Medytacja na III niedzielę

POWOŁANIE  PIOTRA  I  ANDRZEJA (Medytacja bł. Marii Celeste)

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi (Mt 4, 18-19).

Spotkania Grupy Krostarozjańskiej

Od kilku lat spotyka się w rozmównicy naszego klasztorze grupa osób zainteresownych naszą duchowością i osobą naszej blogosławionej Założycielki Marii Celeste. W tym roku spotkania będą się  odbywać w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Zapraszamy wszystkich chętnych! ZOBACZ jak wyglądało takie spotkanie w styczniu.

Modlimy się o Jedność

Słowa Papieża Franciszka ze  środowej katechhezy do Polaków: "Bracia i siostry, dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego hasło: «Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas», jest dla nas wezwaniem. Prośmy Boga, by wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, poznając lepiej własną historię, teologię i prawo, coraz pełniej otwierały się na pojednanie. Niech nas przenika duch życzliwości, zrozumienia i chęć współpracy.

Medytacja o Górze

Ten obraz jest bardzo wymowny. Bóg jest górą, człowieczeństwo Chrystusa jej fundamentem, kochające dusze są dolinami otaczających górę. Propozycje interpretacji mogą być naprawdę niezliczone. Przeczytajmy najpierw tekst bł. Marii Celeste:  „Jestem górą – mówi Pan -  o niezmiernej wielkości, szczyt tej góry mam w niebie a podstawę na ziemi, jako fundament świata i sięgam aż do najwyższego szczytu nieba. Góra ta jest z najczystszego złota miłości. I tutaj, na tym Kamieniu węgielnym, zbudowany jest mój Kościół walczący i tryumfujący.

Życzenia świąteczne

„Posłuchaj, jak śpiewa Kościół w te zadziwiające narodziny: Ten Bóg niewidzialny stał się widzialnym; ten Bóg nie podlegający cierpieniu, stał się cierpiącym; ten Bóg nieskończony stał się dzieckiem; ten Bóg niezmierzony, którego nie pojmują niebiosa, uniżył się, upokorzył, aby być przez ciebie kochanym i naśladowanym. Będąc najbogatszym, nie ma już nic więcej, co mógłby ci ofiarować, uczynił się biednym dla ciebie, dając ci całego siebie wraz ze wszystkimi swoimi nieskończonymi skarbami. Przychodzi na świat, aby posiąść serce człowieka. Nie pragnie nic, jak tylko być kochanym” (Maria Celeste Crostarosa). NASZ OKÓLNIK.
 

Nowe Pismo Oblatów

Od września tego roku (2016) są oblatkami Najświętszego Odkupiciela przy jedynym w Polsce naszym klasztorze w Bielsku-Białej. Żyją zwyczajnie, jak każdy. Pracują, starają się o świętość własną i tych, którzy są obok nich. Żyją w świecie duchwością bł. Marii Celeste, krocząc śladami Odkupiciela, Zaczęły wydawać własne pismo i mają swój blog - zobacz - www.przedsmaknieba.

Dopuszczenie do ślubów

Czuję się tu jak w dobrej rodzinie, kocham swoje Siostry i pragnę tu być dla Jezusa, dla Kościoła, dla zakonu i dla nich. I z pokojem i radością w sercu wyczekuję dnia zaślubin z Jezusem, moim Oblubieńcem...

Dzisiaj właśnie odbyła się w naszym klasztorze Kapituła, która dopuściła siostrę Izabelę do ślubów. Uroczystość zaślubin odbędzie się 4 lutego 2017 roku.. Dziękując  Panu za naszą nowicjuszkę, prosimy o modlitwę w jej intencji! ZOBACZ

Świadectwo

Wstąpienie Iwanki

Dzisiaj, we wspomnienie św. Łucji, do naszej wspólnoty dołączyła Iwana z Ukrainy. Dziękujemy Bogu za ten wielki dar i prosimy o modlitwę w jej intencji.

Iwana wstąpiła jeszcze w roku beatyfikacji naszej założycielki bł. Marii Celeste i jej właśnie powierzamy formację naszej młodej postukantki.

ZOBACZ

Niedziela Radości

„Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach: Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie”. Maryja jest pierwszą odkupioną. To Ona jest pierwszą, która cieszyła się owocami obfitego Odkupienia. III Niedziela Adwentu zwana w Liturgii „Gaudete” przypomina nam o tym, że radość nie jest tylko uczuciem czy przemijającym sentymentem. "Błogosławiony (czyli szczęśliwy, pełen radości) jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”(z Ewangelii na III niedzielę).Źródłem radości jest wiara w Jezusa – „Przyjście Pana jest bliskie”. On wypisze na naszych twarzach szczęście wieczne. Gaudete!

Godzina łaski

Dzisiaj w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświetszej Maryi Panny  modlimy się w Godzinie łaski przed Najświętszym Sakramentem. Rozpoczęcie o godz. 12.00, na zakończenie zaśpiewamy  Godzinki ku czci Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy.

"Tyś czysta, Tyś święta, bez grzechu poczęta, a dusza to zna,

że od Cię już slodszej świat cały nie ma" (św. Alfons)

Subskrybuje zawartość