O dzisiejszej Rocznicy

25 kwietnia 2016 (refleksje s. Kazimiery )
Tego dnia, przed 291 laty Bóg w swojej wielkiej miłości objawił Marii Celeste Crostarosa tajemnicę swego serca:gorące pragnienie, aby wzbogacić Kościół darem nowego Zakonu, który będzie pamiętał o tym, jak On bardzo umiłował każde swe stworzenie i o tym, co Jezus uczynił dla człowieka, z miłości.

Objawienie Reguły

25 kwietnia świętujemy 291-tą rocznicę Objawienia naszej Reguły.

Wydarzenie to opisuje Maria Celeste w liście do św. Alfonsa:

Mój Ojcze, chcę być posłuszna twojemu poleceniu, w którym każesz mi zdać relację o tym, w jaki sposób w mojej duszy zrodził się Nowy Instytut, dlatego opiszę szczerze to, co pamiętam. Przed laty [25 kwietnia 1725], po Komunii Świętej doświadczyłam niezwykle słodkiej miłości, która mocno pociągnęła mnie do mojego Jezusa; poczułam, że pociągnął On ku Sobie całą moją duszę i w niezwykle czystym świetle ukazał mi się tak piękny, że nie potrafię tego wyrazić.

Medytacja o Jezusie - Słońcu

Słońce zamknięte w krysztale ... tak Matka Celeste Crostarosa  przedstawia Chrystusa, prawdziwego Człowieka i prawdziwego Boga. Pierwsza myśl, którą trzeba podkreślić to znaczenie człowieczeństwa Jezusa - Celeste opisuje je jako czysty kryształ, z którego promieniuje boskość. Jakże wielką godność nadaje Pan naszemu ciału, jak bardzo je docenił, przyoblekając w nie swojego Syna!

Za 2 miesiące beatyfikacja!

Życie Marii Celeste pokazuje jak ona sama troszczyła się o zbawienie swoich współsióstr, rodząc je do życia Bożego  nieraz w wielkim bólu. Tak działo się w Pareti, kiedy po odejściu z klasztoru Scala tamtejszy biskup powierzył jej troskę o dominikański a wspólnotę sióstr, która przeżywała wielkie trudności.

Medytacja na Niedzielę Wielkanocną

Zakończyliśmy wymagający czas Wielkiego Postu, przechodziliśmy po wielekroć w duchowy, a może i fizyczny sposób, Krzyżową Drogę Syna Bożego. Zmagaliśmy się z własnym egoizmem próbując pozostać wiernymi wyrzeczeniom, które podjęliśmy. Matka Celeste jest realistką.

Droga Krzyżowa z Matką Marią Celeste

Jezu, jak trudno mi powiedzieć za Tobą do Ojca – nie moja, lecz Twoja wola… Jestem Twoim naczyniem, jestem w Twoich rękach. Ufam Ci Ojcze, że patrząc na mnie widzisz Syna i przez Niego okażesz mi swoje Miłosierdzie...

Droga Krzyżowa

ŚLUBY S. MARII

W uroczystość św. Józefa przeżywałyśmy w naszej wspólnocie pierwsze  śluby zakonnej s. Marii Duchenko, pochodzącej z Ukrainy. W wydarzeniu tym uczestniczyli także rodzina i przyjaciele s. Marii z Ukrainy. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Ksiądz Biskup Ordynariusz naszej diecezji Roman Pindel, Konsultor Generalny Zgromadzenia Redemptorystów, o. Jacek Dembek, Prowincjałowie Prowincji Warszawskiej i Lwowskiej, a także kapłani z Polski, z Ukrainy i nasi ojcowie redemptorysci. Byli też obecni klerycy z Tuchowskiego Seminarium i nowicjusze z Lubaszowej. Świętowanie odbyło sie w Sali Wspónej naszego klasztoru. ZOBACZ

 

Komentarz na Niedzielę Palmową

“Wejdź w moją miłość i rozpocznij chwalebną drogę. Zauważ, z jak wielkim upodobaniem działam dzisiaj w tobie. Pragnę wejść do twojej duszy, jak do miasta Jerozolimy, w najchwalebniejszym triumfie mojej pokory, jako Król Pokoju jadący na osiołku. W ten sposób, dzięki twojej wierze, przybędę do ciebie w pokoju w postaci chleba eucharystycznego.

Profesja zakonna

W Dniu poświęconym  św. Józefowi, 19 marca w naszej Kaplicy,  w czasie uroczystej Eucharystii o godz. 14.30, której  będzie przewodniczyć Ks. Biskup Ordynariusz Roman Pindel, s. Maria Duchenko, pochodząca z Ukrainy poślubi Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego. Serdecznie zapraszamy na celebrację tego wielkiego dla naszej Wspolnoty wydarzenia!   Świadectwo s. Marii

Subskrybuje zawartość