Śluby wieczyste - Lwów

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze ślubów wieczystych w obrządku wschodnim, które odbyły się we Lwowie w cerkwi św. Jozafata. Śluby składała siostra, która wstąpiła do bielskiej wspólnoty redemptorystek w 2013 roku, pierwszą profesję złożyła tutaj w 2016, a 21 września 2019 roku oddała się Panu na zawsze i przyjęła imię s. Marii Augustyny. Liturgię celebrował metropolita lwowski, władyka Igor Woźniak. Obecne były nasze siostry z Bielska z przełożoną s. Urszulą Nowińską, a z ramienia Prowincji Warszawskiej uczestniczył Wikariusz, o. Darek Paszyński. Otoczmy naszą siostrę Marię Augustynę i całą jej lwowską wspólnotę gorącą modlitwą i wysławiajmy wspólnie Pana za wielkie rzeczy, które czyni. ZOBACZ zdjęcia p. Małgorzaty Batko, naszej oblatki oraz filmiki.