeckich, pragnących
 zgłębiać duchowość założycielki sióstr redemptorystek -
s. Marii Celeste Crostarosa - 27 października 2013 - godzina 16.00

Wspominamy św. Gerarda

Kościół święty w liturgii na wspomnienie św. Gerarda tak każe nam się modlić do Boga Ojca:

Boże, który zechciałeś świętego Gerarda już od najwcześniejszej młodości pociągnąć ku sobie i upodobnić do swego Ukrzyżowanego Syna - spraw, prosimy, abyśmy idąc w jego ślady - stawali się także żywym obrazem naszego Odkupiciela i Mistrza, przez tegoż Jezusa Chrystusa, twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Różaniec - przedziwna modlitwa

W miesiącu październiku zachęcamy wszystkich do odmawiania różańca również w naszej Kaplicy. Jan Paweł II nie pominął nigdy okazji, by zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od lat młodzieńczych ta modlitwa spełniała w jego życiu ważną rolę. Różaniec towarzyszył mu w chwilach radości i doświadczenia. W dwa tygodnie po wyborze na Stolicę Piotrową tak mówił: „Różaniec to modlitwa, która bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa.

Bogu dziękujcie, ducha nie gaście

W niedzielę 29 września w czasie uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ojciec Sylwester Cabała dziękowałyśmy Bogu za 24 lata  naszej obecności  w Polsce. Było to zarazem rozpoczęcie roku jubileuszowego, który będzie trwał do 29 września 2014, kiedy to przypadnie 25. rocznica naszego przybycia do Ojczyzny. Słowa „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” wybrzmiały w pięknym kazaniu, które wygłosił główny celebrans.

Rozpoczęcie Jubileuszu

Rozpoczęłyśmy nasz jubileusz uroczystą, koncelebrowaną Eucharystią. Z wdzięcznością stanęłyśmy przed ołtarzem, aby wielbić Pana za Jego dzieło, za to, że pozwolił naszej wspólnocie zaistnieć w Polsce, aby tutaj przypominać o miłości Boga i "nie zaniedbać żadnego środka ani żadnej możliwości, by On mógł być kochany".

 

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Subskrybuje zawartość