Bł. Maria Celeste "działa"

Przedstawiamy historię p. Klaudiusza, który otrzymał łaskę dzięki wstawiennictwu bł. Marii Celeste Crostarosa. Miało to miejsce we Włoszech. Pan Klaudiusz sam o tym napisał:

Witam, nazywam się Klaudiusz D'Amato, urodziłem się w Neapolu 2 grudnia 1954 roku. To, co zaraz opowiem nie jest wymysłem mojej wyobraźni, ale obiektywnym, przeżytym przeze mnie wydarzeniem.
Z powodu oponiaka czołowego, znacznego rozmiaru, byłem operowany przez prof. dr V. A Martino,   ordynatora neurochirurgii. Wydarzenia, o których teraz opowiem przebiegały tak szybko,  że nie miałem i nie mam jeszcze możliwości  uświadomić sobie w pełni co się stało.
Wszystko zaczęło się pod koniec czerwca 2020 rok.

Poślubiona

10 sierpnia s. Julia poślubiła Jezusa czystego, posłusznego i ubogiego we Lwowie na Ukrainie, formację w Nowicjacie odbyła w Polsce, w naszym klasztorze w Bielsku-Białej. W ślubach uczestniczyły dwie siostry z naszej bielskiej wspólnoty: przełozona , s. Beata i s. Magda.

S. Julia pozostanie już teraz we Lwowie.

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

W drodze na śluby

Dwie siostry: przełożona s. Beata i s. Magda wraz z postulantkami wracającymi juz na Ukrainę, udały się na pierwsze śluby s. Julii , które odbędą się właśnie 10 sierpnia. "Po drodze" były też w Tuchowie.

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

30 lat temu

7 sierpnia 1992 roku odbyła się nasza przeprowadzka z Tuchowa do Bielska. Spakowałyśmy wszystkie rzeczy i udałyśmy się do nowego, choć jeszcze niewykończonego, klasztoru w Bielsku-Białej. S. Urszula pojechała wielkim samochodem z całym naszym dobytkiem, a my z o. Francesco ze Zgromadzenia Synów Niepokalanej. Po drodze wstąpiłyśmy do Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej.

W Bielsku oczekiwał nas kapelan, budowniczy klasztoru, nieżyjący już o. Stanisław Reczek. To w jego pokoju celebrowałyśmy, a było nas wtedy osiem sióstr, pierwszą Mszę św. na nowym miejscu, który od tej pory stawał się domem polskich redemptorystek.

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Akcja "Ogórki"

Czas przygotowywania przetworów na zimę pozwala nam być razem i razem pracować Tak więc chwalimy Pana naszą pracą! Oby wszystko się udało, tym razem są to ogórki!

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Uroczystość św. Alfonsa

"Kto się modli, z pewnością się zbawi; kto się nie modli zpewnością się potępi”(św. Alfons)
Św. Alfons De Liguori - Patron dnia dzisiejszego, chciałby przypomnieć wszystkim, że każdy krok do przodu w życiu modlitwy możliwy jest tylko wtedy, gdy się...modlimy. Modlitwa jest darem, którego Bóg udziela każdemu człowiekowi. To zdanie zamieszczone w Katechizmie nie ma budzić lęku, ale ma budzić świadomość, że Bóg jest obecny w życiu człowieczym jako Zbawiciel, dlatego trzeba się do Niego zwracać, słuchać Go, a przede wszystkim odkryć, że to w Bogu jesteśmy zanurzeni – jak powie św. Paweł: „W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”.
Św. Alfons uczył sobie współczesnych rozmawiać z Bogiem nieustannie i serdecznie. Chciał też, aby to wszystko, co mówi się o modlitwie nie było zawieszone w próżni, lecz stawało się konkretną postawą w życiu codziennym. Samo życie będzie wówczas weryfikacją naszej modlitwy, potwierdzeniem autentyczności spotkania z Jezusem.

Trzeci dzien Triduum

MODLITWA

Szczególną troską św. Alfonsa było wychowanie młodzieży. Jeśli chłopcy mogli się kształcić w Seminarium, dla dziewcząt w Św. Agacie, gdzie nasz Święty został biskupem, nie istniała żadna szkoła, żaden klasztor, w której panny mogłyby się formować.

Inicjatywa stworzenia takiego miejsce, klasztoru sióstr, który zająłby się edukacją panien ze szlacheckich domów została zaproponowana przez bp Alfonsa.

Drugi dzien Triduum

MODLITWA

Spotkanie św. Alfonsa z bł. Maria Celeste wpłynęło na życie obojga. Bóg pozwolił się im poznać, kiedy żadne z nich nie wiedziało jeszcze, jakie zadanie postawił On przed nimi.O. Domenico Capone w zakończeniu swojego opracowania pt. „Radici” (Korzenie) napisał:

„Pokolenie redemptorystów w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych tego wieku

( XIX )..., podczas procesu beatyfikacyjnego Alfonsa, przypomniało wyraźnie świętość Marii Celeste i oryginalność jej przesłania. Właściwie myśl i ideał intuicyjnie odczytane przez Alfonsa w 1730 r. na Santa Maria dei Monti w Scali ... zostały mu wskazane jako konkretny projekt i wola Boża dla niego, Alfonsa, właśnie przez s. Celeste ... Wiara i posłuszeństwo zawsze go podtrzymywały, ale pierwsze światło pochodziło od s. Celeste. To fakty historyczn!

Pierwszy dzien Triduum

MODLITWA

Św. Alfons - młody kapłan

Alfons zostaje kapłanem 21 grudnia 1726 r., w wieku trzydziestu lat. Czyżby jeszcze jeden niepotrzebny ksiądz, pośród tak wielu  w Neapolu,? W tej osiemnastowiecznej stolicy, otoczonej murami, ulice w górnej części miasta dzielą ten arystokratyczny świat. To tam dawny adwokat będzie głosił niemal codziennie potrzebę 40-godzinnej adoracji i oblegać go będą jako spowiednika. Niżej jednak, w kierunku morza i grzęzawiska tłoczy się lud pozostający w nędzy fizycznej i moralnej.  To właśnie ku tym wykluczonym ze społeczeństwa ludziom, nasz nowy kapłan skieruje pierwsze kroki. Na placach i skrzyżowaniach zaczyna głosić Ewangelię. A jego „zejście do piekieł” zacznie powoli przemieniać ten lud.

Św. Alfonsie módl się za nami

Przygotowujemy się do Uroczystości św. Alfonsa.  Jest on Wielki pod każdym względem i dziękujemy Bogu, że takiego człowieka postawił u początku naszego Podwójnego Instytutu.

Przez kolejne trzy dni  będziemy jeszcze głębiej poznawać Alfonsa jako młodego kapłana, przyjaciela bł. Marii Celeste i wreszcie  jako czcigodnego biskupa ze Św. Agaty, wspierającego klasztor redemptorystek

Subskrybuje zawartość