Bł. Maria Celeste o życiu zakonnym

Jak wielką wdzięczność jesteś mi winna za dobrodziejstwo powołania zakonnego, mówił Jezus do naszej zalożycielki Matki Marii Celeste - Jesteś jedną z wybranych i przeznaczonych do tego, aby wejść do ziemi obiecanej życia zakonnego. Przygotowujemy się do świętowania tego Dnia z radością i dziekczynieniem. Przez nasze przemienione życie chcemy wskazywać na Tego, który jest drogą, prawdą i życiem, jedynego Pana, który daje pełnię naszej egzystencji i daje życie w obfitości". PRZECZYTAJ

Przed Święterm Życia Konsekrowanego

Papież Franciszek do osób konsekrowanych:

"Jeśli życie konsekrowane ma zachować swą proroczą misję i urok, będąc dalej szkołą wierności dla bliskich i dalekich, musi zachować świeżość i nowość centralnego miejsca Jezusa, powab duchowości i moc misyjną; musi ukazywać piękno pójścia za Chrystusem, promieniując nadzieją i radością.

Kolędowanie

W sobotę 28 stycznia kolejny raz przybyli do nas uczestnicy Pokutnego Marszu Różańcowego. W naszej Kaplicy najpierw odmówiliśmy wspólnie różaniec, a poźniej ks. Andrzej Pacholik celebrował  Eucharystię w intencji Ojczyzny. Po Mszy św. odbył  się koncert kolęd przygotowany przez grupę muzyczną "Puls Boga". Dziękujemy za piękny śpiew tych mlodych ludzi, którzy swoim kolędowaniem chwalili Boga, a wszystkim obecnym w Kaplicy sprawili wielką radość.ZOBACZ.

Medytacja na III niedzielę

POWOŁANIE  PIOTRA  I  ANDRZEJA (Medytacja bł. Marii Celeste)

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi (Mt 4, 18-19).

Spotkania Grupy Krostarozjańskiej

Od kilku lat spotyka się w rozmównicy naszego klasztorze grupa osób zainteresownych naszą duchowością i osobą naszej blogosławionej Założycielki Marii Celeste. W tym roku spotkania będą się  odbywać w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Zapraszamy wszystkich chętnych! ZOBACZ jak wyglądało takie spotkanie w styczniu.

Modlimy się o Jedność

Słowa Papieża Franciszka ze  środowej katechhezy do Polaków: "Bracia i siostry, dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego hasło: «Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas», jest dla nas wezwaniem. Prośmy Boga, by wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, poznając lepiej własną historię, teologię i prawo, coraz pełniej otwierały się na pojednanie. Niech nas przenika duch życzliwości, zrozumienia i chęć współpracy.

Medytacja o Górze

Ten obraz jest bardzo wymowny. Bóg jest górą, człowieczeństwo Chrystusa jej fundamentem, kochające dusze są dolinami otaczających górę. Propozycje interpretacji mogą być naprawdę niezliczone. Przeczytajmy najpierw tekst bł. Marii Celeste:  „Jestem górą – mówi Pan -  o niezmiernej wielkości, szczyt tej góry mam w niebie a podstawę na ziemi, jako fundament świata i sięgam aż do najwyższego szczytu nieba. Góra ta jest z najczystszego złota miłości. I tutaj, na tym Kamieniu węgielnym, zbudowany jest mój Kościół walczący i tryumfujący.

OGŁOSZENIA

 

31.XII - sobota -  Pasterka noworoczna  o godz 22.45, godzinę wcześniej o 21.45 rozpoczniemy adorację Najświętszego Sakramentu.

1.I - Nowy Rok - Msza św. o godz. 9.00

 

Życzenia świąteczne

„Posłuchaj, jak śpiewa Kościół w te zadziwiające narodziny: Ten Bóg niewidzialny stał się widzialnym; ten Bóg nie podlegający cierpieniu, stał się cierpiącym; ten Bóg nieskończony stał się dzieckiem; ten Bóg niezmierzony, którego nie pojmują niebiosa, uniżył się, upokorzył, aby być przez ciebie kochanym i naśladowanym. Będąc najbogatszym, nie ma już nic więcej, co mógłby ci ofiarować, uczynił się biednym dla ciebie, dając ci całego siebie wraz ze wszystkimi swoimi nieskończonymi skarbami. Przychodzi na świat, aby posiąść serce człowieka. Nie pragnie nic, jak tylko być kochanym” (Maria Celeste Crostarosa). NASZ OKÓLNIK.
 

Nowe Pismo Oblatów

Od września tego roku (2016) są oblatkami Najświętszego Odkupiciela przy jedynym w Polsce naszym klasztorze w Bielsku-Białej. Żyją zwyczajnie, jak każdy. Pracują, starają się o świętość własną i tych, którzy są obok nich. Żyją w świecie duchwością bł. Marii Celeste, krocząc śladami Odkupiciela, Zaczęły wydawać własne pismo i mają swój blog - zobacz - www.przedsmaknieba.

Subskrybuje zawartość