Myśli bł. Marii Celeste

Bł. Maria Celeste:

O Panie i Ojcze mój, trawisz miłością moje wnętrzności. Cała moja dusza stała się płomieniem, lecz nie po to, by rozkoszować się odpoczynkiem. Zawsze jestem przebudzona, nie wiem, kim jest ten, kto mnie budzi...lecz słyszę jakby mówił: Dlaczego nie starasz się nic zrobić na chwałę i cześć twojego najwyższego Dobra i pozwalasz, że mijają dni życia, tak drogocenne dla tych, którzy kochają? Zapomnij o sobie, nie myśl więcej o sobie samej. Poprzez modlitwę, przykład i słowo dokonuj w twoim bliźnim dzieł chwały tego wielkiego Monarchy...

Przychodzę więc do Ciebie, moja Pewności, moje Schronienie, abyś swoją mocą sprawił, że wszystko we mnie stanie się czyste. Cóż mogę uczynić ja, biedna i nędzna, gdy nawet jednego czynu nie umiem wykonać bez grzechu; w jednej godzinie popełniam tysiące niewierności. Zaradź więc Ty, Panie, temu złu, którego ja nie mogę naprawić. Mój Królu o niepokalanej czystości, Ty tego dokonaj! Od Ciebie oczekuję tego dobra, z pełną ufnością.

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie