Trzeci dzień Nowenny

Trzeci dzień nowenny przed uroczystością Najświętszego Odkupiciela-niedziela 10.07.2022r.
Jezus szalenie Cię kocha!

„ Postępuj drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował
i samego siebie wydał za nas.”[1]

 

Wydarzenia w Kazachstanie

Nasza siostra Grażyna, aktualna przełożona wspólnoty w Pietropawłowsku  (Kazachstan) udała się na spotkanie sióstr klauzurowych do Oziornoje,  gdzie znajduje się obecnie sanktuarium narodowe, a kiedyś miał miejsce cud za wstawiennictwem Matki Bożej (przeczytaj). Odbyło się tam spotkanie z kardynałem Robertem Sarahem, w którym uczestniczyły również siostry karmelitanki z Oziornoje oraz siostry klaryski od wieczystej adoracji z Pawłodaru. Kardynał mówił do sióstr o wartości, Krzyża, Eucharystii oraz o Matce Bożej. W Sanktuarium w Oziornoje  7 lipca obchodzone jest święto Królowej Pokoju i w tym dniu była celebrowana uroczysta Eucharystia z udziałem biskupów: Tomasza Pety i Atanazego Schneidera oraz głównego celebransa kard. Saraha. W przeddzień kard. Sarah poświęcił Dom Pielgrzyma, wielki budynek przeznaczony dla pielgrzymów i odwiedzających to  cudowne miejsce.

A 10 lipca w kaplicy w Pietropawłowsku nasze siostry świętować będą 20 lat poświęcenia ich świątyni, z tej okazji odbędzie się po Mszy św. uroczysty koncert. Zobacz.

Drugi dzień Nowenny

Przed Uroczystością Najświętszego Odkupiciela - sobota 9.07.2022 r.

Szukaj MIŁOŚCI OJCA!

„Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. …Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; … troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go.”[1]

Dzisiejszy dzień zaprasza nas do tego, abyśmy wyruszyli na poszukiwanie MIŁOŚCI OJCA. I myślę, że choć to zadanie może wydawać nam się OGROMNE i PRZERASTAJĄCE nasze SIŁY, to jednak warto pamiętać, że to Bóg jest PIERWSZY! To On-Stwórca przychodzi do swojego stworzenia. To On pyta nas: Adamie, gdzie jesteś? [2] Gdzie jesteś… (wstaw swoje imię)?

 Pyta, bo pragnie CIEBIE ZNALEŹĆ! Szuka Ciebie. 

Nowenna

Pierwszy dzień nowenny
przed Uroczystością Najświętszego Odkupiciela - Piątek 08.07.2022r.

Odkryj WIELKI DAR!

Odkupienie, to przede wszystkim DAR.
Dar, dany nam za darmo. To, że żyjesz, poruszasz się, jesteś tu, kochasz Boga i bliźnich, zostałeś ochrzczony, wzrastasz w łasce i odpowiadasz na miłość miłością. To wszystko jest darem. I to wszystko jest możliwe tylko dzięki Miłości Boga Ojca, który tak bardzo umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał. A Ten Syn, Jezus Chrystus z miłości do Ojca i do nas oddał wszystko, aby wyrwać nas z niewoli grzechu.

W dzisiejszej Ewangelii ( Mt 10, 16-23) usłyszymy: oto Ja was posyłam i musimy być pewni tego, że to On nas wybrał i obdarował. Uzdolnił, abym żył tym darem.

Postarajmy się dziś zastanowić na ile żyję logiką daru? Badajmy nasze serce. I myślę, że te pytania pomogą nam odpowiedzieć na to pytanie:
- czy jestem człowiekiem wdzięczności?

Rekolekcje przed Świętem Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Zapraszamy

na rekolekcje przed świętem Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Temat:     „POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA Z MARYJĄ”

Rekolekcje poprowadzi o. Wojciech Bieszke redemptorysta z Torunia

 

26.06: NIEDZIELA godz. 9.00

„Idźcie w pokoju i miłości Chrystusa” – Miłość stała się Pokarmem

27.06: PONIEDZIAŁEK godz. 18.00

„Ona zmiażdży Ci głowę” - Pułapki złego ducha

28.06: WTOREK godz. 18.00

„Niewiasta Milczenia” – Grzechy języka - czyli z czego mam się nawracać?

29.06: ŚRODA godz. 18.00 „Ikona Miłości” – Bóg jest Bogiem historii

( W pon. wt. Śr. o godz. 17.30  - Różaniec )

Wybory

Wczoraj, 23 czerwca, odbyły się w naszej wspólnocie wybory Przełozonej i nowego Zarządu, pod przewodnictwem Księdza Biskupa Romana Pindla - Ordynariusza naszej diecezji. Przełozoną została wybrana s. Beata Figura. wikarią s. Urszula Nowińska, sekretarką , s, Agnieszka Kot, radnymi: s. Anna Winnicka i s. Kazimiera Kut. Wydarzenie poprzedziła uroczysta Eucharystia, w czasie której kazanie wygłosił Ksiądz Biskup.

zdjęcia s. Aneta

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Prymicje naszych Braci redemptorystów

W Uroczystość Bożego Ciała, w naszej Kaplicy, odbyły się prymicje naszych Braci redemptorystów. Był wśród nich także redemptorysta z Hiszpanii o. Carlos. Wszystkich prymicjantów było siedmiu, a wraz z nimi koncelebrowali o. Jarosław - nasz kapelan i o. Antoni.  Mszy św. przewodniczył o. Patryk, a wspaniałe kazanie wygłosił o. Karol. Wszystko było piękne i dostojne, przeniknięte duchem wdzięczności. O niej to właśnie mówił kaznodzieja, podkreślając jej kilka wymiarów. Nasi młodzi kapłani udzielili nam i wszystkim wiernym w Kaplicy kapłańskiego, prymicyjnego błogosławieństwa. Wyruszają już wkrótce na swoje placówki,a my ogarniamy ich gorącą, siostrzaną modlitwą.

ZOBACZ

Minęło 6 lat

Dzisiaj mija właśnie 6. rocznica beatyfikacji bł. Marii Celeste. ZOBACZ.

Przypomnijmy sobie fragment kazania z Mszy św. beatyfikacyjnej wygłoszonego przez  kard. Angelo Amato:

 

Czy istnieje coś jeszcze co Błogosławiona Matka Celeste Crostarosa podpowiada wszystkim nam, kapłanom, świeckim i konsekrowanym? Tak. Ja myślę, że powtórzyłaby słowa naszego wybitnego Poety: „Myślcie, skąd człowiek swój początek bierze: On nie stworzony, aby żył jak zwierze, cel jego trudów nauka i cnota”. To ta sama zachęta Jezusa „Bądźcie doskonali jak Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48). Jest to zaproszenia do życia świętego i to zaproszenie nie jest skierowane jedynie do kapłanów i konsekrowanych, ale do wszystkich chrześcijan, również do świeckich ponieważ także oni są wezwani do świętości. Jak to zrobić?

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Jezus jest pośród nas

Miłości moja, wyślij do mojego serca strzałę twej boskiej miłości, uzdolnij mnie, bym mogła biec, a nawet frunąć śladami twojego Życia.

bł Maria Celeste

Uroczystość Bożego Ciała

Serdeczmoe zapraszamy w czwartek, w Uroczystość Najświętszego Ciała I Krwi Chrystusa, o godz. 9.00 na Mszę św. prymicyjną z udziałem sześciu neoprezbiterów redemptorystów wyświęconych  w sobotę w Tuchowie.

Po Eucharystii w naszej Kaplicy adoracja Najświętszego Sakramentu od 12.00 do wieczornego nabożeństwa - uroczystych Nieszporów, około  godziny 18.00.

Subskrybuje zawartość