Spotkanie dla świeckich

Zapraszamy na kolejne spotkanie dla osób pragnących zgłębiać duchowość naszej założycielki Matki Marii Celeste Crostarosa.

Niedziela, 16 marca  godz.17.45

Temat: Młodzieńcze lata s. Marii Celeste

Spotkanie dla świeckich

Zapraszamy

na kolejne spotkanie dla świeckich,
pragnących zgłębiać duchowość założycielki sióstr redemptorystek
 - s. Marii Celeste Crostarosa -

Epoka, w której żyła Maria Celeste Crostarosa

23 luty - godzina 16.00.

2.02. - Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Siedemnaście lat temu Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego, który każdego roku obchodzony jest w Święto Ofiarowania Pańskiego. Świętują wtedy wszystkie osoby konsekrowane, zakonnicy i zakonnice, a także członkowie instytutów świeckich, którzy przez śluby oddali Bogu swoje życie. W ostatniej adhortacji Benedykta XVI „Verbum Domini”, o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, papież pisząc, w kontekście Słowa, o życiu konsekrowanym zwrócił szczególną uwagę, lub może inaczej, podkreślił ogromną wartość życia kontemplacyjnego:

Kolejne spotkanie świeckich

Zapraszamy

na kolejne spotkanie dla świeckich,
pragnących zgłębiać duchowość założycielki sióstr redemptorystek
 - s. Marii Celeste Crostarosa -

Maria Celeste uczy nas być uczniami Jezusa

19 stycznia - godzina 16.00.

 

Zapraszamy

31 grudnia zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 21.45, w czasie której będziemy dziękować Panu za wielkie rzeczy uczynione dla nas i  dla całego Kościoła w minionym roku. O godz. 22.45 będzie celebrowana uroczysta Msza święta, którą zakończymy odśpiewaniem  hymnu do Ducha Świętego, powierzając Mu nowy 2014 rok.

Zstąpiłeś z gwiazd dalekich...

„Zatrzymajmy się przed Dzieciątkiem z Betlejem - mówił w swoim Orędziu na Boże Narodzenie - Papież Franciszek. Pozwólmy, aby nasze serce się wzruszyło, pozwólmy, by rozpaliło się ono czułością Boga.

Zawierzenie

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi Kościół pochyla się nad prawdą o tym, że Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Tajemnica ta była zawsze bliska św. Alfonsowi Liguori, który założone przez siebie Zgromadzenie Redemptorystów zawierzył w sposób szczególny Niepokalanej Dziewicy. Gromadząc się na  Liturgii o godz. 9.00 w tę Uroczystość

Święto Sióstr Klauzurowych

21 listopada - we Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny wszystkie siostry żyjące w klasztorach klauzurowych obchodzą swoje święto i są objęte szczególną modlitwą przez cały Kościół.

Starożytna tradycja duchowa, podjęta przez Sobór Watykański II, wyraźnie łączy życie kontemplacyjne z modlitwą Jezusa ”na górze” to znaczy w miejscu odosobnionym, dostępnym nie dla wszystkich, lecz jedynie dla tych, których wzywa On do Siebie, na miejsce samotne.

Spotkanie świeckich - listopad

Siostra Maria Celeste Crostarosa - uczy nas medytacji
Serdecznie zapraszamy
na kolejne spotkanie dla świeckich, pragnących zgłębiać duchowość założycielki sióstr redemptorystek - s. Marii Celeste Crostarosa -
24 listopada 2013 - godzina 16.00.

Październik - spotkanie dla świeckich

"Aby moje stworzenia pamiętały o odwiecznej miłości, jaką je umiłowałem, spodobało mi się wybrać...
s. Marię Celeste Crostarosa (pierwsze lata jej życia)

Serdecznie zapraszamy

na kolejne spotkanie dla świeckich, pragnących
 zgłębiać duchowość założycielki sióstr redemptorystek -
s. Marii Celeste Crostarosa - 27 października 2013 - godzina 16.00
Subskrybuje zawartość