Św. Alfonsie, módl się za nami

 

Zaraz po  uroczystej Mszy św., z kazaniem o św. Alfonsie,  świętowałyśmy uroczyście we wspólnocie i z ojcem Kapelanem w rozmównicy. Lody były znakomite!

A nasze nowicjuszki (z Ukrainy) spotkały się dzisiaj z Mistrzynią, s. Kazimierą w Nowicjacie, aby poznać jeszcze bliżej Założyciela Redemptorystów - św. Alfonsa Liguori. Póżniej było jeszcze zdjęcie z Patronem dnia dzisiejszego, dzięki naszym siostrom z Belgii mamy bowiem piękną figurę tego niezwykłego Świętego, który przyjażnił się też z naszą Założycielką bł. Marią Celeste i wiele uczynił również dla naszego Zakonu. Zobacz.

I jeszcze posród lawendy

zdjęcia: Małgorzata Batko, nasza oblatka

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Uroczystość św. Alfonsa


Św. Alfons uczył sobie współczesnych rozmawiać z Bogiem nieustannie i serdecznie. Chciał też, aby to wszystko, co mówi się o modlitwie nie było zawieszone w próżni, lecz stawało się konkretną postawą w życiu codziennym. Samo życie będzie wówczas weryfikacją naszej modlitwy, potwierdzeniem autentyczności spotkania z Jezusem. Zapraszamy na uroczystą Eucharystię, 1 sierpnia o godz. 7.30, celebrowaną przez naszego kapelana o. Jarosława. ZOBACZ. Posłuchaj.

W ogrodzie lawendowym

zdjęcia Małgorzaty Batko, oblatki naszej wspólnoty

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

O zgadzaniu się z wolą Bożą

Św. Alfons o tym, jakie pożytki płyną ze zgadzania się z wolą Bożą? Według słów św. Jana Chryzostoma cała doskonałość Bożej miłości polega na zgadzaniu się z wolą Bożą. Tak jak nienawiść rozdziela wolę nieprzyjaciół, tak miłość jednoczy wolę przyjaciół, by jeden chciał tylko tego, co jest wolą drugiego. Święty Hieronim pisał do Demetriady: „To samo chcieć i tego samego nie chcieć – oto dopiero trwała przyjaźń!”. Mędrzec Pański powiada z kolei, że dusze rozmiłowane w Bogu zgadzają się chętnie na Jego wolę (Mdr 3, 9). Nasza wola to największy skarb, jaki posiadamy, stąd też ofiara z niej stanowi najmilszy dar w oczach Bożych. Takiej ofiary Bóg domaga się od nas ustawicznie i z taką usilnością: „Synu, daj mi swe serce” (Prz 23, 26). Daj Mu wszystko, cokolwiek chcesz, ale jeżeli zatrzymasz sobie swą wolę, nie będzie z ciebie zadowolony. Zbyt często jednak oszukujemy samych siebie, kiedy, podejmując pewne sprawy wedle swego kaprysu, pragniemy, żeby wola Boża zastosowała się do naszej i mówimy: „Przecież to dzieło Boże, to będzie na chwałę Bożą!”. Łudzimy się, bo największa chwała, którą możemy dać Bogu, to ta, że się poddamy Jego świętej woli.

Pokora u św. Alfonsa

W ramach przygotowania do Uroczystości św. Alfonsa Liguori zapoznajmy się z różnymi jego tekstami, dzisiaj  na temat pokory:


Przy budowie domu pierwszeństwo przed murami i sufitem ma fundament, choćby inne elementy były nawet ze złota, tak samo w życiu duchowym pokora poprzedzać powinna inne cnoty i wypierać z duszy pychę, której sprzeciwia się Bóg.


Gościnność jest wpisana w nasz charyzmat

W okresie wakacyjnym wiele osób odwiedza nasz klasztor i modli sie wspólnie z nami. Są to nasze rodziny, przyjaciele i także ci, ktorzy pragną przeżyć  u nas dni skupienia, rekolekcje. Wśród nich są osoby zakonne, oblatki, świeccy. Gościnność jest wpisana w nasz charyzmat. W tym roku cieszyłyśmy się obecnością pewnej ukraińskiej rodziny, która przyjechała odwiedzić naszą s. Augustynę, redemptorystkę ze Lwowa, od paru tygodni przebywającą w naszym klasztorze. Będąc w klasztorze kontemplacyjnym można się zetknąc z trochę innym światem, porozmawiać o Bogu, a przede wszystkim włączyć się w naszą modlitwę, zasłuchując się w głos Tego, który mówi w sercu człowieka i dla którego każdy człowiek jest bezcenną perłą. Zobacz.

Odwiedziny misjonarza

18 lipca naszą Wspólnotę  odwiedził o. Marek Marszałek, redemptorysta, którego Jezus wiele lat temu posłał do Afryki, do Burkina Faso. I tam nasz Drogi, odważny Brat z wielką miłością do tamtejszych ludzi, zasiewa ziarna Ewangelii.
Dla nas, redemptorystek, każde spotkanie z misjonarzem naszej Rodziny redemptorystowskiej rozpala naszą wdzięczność za wspaniały Boży pomysł podwójnego Instytutu: „apostolat redemptorystów jest bowiem podtrzymywany przez życie kontemplacyjne sióstr redemptorystek. Posługę ojców wspomagają siostry przez swoje życie modlitwy i kontemplacji, co sprawia, że one same są w pełni misjonarkami /por. kan.674/. Zarówno redemptoryści jak i redemptorystki mają za zadanie być wiernymi świadkami miłości” (Konst. 13).
Dziękujemy Ojcu Markowi za jego wiarę w moc naszej modlitwy, za ducha braterstwa, za piękne świadectwo. Dziękujemy jego Bratu Janowi z Małżonką, za bardzo miłe spotkanie.

(s. Kazimiera).

Oratorium s. Marii Slepchenko

Zapraszamy do wysłuchania ORATORIUM na chór i orkiestrę symfoniczną, z udziałem solistów w wykonaniu Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Lwowskiej Filharmonii Narodowej, Lwowskiej Akademickiej Kapeli Męskiej "Dudaryk", Chóru Kameralnego Gloria oraz solistów: Sofii Sołowij i Jurija Josyfowycza. Kompozytorem jest  redemptorystka, przełożona klasztoru sióstr redemptorystek we Lwowie, s. Maria Slepchenko.

Subskrybuje zawartość