Dopuszczenie do profesji zakonnej

Dziś odbyła się Kapituła i nasza siostra nowicjjuszka Magdalena Chojnowska została dopuszczona do złożenia pierwszych ślubów. Radość tego wydarzenia przeżyjemy 27 sierpnia. Prosimy o modlitwę w intencji s. Magdaleny i naszej Wspólnoty!

DZIĘKCZYNIENIE

Niedziela 26 czerwca, godz. 18.00 - uroczysta Eucharystia dziękczynna za beatyfikację Matki Marii Celeste Crostarosa. Celebracji przewodniczy Ordynariusz diecezji Ks. Biskup Roman Pindel. Serdecznie zapraszamy!

ZOBACZ http://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/bielsko-biala-dziekczynienie-za-beatyfikacje-zalozycielki-redemptorystek/

W Foggia

Nasze siostry z Bielska w Foggia. Więcej zdjęć

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

WIELKA RADOŚĆ!

Nasza Założycielka – Maria Celeste Crostarosa, dołączyła dziś do grona błogosławionych. Na początku kard. Angelo Amato odczytał List Apostolski Ojca Świętego Franciszka:

Mocą naszej władzy urzędu apostolskiego zezwalamy, aby czcigodna Służebnica Boża Maria Celeste Crostarosa, mniszka, założycielka Zakonu Najświętszego Odkupiciela, która naśladując życie Chrystusa poprzez radykalne ofiarowanie siebie, stała się żywą pamiątką jego zbawczej miłości dla wszystkich, od tej chwili nosiła tytuł błogosławionej i aby obchodzono jej święto w dniu 11 września w miejscach  i zgodnie z regułami ustalonymi przez prawo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Podpisano w Rzymie. Franciszek, papież

W homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej wysłannik Ojca Świętego Franciszka przedstawił postać nowej błogosławionej.Przeczytaj  

Posłuchaj-Radio Watykańskie

Zobacz http://www.radiomaryja.pl/multimedia/uroczystosc-beatyfikacji-sluzebnicy-bozej-marii-celeste-crostarosy-w-foggi/

Wieści z Foggii

6 czerwca, dwa dni przed Beatyfikacją Marii Celeste Crostarosa w kaplicy Klasztoru Redemptorystek w Foggii zostały oddane do publicznej czci Jej doczesne szczątki (ciało, które zachowało się niemal w całości). Uroczystą Eucharystię, której przewodniczył i słowo wygłosił Kapeln wspólnoty, redemptorysta, o.Luigi Martella, rozpoczął radosny śpiew Alleluja, płynący z serc licznych czcicieli nowej Błogosławionej, którzy, jak podkreślił kaznodzieja, żyją w jej cieniu. (s. Kazimiera) ZOBACZ

Ks. Prof. Marek Chmielewski o Marii Celeste

Oczekując z radością na beatyfikację Matki Marii Celeste zapraszamy do zapoznania się felietonem ks. Marka Chmielewskiego o naszej Założycielce. Słuchaj

Matka M. Celeste o Jezusowym Sercu

Matka Celeste mówi nie tylko o Sercu Jezusa, ale o Chrystusie jako Sercu Ojca. A oto jedno z jej najpiękniejszych duchowych doświadczeń. Pewnego razu, rozmawiając ze swoim Oblubieńcem Jezusem o pokorze, usłyszała:

Pouczając was, abyście byli łagodni i pokornego serca, nie chciałem powiedzieć nic innego, jak właśnie objawić największą tajemnicę: że Ja jestem sercem Ojca, który posłał Mnie na świat , aby przekazać swoim stworzeniom prawdę o sobie samym…

Cuda Matki Celeste

W procesie informacyjnym w Foggia w latach 1879-84 zapisano bardzo liczne zeznania osób, które Matce Celeste przypisują cuda, jakie wydarzyły się w ich życiu.

Pewien lekarz, Vincenzo Nigri, lecząc żołnierzy chorych na tyfus sam się zaraził i był w ciężkim stanie. Nie widząc żadnych szans dla swego męża, żona kazała mu połknąć nitkę-relikwię Matki Celeste i popić wodą. Konający lekarz powrócił do zdrowia, mówiąc: „Odwiedziła mnie jakaś mniszka, zabrała mi ból i mnie uzdrowiła”.

Już wkrótce BEATYFIKACJA

Dla znających język wloski zapraszamy do obejrzenia filmu opowiadającego o życiu naszej Zalozycielki, przygotowanego przez siostry redemptorystki ze Scali. Wprowadzeniem do filmu są slowa Biskupa Amalfi Mons.Orazio Soricelli. Na wstępie wypowiada się s. Imma Di Stefano - przelożona, a po niej - mistrzyni nowicjatu, s. Maria D'Amato przedstawia życie Matki Marii Celeste, wprowadzając do różnych miejsc i pomieszczeń w klasztorze w Scali, gdzie przez 9 lat przebywała Maria Celeste i gdzie otrzymała objawienie nowej Reguły. (na zdjęciu s. Maria D'Amato). http://12mesi.it/sr-maria-celeste-crostarosa-beata-sulle-orme-di-cristo/

Komentarz do Ewangelii

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii (s. Kazimiera)

- fragment konferencji o. Sabatino Majorano do redemptorystek

Zastanowimy się teraz , co oznacza to nowe spojrzenie.

Patrzeć na siebie, na to, co robimy, co mówimy, co myślimy tak, jak patrzy Bóg. Trzeba najpierw pamiętać o tym, co Chrystus powiedział uczniom, a co było trudne do przyjęcia (Łk 9, 46...)

Subskrybuje zawartość