Nowy dokument Kongregacji

List Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z okazji  XXV rocznicy ogłoszenia adhortacji apostolskiej “Vita Consecrata”.

"Świadkowie piękna Boga".