Kontemplujmy Mękę Jezusa

Św. Alfons zachęca nas do kontemplacji Jezusa Ukrzyżowaneg. W swojej książce "O umiłowaniu Jezusa Chrystusa w życiu codziennym" tak pisze:  Nabożeństwo do Męki Pańskiej jest najużyteczniejszym, najtkliwszym i najdroższym Bogu spośród wielu innych nabożeństw. Ono napełnia nas ufnością i rozpala serca. Gdzież otrzymujemy więcej dóbr, jeśli nie z Męki Pana Jezusa? Skąd czerpiemy nadzieję przebaczenia, siłę przeciw pokusom, ufność, że osiągniemy raj? Skąd tyle światła o prawdach Bożych, tyle miłosnych wezwań, skąd tak liczne bodźce do zmiany życia i pragnienie ofiarowania się Bogu; skąd to wszystko, jeśli nie z Męki Jezusa Chrystusa?

Medytacja Drogi Krzyżowej