S. Magda odnawia swoje śluby

Dzisiaj, 18 kwietnia, nasza siostra Magda odnowiła na rok swoje śluby i jeśli Bóg pozwoli złoży w przyszłym roku śluby wieczyste. Dokonało się to podczas Jutrzni, a potem wspólnie świętowałyśmy w refektarzu, dziękując za dar powołania naszej siostry i jej dotychczasową słuzbę we wspólnocie. Niech Duch Święty nadal ją prowadzi  ku wieczystym zaślubinom, niech Maryja wyprasza potrzebne łaski, a błogosławiona Maria Celeste raduje się wraz z nią z wielkich rzeczy, które stają jej udziałem. Magnificat! Zobacz.