Wielki Czwartek

„W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa Jego uczniowie i zapytali Go: ‹Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?› ” – pisze ewangelista Mateusz (26,17). Dziś przenosimy się do Jerozolimy, pełnej żydowskich pielgrzymów, którzy przybyli do tego miasta na wyjątkowe święto Paschy. To święto upamiętnia wyzwolenie Izraelitów z niewoli  egipskiej. W Wielki Czwartek rozpoczynają się kulminacyjne wydarzenia nowej, Chrystusowej Paschy: wyzwolenie ludzi z niewoli grzechu, przejście ze śmierci do życia.

To Nowe Przymierze Boga z człowiekiem. Liturgia przenosi nas do Wieczernika, Ogrodu Oliwnego, Pałacu Najwyższego Kapłana. W Wieczerniku, w „Sali położonej na górze” odprawił Jezus pierwszą Mszę  Świętą. Była to uczta pożegnalna i prorocza zarazem, bo zapowiadała krwawą ofiarę na krzyżu i dała początek Eucharystii, która będzie sprawowana już po wszystkie czasy. Wielki Czwartek to dzień radości z darów Bożych – sakramentów Eucharystii i kapłaństwa oraz przykazania miłości. To również czas współcierpienia z Jezusem, który właśnie dziś wieczorem wyruszy, by umrzeć za Swój lud.