Kontemplujmy Mękę Jezusa

Św. Alfons zachęca nas do kontemplacji Jezusa Ukrzyżowaneg. W swojej książce "O umiłowaniu Jezusa Chrystusa w życiu codziennym" tak pisze:  Nabożeństwo do Męki Pańskiej jest najużyteczniejszym, najtkliwszym i najdroższym Bogu spośród wielu innych nabożeństw. Ono napełnia nas ufnością i rozpala serca. Gdzież otrzymujemy więcej dóbr, jeśli nie z Męki Pana Jezusa? Skąd czerpiemy nadzieję przebaczenia, siłę przeciw pokusom, ufność, że osiągniemy raj?

Spotkanie dla świeckich

Zapraszamy na kolejne spotkanie dla osób pragnących zgłębiać duchowość naszej założycielki Matki Marii Celeste Crostarosa.

Niedziela, 6 kwietnia  godz.17.45

Temat: Czy s. Maria Celeste znała Lectio Divina?

Zaproszenie

Spotkanie dla świeckich

Zapraszamy na kolejne spotkanie dla osób pragnących zgłębiać duchowość naszej założycielki Matki Marii Celeste Crostarosa.

Niedziela, 16 marca  godz.17.45

Temat: Młodzieńcze lata s. Marii Celeste

Spotkanie dla świeckich

Zapraszamy

na kolejne spotkanie dla świeckich,
pragnących zgłębiać duchowość założycielki sióstr redemptorystek
 - s. Marii Celeste Crostarosa -

Epoka, w której żyła Maria Celeste Crostarosa

23 luty - godzina 16.00.

2.02. - Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Siedemnaście lat temu Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego, który każdego roku obchodzony jest w Święto Ofiarowania Pańskiego. Świętują wtedy wszystkie osoby konsekrowane, zakonnicy i zakonnice, a także członkowie instytutów świeckich, którzy przez śluby oddali Bogu swoje życie. W ostatniej adhortacji Benedykta XVI „Verbum Domini”, o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, papież pisząc, w kontekście Słowa, o życiu konsekrowanym zwrócił szczególną uwagę, lub może inaczej, podkreślił ogromną wartość życia kontemplacyjnego:

Kolejne spotkanie świeckich

Zapraszamy

na kolejne spotkanie dla świeckich,
pragnących zgłębiać duchowość założycielki sióstr redemptorystek
 - s. Marii Celeste Crostarosa -

Maria Celeste uczy nas być uczniami Jezusa

19 stycznia - godzina 16.00.

 

Zapraszamy

31 grudnia zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 21.45, w czasie której będziemy dziękować Panu za wielkie rzeczy uczynione dla nas i  dla całego Kościoła w minionym roku. O godz. 22.45 będzie celebrowana uroczysta Msza święta, którą zakończymy odśpiewaniem  hymnu do Ducha Świętego, powierzając Mu nowy 2014 rok.

Zstąpiłeś z gwiazd dalekich...

„Zatrzymajmy się przed Dzieciątkiem z Betlejem - mówił w swoim Orędziu na Boże Narodzenie - Papież Franciszek. Pozwólmy, aby nasze serce się wzruszyło, pozwólmy, by rozpaliło się ono czułością Boga.

Zawierzenie

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi Kościół pochyla się nad prawdą o tym, że Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Tajemnica ta była zawsze bliska św. Alfonsowi Liguori, który założone przez siebie Zgromadzenie Redemptorystów zawierzył w sposób szczególny Niepokalanej Dziewicy. Gromadząc się na  Liturgii o godz. 9.00 w tę Uroczystość

Święto Sióstr Klauzurowych

21 listopada - we Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny wszystkie siostry żyjące w klasztorach klauzurowych obchodzą swoje święto i są objęte szczególną modlitwą przez cały Kościół.

Starożytna tradycja duchowa, podjęta przez Sobór Watykański II, wyraźnie łączy życie kontemplacyjne z modlitwą Jezusa ”na górze” to znaczy w miejscu odosobnionym, dostępnym nie dla wszystkich, lecz jedynie dla tych, których wzywa On do Siebie, na miejsce samotne.

Subskrybuje zawartość