Matka M. Celeste o Jezusowym Sercu

Matka Celeste mówi nie tylko o Sercu Jezusa, ale o Chrystusie jako Sercu Ojca. A oto jedno z jej najpiękniejszych duchowych doświadczeń. Pewnego razu, rozmawiając ze swoim Oblubieńcem Jezusem o pokorze, usłyszała:

Pouczając was, abyście byli łagodni i pokornego serca, nie chciałem powiedzieć nic innego, jak właśnie objawić największą tajemnicę: że Ja jestem sercem Ojca, który posłał Mnie na świat , aby przekazać swoim stworzeniom prawdę o sobie samym…

Cuda Matki Celeste

W procesie informacyjnym w Foggia w latach 1879-84 zapisano bardzo liczne zeznania osób, które Matce Celeste przypisują cuda, jakie wydarzyły się w ich życiu.

Pewien lekarz, Vincenzo Nigri, lecząc żołnierzy chorych na tyfus sam się zaraził i był w ciężkim stanie. Nie widząc żadnych szans dla swego męża, żona kazała mu połknąć nitkę-relikwię Matki Celeste i popić wodą. Konający lekarz powrócił do zdrowia, mówiąc: „Odwiedziła mnie jakaś mniszka, zabrała mi ból i mnie uzdrowiła”.

Już wkrótce BEATYFIKACJA

Dla znających język wloski zapraszamy do obejrzenia filmu opowiadającego o życiu naszej Zalozycielki, przygotowanego przez siostry redemptorystki ze Scali. Wprowadzeniem do filmu są slowa Biskupa Amalfi Mons.Orazio Soricelli. Na wstępie wypowiada się s. Imma Di Stefano - przelożona, a po niej - mistrzyni nowicjatu, s. Maria D'Amato przedstawia życie Matki Marii Celeste, wprowadzając do różnych miejsc i pomieszczeń w klasztorze w Scali, gdzie przez 9 lat przebywała Maria Celeste i gdzie otrzymała objawienie nowej Reguły. (na zdjęciu s. Maria D'Amato). http://12mesi.it/sr-maria-celeste-crostarosa-beata-sulle-orme-di-cristo/

Komentarz do Ewangelii

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii (s. Kazimiera)

- fragment konferencji o. Sabatino Majorano do redemptorystek

Zastanowimy się teraz , co oznacza to nowe spojrzenie.

Patrzeć na siebie, na to, co robimy, co mówimy, co myślimy tak, jak patrzy Bóg. Trzeba najpierw pamiętać o tym, co Chrystus powiedział uczniom, a co było trudne do przyjęcia (Łk 9, 46...)

Powieść o Matce Marii Celeste

Powieść Bożeny Berechowskiej o Marii Celeste Crostarosa (do nabycia u nas)

Kilka słów od autorki:

Gdy czytam opisy doświadczeń mistycznych, czuję się trochę tak, jak człowiek, który ogląda kartkę wysłaną znad morza. Podziwia wtedy, zachwyca się, snuje refleksje, ale sam przez to nie poczuje powiewu morskiego powietrza i nie zanurzy stóp w morskiej wodzie. Jednakże kartka ta powie mu, że morze jest! Że istnieje!

Peregrynacja Obrazu

W dniu 4 czerwca 2016 r. Znaki Miłosierdzia dotarły do naszej Kaplicy.

Przed kaplicą klasztorną Obraz Jezusa Miłosiernego wraz relikwiami Apostołów Miłosierdzia św.Janem Pawłem II i św. Faustyną w towarzystwie sióstr zakonnych witała przełożonas. Anna Winnicka z o. kapelanem Andrzejem Kowalskim.
Uroczystą Mszę świętą w naszej Kaplicy  koncelebrował ks. Zygmunt Siemianowski - proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Bielsku-Białej wraz o. kapelanem Andrzejem Kowalskim.

ZOBACZ: http://gwiazdkacieszynska.pl/strona-z_wielka_pokora_i_radoscia_redemptorystki_przed_obrazem_jezusa_milosiernego.html

Tegoroczne prymicje

3 czerwca, w Uroczystość Serca Jezusowego i Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kaplanów, o godz. 11.00 ojcowie redemptoryści -  neoprezbiterzy z Tuchowa celebrowali w naszej Kaplicy Mszę św. prymicyjną. Dziękowalyśmy Panu za ich kapłaństwo i obiecałyśmy towarzyszyć im naszą modlitwą.ZOBACZ

Poznając Marię Celeste

Zapraszamy do zapoznania się z życiem naszej Zalożycielki Marii Celeste Crostarosa, by jeszcze lepiej przygotowac się do Wydarzenia Jej Beatyfikacji.

ROZWAŻANIA O JEJ ŻYCIU

Matka M.Celeste o modlitwie

Dzisiejszy człowiek, żyjąc w pośpiechu, często gubi to co w życiu jest najważniejsze: kontakt z Bogiem - tak pisze w swojej książeczce o modlitwie prostoty Bożena Berechowska - autorka "wywiadu" z naszą Zalożycielką.Coraz częściej też poszukuje mistrzów, przewodników, którzy pomogliby mu w odnalezieniu sensu życia, w zrozumieniu siebie, w zrozumieniu świata. Pragnę zaprosić  - kontynuuje dalej autorka - na spotkanie z osiemnastowieczną mistyczką, Siostrą Marią Celeste Crostarosą, która uczyła się modlitwy już jako dziecko od najlepszego Mistrza i Nauczyciela.

Za miesiąc beatyfikacja!

Zapraszamy do rozważenia pięknej refleksji o Bożym Milosierdziu w doświadczeniu duchowym Marii Celeste Crostarosa

Zobacz

Subskrybuje zawartość