Święto Podwyższenia Krzyża

14 września 1755 roku o  godzinie 15-tej  zmarła nasza założycielka, błogosławiona Maria Celeste Crostarosa.  Przeczytaj.

Zapraszamy na Drogę Krzyżową o godz. 15.00

14 września Kościół obchodzi święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego.. Chrześcijanie od zawsze otaczali Krzyż wielką czcią. Był on dla nich powodem do chluby. Jak pisał św. Paweł,  Grecy szukają mądrości, Żydzi żądają znaków, a my, jako chrześcijanie, chlubimy się krzyżem Chrystusa. Krzyż  to dla nas znak zbawienia i nieskończonej miłości Boga.

"Pójście za Jezusem oznacza wzięcie swojego krzyża, a każdy go przecież ma, aby towarzyszyć Mu w Jego drodze. Drodze niewygodnej, która nie jest drogą sukcesu lub przemijającej sławy, ale która prowadzi do prawdziwej wolności, wolności od egoizmu i grzechu. Chodzi o dokonanie wyraźnego odrzucenie mentalności światowej, stawiającej w centrum egzystencji własne „ja” i swoje interesy. Nie tego chce od nas Jezus. Przeciwnie Jezus zaprasza nas abyśmy utracili własne życia dla Niego i Ewangelii, aby je otrzymać odnowione, spełnione i autentyczne. Dzięki Jezusowi jesteśmy pewni, że ta droga prowadzi ostatecznie do zmartwychwstania, do pełnego i ostatecznego życia z Bogiem" (Papież Franciszek).