Święto Miłosierdzia

Zapraszamy do lektury o miłosierdziu i Marii Celeste.

Miłosierdzie Boże istnieje od zawsze. Tak jak sam Bóg:) Nie powstało nagle… Może jedynie przez jakiś czas w Kościele zostało nieco zapomniane… Czy może nawet “zakryte”… Jeśli jednak prześledzimy rozmaite pisma wielkich świętych,...

Zdjęcia ze ślubów

Bogu niech będą dzięki to wspaniałe wydarzenie - zaślubiny s.  Magdy z Jezusem!

ZOBACZ ZDJĘCIA (nasz fotograf - s. Aneta)
 

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Poślubiła Jezusa

W Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, w naszej zakonnej kaplicy, siostra Magdalena złożyła swoją perwszą profesję zakonną. Uroczystości przewodniczył i piękne  kazanie wygłosił o. Andrzej Miikuć przełożony klasztoru redemptorystów w Bielsku-Białej. Współcelebrował. o. Jarosław Liebersbach - nasz kapelan. Dziękujemy Bogu za te wspaniałe chwile i wszystkich towarzyszacych nam, i wspierających nas w tym wydarzeniu. Wielbimy naszego Pana za dar Siostry Magdaleny i prosimy Was gorąco o modlitwą za nią na nowym etapie jej życia zakonnego. ZOBACZ.

 

Zaproszenie na śluby

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości zaślubin z Jezusem naszej siostry Magdy Żerdzińskiej ZAPROSZENIE.

 

Uroczysta Eucharystia z ceremonią złożenia pierwszej profesji zakonnej odbędzie się: 18 kwietnia 2020 roku o godz. 15.00.

Będzie jej przewodniczyć przełożony domu redemptorystów w Bielsku, o. Andrzej Mikuć.

 

W ślubach będzie można uczestniczyć

na YouTube  - https://www.youtube.com/watch?v=ULQlZEnH5MA

Link włączony zostanie  w sobotę o godz. 14.45 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, którą będziemy odmawiać w naszej Kaplicy.

 

 

O siostrze Magdalenie słów kilka

S. Magdalena Żerdzińska, która w sobotę, 18 kwietnia złoży swoje profesję zakonną, pochodzi z Elbląga, studiowała w Warszawie w Wojskowej Akademii Technicznej. Jest inżynierem. Należała do wspólnoty Woda Życia, prowadzonej przez ks. Romana Trzcińskiego. Była tam także animatorką muzyczną. Kocha muzykę. Poznała naszą wspólnotę redemptorystek, przyjeżdżając do nas na rekolekcje. Wstąpiła do klasztoru w marcu 2017 roku i rozpoczęła swoją formację najpierw w postulacie, a potem w nowicjacie. Zaczęła poznawać naszą duchowość i naszą Założycielkę bł. Marię Celeste. Poślubia Jezusa w szczególnym roku: stulecia urodzin św. Jana Pawła II, ogłoszenia błogosławionym prymasa Stefana Wyszyńskiego, a w naszej redemptorystowskiej Rodzinie w Roku św. Klemensa. 

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień, w którym łączymy się szczególnie z umęczonym Panem. Wspomnienie tego, co dla nas wycierpiał nie może nie wywołać w nas smutku, współczucia i żalu z powodu naszego udziału w grzechach świata. Jeśli Wielki Czwartek nazwany został „Godziną Jezusa” to Wielki Piątek należy uznać za „Godzinę księcia ciemności”.

Z drugiej strony dzisiejsza liturgia pragnie nam uzmysłowić na nowo, jak wielka jest miłość Ojca do nas.  „Tak bowiem Bóg umiłował świat”. Chrystus, Jednorodzony Syn do końca nas umiłował. Pragnie – jak napisała sługa Boża Maria Celeste - „aby wszyscy ludzie cieszyli się owocami odkupienia, aby żaden człowiek nie zginął, lecz aby wszyscy się zbawili”.
 

Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA XXXV ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY 2020 r.

 

„Młodzieńcze, tobie mówię wstań” (por. Łk 7, 14)

Subskrybuje zawartość