Świętujemy z bł. Marią Celeste

Za parę dni, a konkretnie 11 września redemptorystki na całym świecie będą wspominać liturgicznie święto założycielki, błogosławionej Marii Celeste Crostarosa, która ponad 5 lat temu, 18 czerwca, została wyniesiona na ołtarze. ZOBACZ. W tym dniu będzie obecny pośród nas, prowadzący dla nas rekolekcje, o. Witold Hetnar CSsR i on wygłosi kazanie na Mszy św. o godz. 7.30. Serdecznie zapraszamy!to

Bóg wybrał bł. Marię Celeste, aby z jej pomocą zrealizować swoje plany. Przygotował ją do tego, dając jej poczucie swojej nieustannej obecności. Nie usunął jednak z jej drogi trudności. Wręcz przeciwnie – musiała ona tak jak Chrystus przejść swojąi Golgotę, aby w ten sposób żyć Jego życiem na ziemi.

Minęły dwa miesiące...

 

26 czerwca tego roku, s. Izabela składała śluby uroczyste. Piękny, niezapomniany dzień zaślubin z Jezusem.! Przypomnijmy to wydarzenie.  Zobacz.

Do nabycia u nas

Wydałyśmy ponowie płytkę z piosenkami skomponowanymi na bazie tekstów naszej Założycielki, bł. Marii Celeste Crostarosa. Tytuł albumu: "Stań się ogniem w Ogniu" (cena - 20 zł)

Warto sięgnąć do słów Marii Celeste, by zachwycić się miłością tej wspaniałej kobiety do Jezusa, jej żarliwością w drodze do świętości, do nieba - naszego Domu i naszej Ojczyzny. W jej myślach,  dotkniemy wielkich pragnień i tej gorliwości, którą ona nazywa "ogniem", bo zdaje sobie sprawę, że ciemności grzechu i panujący w świecie zamęt można ugasić tylko ogniem miłości i całkoiwitego oddania się Bogu i człowiekowi ze względu na jego zbawienie. Medytujmy więc myśli Matki M. Celeste, także w piosenkach - zobacz.

Niech Ona prowadzi nas, i modli się w naszych intencjach i uczy nas modlitwy!

Medytacja bł. Marii Celeste

Ty,  umiłowany  Oblubieńcze chcesz, aby dusza, twoja oblubienica spożywała i piła twoją boską miłość, aż do upojenia, tracąc całkowicie siebie i swoje życie zmysłowe, aby nie żyła już dla siebie ani według ciała, aby jej rozmowy nie dotykały już ziemi, lecz nieba. Kiedy ten boski chleb i drogocenny napój wprowadzą duszę w stan doskonałości, będzie ona pożywać boski pokarm i pić, i upajać się boską miłością, Słowem-Człowiekiem-Bogiem, jedynym życiem duszy.

Maryjo, Krolowo!

W jaki sposób urzeczywistnia Maryja swoje królestwo służby i miłości? Czuwając nad nami, swoimi dziećmi: dziećmi, które zwracają się do Niej w modlitwie, aby Jej dziękować lub prosić o Jej
matczyną opiekę, Jej niebieską pomoc, gdy być może zgubiły drogę, udręczone cierpieniem lub niepokojem z powodu smutnych i bolesnych kolei życia. W pogodnych lub mrocznych chwilach życia zwracamy się do Maryi, zawierzając się Jej nieustannemu wstawiennictwu, aby u Syna wyjednywała nam wszelkie łaski i miłosierdzie potrzebne w naszym pielgrzymowaniu po drogach świata.

Przemienienie Pańskie

Dzisiejsze Święto zaprasza nas do tego, by ujrzeć w Przemienieniu Jezusa własne przemienienie. Przez Chrzest jesteśmy bowiem wezwani do współudziału w chwale samego Pana. On nas pragnie przebóstwić. W to piękne Święto - 6 sierpnia 1731 roku redemptorystki pierwszy raz założyły ciemnoczerwony habit, znak niepojętej miłosci Boga do całego stworzenia, do każdego czlowieka. Zapraszamy na uroczystą Mszę św o godz. 7.30.

Maria Celeste medytująć nad tą tajemnicą przypomina nam słowa Ojca:„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie,Jego słuchajcie!” (Mt 17, 5) i zaprasza nas do słuchania, do zasłuchania się w prawdę Słowa, w czystej wierze. Starajmy się czynić to każdego dnia - słuchać Jezusa - aby stać się jak On umiłowanym dzieckiem Ojca.

Przygotowując się do świętowania

Przypadająca 1 sierpnia uroczystość  Zalożyciela Zgromadzenia Redemptorystów św. Alfonsa Liguori jest okazją do refleksji nad jego twórczym życiem. Decydujące znaczenie w duchowości św. Afonsa posiada jego radykalna opcja na rzecz najuboższych, poniżonych i opuszczonych z punktu widzenia pastoralnego i ludzkiego. To jego gorliwość sprawiła, że nie zaraził się tendencjami jansenistycznymi i rygorystycznymi charakterystycznymi dla jego epoki, ale można powiedzieć (za ojcem Bernardem Häringiem – redemptorystą), że „Jego duchowość stanowi echo  radosnego wołania Jezusa: Uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a ukazałeś maluczkim” (Łk 10, 21).

Zapraszamy na uroczystą Mszę św. w niedzielę 1 sierpnia. Kazanie wygłosi o. Jacek Zdrzałek

 (O przyjaźni św. Alfonsa z bł. Marią  Celeste)

Św. Alfons do siostr zakonnych

Fragmenty listów św. Alfonsa
„Kochajcie więc Jezusa, kochajcie Maryję, bardzo ich miłujcie; Oni hojnie obdarzają łaskami tych, którzy zdołają ich poznać. Kochajcie i bądźcie wesołe; kto kocha tak dobrego Boga, ten nie ma powodu, aby kiedykolwiek dopuścił smutek do swego serca.

Wydanie krytyczne Reguł

W maju tego roku o. Sabatino Majorano CSsR, członek Prowincji Redemptorystów w Neapolu i znakomity znawca naszej duchowości opublikował krytyczny tekst "Reguł i Konstytucji" bł. Marii Celeste Crostarosy (1696-1755),  naszej założycielki.

Praca edytorska, zamieszczona w serii "Teksty i Studia Crostarozjańskie"  wydawanej przez Wydawnictwo Świętego Gerarda z siedzibą w Materdomini, ukazuje się niespełna rok po innym crostarozjańskim dziele "Ogródek wewnętezny Bożej miłości", które także powstało pod redakcją o. Majorano.

Tekst, liczący około 280 stron, odtwarza etapy projektu zakonnego Marii Celeste, który dotarł do nas w sześciu różnych XVIII-wiecznych kodeksach, a  dwa z nich  zostały  napisane  przez naszą błogosławioną Matkę.

 Jesteśmy bardzo wdzięczne o. Sabatino za krytyczne wydanie tekstu naszych "Reguł i Konstytucji" które służą głębszemu zrozumieniu i pogłębieniu naszej duchowości.

Rozpoczynamy Nowennę

Rozpoczynamy Nowennę do Najświętszego Odkupiciela, którego święto Rodzina Redemptorystowska obchodzi w trzecią niedzielę lipca.

Tylko szalona miłość może sprawić, aby szczęśliwy był człowiek dający wszystko, ubogi, cichy, łagodny, płaczący, poniżony. A jednak jest to możliwe, gdy wybierze się Najszczęśliwsze Wszystko, Jezusa. Tak uczyniło wielu, świeckich i zakonników. Taką drogę wybrał Jezus dla Marii Celeste, a ona odważnie ją podjęła. Pociągały ją szczyty, jak wielu z nas.

"A droga Błogosławieństw prowadzi właśnie „szczytami życia. Tylko na tej drodze miłości, której szlaki opisane są w Kazaniu na Górze, ukazuje się życie w całym swym bogactwie i wielkość powołania człowieka”, wyjaśnia Benedykt XVI (Teksty na Nowennę do Najświętszego Odkupiciela przygotowała s. Kazimiera Kut OSsR) NOWENNA

 

Subskrybuje zawartość