Nowy zeszyt

 

 

Wydałyśmy niedawno kolejny Zeszyt krostarozjański nr 12 poświęcony ćwiczeniom duchowym  "dla duszy podążającej drogą doskonałości duchowej" autorstwa bł. Marii Celeste, w tłumaczeniu i z komentarzem s. Marii Pierzchały. - redemptorystki z Kazachstanu. Do nabycia u nas.

Stulecie urodzin

Z wielką radością i wdzięcznością świętujemy stulecie urodzin naszego świętego Papieża Jana Pawła II. Uroczysta Eucharystia, sprawowana przez o. Andrzeja Mikucia, rozbrzmiewała pieśniami: "Oddany Maryi" i "Totus Tuus", a w sercu wspominałyśmy nasze uczestnictwo w pielgrzymkach  czy w  audiencjach.  Dziękowałyśmy za wieloraką obecność Ojca Świętego w naszym życiu, jego "List do redemptorystek" z okazji trzechsetlecia urodzin naszej bł. Marii Celeste i oczywiście zapisany na płycie przed klasztorem FAKT, że erekcja pierwszego domu redemptorystek w Polsce odbyła w 1995 roku, za pontyfikatu Jana Pawła II.
Jakże jesteśmy wdzięczne, że są w naszym klasztorze relikwie tego wielkiego Człowieka, wielkiego Polaka i  Świętego Papieża. Wspominałyśmy to wydarzenie, które miało miejsce 5 listopada w 2017 roku. ZOBACZ.

 

To już 289 lat

Nasz Zakon powstał w uroczej południowej części Włoch 13 maja 1731 roku, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w małym miasteczku Scala, a. potocznie zwany jest Zakonem Sióstr Redemptorystek, bo Redemptor to Odkupiciel. Jesteśmy żeńską gałęzią Podwójnego Instytutu. Nasi bracia redemptoryści są misjonarzmi i głoszą obfite odkupienie najbardziej potrzebującym, a my trwamy ciągle w tym samym miejscu, w klauzurze, aby promieniować na cały świat miłością i modlitwą.Także w obecnym niełątwym czasie ogarnaimy modlitwą wszystkich potrzebujących, cierpiących, zagubionych. Jezus żyje i nic nie może ns odłączyć od Jego miłosci!

W Kazachstanie u sióstr

13 maja wspólnota redemptorystek w Kazachstanie (obecnie tworzą ją cztery siostry) będzie świętować 19 lat swojego istnienia w Pietropawłowsku. "Myślałyśmy o misji w Rosji (piszą siostry na swojej stronie - ZOBACZ) a Pan Bóg wybrał dla nas Kazachstan. Jako polskie redemptorystki chciałyśmy przenieść nasz charyzmat dalej na Wschód. Boża Opatrzność sprawiła, że taka możliwość pojawiła się w jubileuszowym roku 2000. 13 maja 2000 roku w Pietropawłowsku był zjazd redemptorystów tego regionu z ojcem generałem. Był tam również biskup Astany Tomasz Peta. Od niego i od proboszcza o. Kotlińskiego nasza wspólnota w Bielsku-Białej otrzymała propozycję założenia tam fundacji przy Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Podjęłyśmy to wyzwanie już w roku następnym: s. Maria i s. Grażyna wyjechały do Pietropawłowska, rozpoczynając nową fundację 13 maja 2001 roku".
Zobacz.

W Tygodniu Modlitw o Powołania

Od ślubów s. Magdy minęły już dwa tygodnie. Chcemy ją zapytać jak się zmieniło jej życie od zaślubin z Jezusem:

Posłuchaj. "Ja śpię, lecz serce moje czuwa..."

Myślę, że te słowa z Pnp 2,16 najtrafniej odzwierciedlają to, co się dzieje teraz w moim wnętrzu.
Przeżywam głębię relacji z Jezusem, moim Oblubieńcem.

Pan pozwala mi odczuć Jego wielką miłość, jaką mnie darzy i wśród wszelkich wydarzeń dnia dzisiejszego zapewnia mnie, że jest zawsze ze mną i pragnie, abym również ja była całym swoim sercem przy Nim. On sam jest, bowiem moim największym SKARBEM, jaki mogłam odkryć, czyli otrzymać od Niego.

Czy mogę mówić o tym, że coś się w moim życiu zmieniło?

 

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Z obiektywu

W naszym ogrodzie jest pięknie.Spotykamy tu sowę i sójkę, i kopciuszka...(zdjęcia s. Agnieszki)

"Słodki śpiew ptaków raduje uszy _ Ty, Słowo-Bóg jesteś jak najdelikatniejsza muzyka we  wszystkich stworzeniach... We wszystkim dostrzega się Boskie piękno".(bł. Maria Celeste)

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Bądź z nami, Maryjo!

"Błogosławiona Matko, pełna Boga, spraw, abym kochając mojego Pana, zawsze była złączona z Twoim pięknym sercem.

Kto potrafi właściwie podziękować Bogu Ojcu za to, że dał nam Swego Jednorodzonego Syna? Kto podziękuje Słowu Bożemu za tak wielkie uniżenie i bezgraniczną miłość? Uczyń to Maryjo za mnie, a ja zawsze będę przy Tobie, nie oddalając się ani na chwilę” (bł. Maria Celeste).

Triduum Paschalne we Lwowie

Kilka zdjęć z Triddum Paschalnego u naszych sióstr redemptorystek we Lwowie. Z powodu pandemii przeżyły cały ten czas we własnej niewielkiej Kaplicy. ZOBACZ.

Zaczyna się maj!

„Gorąco zapragnąłem dać światu mojego Ducha i przekazać Go moim stworzeniom rozumnym, abym żył  z nimi i w nich aż do końca świata".
Z bezgranicznej miłości dałem im mojego Jednorodzonego Syna i przez Niego przekazałem im mojego boskiego Ducha Pocieszyciela, aby je przebóstwić w życiu, sprawiedliwości i prawdzie, aby z upodobaniem objąć je wszystkie w Słowie-Synu miłości. To przez Niego została wylana na nie moja łaska, sprawiedliwość i prawda. Przez Niego będą mieć życie wieczne” (Wypisy, 1).
Bóg Ojciec posłał nam swego Syna dzięki zgodzie Maryi i Jej otwarciu na Ducha Świętego. Zaprośmy Maryję do naszego życia, do naszej modlitwy, aby uczyła nas pokornego przyjmowania Bożych natchnień i zgody na każdą Bożą propozycję.

 

Rocznica Objawienia Reguły

Bóg Ojciec  przekazał swoje pragnienie naszej założycielce bł. Marii Celeste w doświadczeniu mistycznym, które otrzymała jeszcze jako nowicjuszka zakonu sióstr wizytek w Scala, 25 kwietnia 1725 roku.
Fragment książki o. D. Capone "Historia jednej duszy":
"We wrześniu 1730 roku Alfons poprosił matkę Celeste o pisemną relację na temat tego przekazu Pana z 25 kwietnia 1725 roku. Na napisanej przez nią relacji sam dopisał na odwrocie: S. M. Celeste Instytut. Czytamy w tej relacji:

“W tym czasie Jezus pozwolił mi zrozumieć całą wartość Jego życia oraz to, że pragnął dać mi nowy Instytut, który służyłby światu na pamiątkę dzieł, które On dokonał dla człowieka. Przekazał mi w całej pełni to, co miała zawierać ta reguła, z wielką wyrazistością, oraz rozkazał mi napisać w Jego imieniu wszystko to, co mi ukazał”.

Subskrybuje zawartość