Przy Sercu Jezusa

W tym roku, pod opieką św. Józefa, Twojego ziemskiego ojca, przygotowujemy się do świętowania Twego Zmartwychwstania, a potem do ważnego dla naszej Ojczyzny ponowienia aktu poświęcenia Polski Twemu Najświętszemu Sercu. W Nim zawarte są tajemnice naszego zbawienia, Twoja niepojęta miłość do Ojca i do nas. Pragniemy ją rozważać i nią się wypełniać, idąc Krzyżową Drogą. Tak umiłowałeś świat, że wydałeś samego siebie, aby przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie otworzyć nam drogę do Ojca. Odkryj przed nami dziś, Panie, podczas rozważania tej Drogi Krzyżowej, tajemnicę Twego Serca, abyśmy nauczyli się Twojego patrzenia na świat, na człowieka, na całe życie.Droga krzyżowa.

Dzień św. Józefa

W Uroczystość św. Józefa zapraszamy na Mszę św. o godz 7.30. Kazanie wygłosi o. Marek Urban - redemptorysta.
W naszym ogrodzie stoi  figura św. Józefa z Dzieciątkiem.. Cichy i  milczący, ziemski ojciec Jezusa  ma być dla nas przykładem i przewodnikiem w tym niespokojnym Trzecim Tysiącleciu.
We wszystkich wydarzeniach ewangelicznych - tych radosnych jak poślubienie Maryi i tych dramatycznych jak choćby noc, kiedy Józef zmagał się z decyzją jak zachować się wobec kobiety, którą kochał, a która stała się brzemienną, przyjmuje on postawę milczącą. Przeżywa wszystko, szuka światła, ale…nie mówi nic.

Nowenna przed Uroczystością św. Józefa

Dziewiąty dzień Nowenny  przed Uroczystością  św. Józefa, 18 marca – czwartek

„Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie” (J 5, 39-40).

Jezus chce, abyśmy przychodzili do Niego, abyśmy Go poznawali i czerpali życie w naszym doświadczeniu utrudzenia i obciążenia. Jezus powiedział wyraźnie: „Ja Was pokrzepię” (Mt 11, 28). On patrzy na nasze poranione człowieczeństwo. On ma oczy, które widzą i które zauważają, gdyż patrzą głęboko, nie rozglądają się obojętnie, lecz zatrzymują się i akceptują całego człowieka, nie odrzucając nikogo, zapraszając każdego do wejścia w Jego życie, aby doświadczyć łagodności (por. Z Orędzia papieża Franciszka na XXVIII Światowy Dzień Chorego 2020).

Kończy się Rok św. Klemensa

Uroczystą celebracją Eucharystii uczciłyśmy święto św. Klemensa. Kazanie wygłosił nasz kapelan o. Jarosław.

Warto jeszcze raz zagłębić się w życie tego wielkiego Redemptorysty, aby podziękować Bogu za dar, jakim stał się dla naszej Rodziny Zakonnej. Przeczytaj.

I nie można zapomnieć też o tym, że to właśnie u św. Klemensa  - jako pierwszego redemptorysty pojawiła się myśl sprowadzenia do Warszawy sióstr redemptorystek, aby pomagały w nauczaniu dziewcząt, bo wiedział, że we Włoszech siostry  prowadziły w klasztorach tzw konserwatoria, zajmujace się wychowaniem dziewcząt. Pisał w tej sprawie do samego Ojca Generała.

Św. Klemensie, bądź nam w tych trudnych czasach szczególnym Orędownikiem! Niech nam wszystkim, tak jak tobie, leży na sercu chwała Boża, dobro Kościoła i zbawienie dusz!

Droga krzyżowa w Roku św. Józefa

Nasza błogosławiona Matka Maria Celeste pisze w swych „Rozmowach duszy z Jezusem” o tym, jak Jezus poucza ją o świętości, mówiąc o kluczowym znaczeniu kierowania się prawą intencją. Dodaje wtedy:

„Chcesz wiedzieć, kto cieszy się w niebie najświętszym stopniem świętości? Ten, kto w życiu kierował się najczystszą intencją w swych codziennych działaniach. W sposób wyjątkowy czyniło tak moje Człowieczeństwo i moja droga Matka Maryja oraz Józef, mój przybrany ojciec, który spośród ludzi był najdoskonalszy w realizacji tej prawości i dlatego też był najsprawiedliwszym człowiekiem na ziemi…”

Zapraszamy do rozważenie Drogi Krzyżowej w Roku św. Józefa (ZOBACZ) opracowanej  przez s. Anetę na podstawie tekstu s. Ewy Stolarek. Oryginał znajduje się na stronie www.sluzki.pl

Kolejne rozważanie kard. Cantalamessa

Kard. Cantalamessa wspomniał na początku, że jego tegoroczne rozważania są reakcją na pojawiającą się teraz w świecie i w mediach tendencję, które mówiąc o Kościele abstrahują zupełnie od osoby Chrystusa, tak jakby On  nie istniał. Udziela się to także chrześcijanom. Przeczytaj.

Papieski kaznodzieja wskazał też na nową potrzebę wiary w Chrystusa w naszych czasach, kiedy ludzie ponownie stawiają sobie pytanie o sens własnego życia, zwłaszcza teraz w kontekście pandemii. Ten bowiem, kto wierzy w Chrystusa może sprostać wielkiej pokusie bezsensu, która często prowadzi do samobójstwa. Kto wierzy w Chrystusa, nie będzie chodził w ciemnościach – przypomniał kard. Cantalamessa w wielkopostnym rozważaniu dla Papieża i Kurii Rzymskiej.

Refleksje o św. Józefie

Wydaje mi się, że w XXI wieku  święty Józef zdobędzie najwięcej sympatyków. Powszechnie uznawany jest za człowieka znajdującego się  - zaraz po Maryi – najbliżej Boga.  Nazywany jest sprawiedliwym, jest ziemskim ojcem Jezusa, patronem Kościoła, a teraz Patronem Roku 2021.

Chcąc lepiej zrozumieć miejsce tego świętego Patriarchy w historii zbawienia i pogłębić wiedzę o nim trzeba sięgnąć do Pisma św. Tam znajdziemy najważniejsze wiadomości o św. Józefie. Gdy usłyszałam, że Papież Franciszek ogłosił rok 2021 Rokiem św. Józefa to bardzo się ucieszyłam. Ujął mnie także temat jego Listu „Patris corde” („Ojcowskim sercem”) i wspomnę o nim poniżej.

Po Maryi, Matce Bożej, żaden święty nie zajmuje w Kościele takiego miejsca, jak Józef, Jego patron i jednocześnie oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. Wielu papieży podkreślało jego wielkie znaczenie w historii zbawienia, a ja chyba najbardziej cenię go sobie jako patrona życia wewnętrznego.

Drugie rozważanie na Wielki Post

 Kardynał Raniero Cantalamessa, kaznodzieja Domu papieskiego, przypomniał  w swoim drugim rozważaniu na Wielki Post o potrzebie ponownego skupienia się w naszym życiu na Chrystusie, takim jak Go przedstawiają Ewangelie i jak o Nim naucza Kościół: prawdziwym człowieku i prawdziwym Bogu w jednej osobie. Włoski kapucyn zauważył, że Ewangelie pokazują nam Jezusa także jako człowieka nowego i podkreślają Jego świętość, do której mają się upodobnić wszyscy ludzie.Jezus daje nam swoją świętość.

Pierwsze rozważanie na Wielki Post

W pierwszym rozważaniu wielkopostnym Kard. Cantalamessa mówił o doświadczeniu chrztu w Duchu Świętym (Nie chodziło mu jedynie o doświadczenie związane z ruchem charyzmatycznym, bo jak powiedział - byli i są niezliczeni chrześcijanie, którzy przeszli przez takie  doświadczenie, nic nie wiedząc o chrzcie w Duchu, ale otrzymali silne wylanie łaski oraz namaszczenie Duchem w konsekwencji jakichś rekolekcji, spotkania czy lektury) i o nawróceniu.

DROGA KRZYŻOWA

PAN JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY
Zstąpiłem z nieba i dla nich umarłem na krzyżu - to wszystko uczyniła moja miłość. (M. Celeste)
Idziesz do Ojca, droga jest dobra, bo prowadzi do celu.... jeżeli nawet kamienista.
Czy Piłat wie na co Cię skazuje, czy wie kim jesteś? Czy to on działa, czy jest tylko pionkiem na szachownicy życia? Ten świat skazuje proroków, tak było i tak jest, sam o tym mówiłeś i od pierwszego publicznego wystąpienia w synagodze.... Jesteś oskarżony o to, że czynisz dobro,...
Kiedy ktoś czyni dobro znajduje się na celowniku świata, patrzy się mu na ręce, rodzi się w ludzkich sercach podejrzliwość, pytają czy nie jest oszustem....
Subskrybuje zawartość