Zwiastowanie - medytacja Bł. M. Celeste

Wiedz, że w Boskości znajduje się prawdziwa pokora równa mojej wielkości… Każdy akt, który moja Boskość przekazywała Człowieczeństwu w tym zjednoczeniu, był zawsze doskonałą pokorą – taką pokorą było moje zjednoczenie z naturą ludzką.…

Co więcej - w Matce przeze Mnie wybranej zostałem poczęty w takim samym akcie przekazanym Jej w momencie zstąpienia Słowa do Jej łona, kiedy mój Duch zjednoczył wolę Maryi z pokorą Słowa. Gdy Ona rzekła: "Oto ja służebnica Pańska", pokora Słowa została przemieniona w Niej, w Matce, i w tym momencie Ja zostałem poczęty w duszy i w ciele, w łonie tej Dziewicy.

Zobacz, jak w łonie Ojca-Boga i w łonie Matki-człowieka, Ja byłem początkiem pokory (Rozmowa trzecia).

 

Maria Celeste uważa, że najważniejsze wydarzenie w historii ludzkości, wcielenie Syna Bożego, ma swój fundament w pokorze.

Bóg także w nas i przez nas może uczynić wielkie rzeczy, ale musi znaleźć w nas ten fundament. Przez pokornych świętych Bóg czynił wielkie dzieła. Oni je realizowali swoimi siłami, umysłem, ofiarą życia, ale nie przypisywali ich sobie, bo wiedzieli, że ich sprawcą jest Bóg. Radowali się tylko, że mogą być Jego narzędziami, jak pokorna Służebnica Pańska. (s. Maria P)