Chwalmy Zmartwychwstałego!

Zmartwychwstały Pan był pośród nas i poziostaje wciąż  z nami! I radość  nasza jest wielka ! Dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogłyśmy przeżyć ten czas na modlitwie i w uwielbieniu. Bo Chystus Pan czyni rzeczy wielkie i wszystko odnawia! ZOBACZ.