Jak wygląda formacja w naszym zakonie?

Drogę rozeznania powołania można rozpocząć w każdym czasie… można też podjąć kontakt z naszą wspólnotą, która pomoże w odczytywaniu woli Bożej. Mając lat 15, 16,  20… można rozpocząć piękną przygodę. Jednak próg Bożego Domu, w celu dołączenia do wspólnoty mniszek redemptorystek, można przekroczyć mając co najmniej 19 lat.

Jakie są warunki wstąpienia?
Miłość do Jezusa, pragnienie wzrastania w miłowaniu Boga i człowieka, gotowość do pełnienia woli Bożej tak, jak się ona będzie objawiać w życiu wspólnotowym, jak zapisana jest w charyzmacie Zakonu Najświętszego Odkupiciela.
Modlitwa, pragnienie życia z siostrami we wspólnocie, dzielenie z nimi wszystkiego, jak w pierwotnym Kościele (wszystko mieli wspólne), praca…

Każda osoba, którą Bóg zaprasza do nas wnosi ze sobą to, co ma w duszy, a także przeróżne umiejętności, wszystko przydaje się w Pańskim Domu. Wiele się też uczy, bo jest to Dom, w którym zaczyna się nowe życie, dotychczas nieznane. Trzeba więc wyruszyć w nieznaną, ale piękną podróż po jak najpełniejsze zjednoczenie z Jezusem. Z Nim przeżywamy każdą chwilę, jest czas na samotność i ciche z Nim przebywanie, ale jest też czas na wspólną pracę, dzielenie się, świętowanie. A to dlatego, że Jezus czeka na nas nie tylko w samotności kaplicy - chociaż ta jest miejscem uprzywilejowanym - ale oczekuje nas również w sercu siostry i brata. Tam chce być kochany, wspomagany, zauważony, szanowany. Stąd w naszym życiu bardzo ważna jest troska o życie wspólnotowe, o wzajemne relacje, o rodzinność, w której pierwszy jest zawsze Jezus.

Dziewczętom, które chcą zgłębiać temat powołania, proponujemy spotkania oraz indywidualne dni skupienia, utrzymujemy z nimi kontakt listowny, aby pomóc im w rozpoznaniu powołania.
 

Pierwszym etapem formacji we wspólnocie jest postulat, trwający 1 rok. Jest to jeszcze czas poszukiwania, ale już we wspólnocie. Wejście w życie zakonne – jak mówią nasze Konstytucje – niesie ze sobą głęboką przemianę: postulantka ukierunkowuje się na nowe życie, które stopniowo poznaje i wybiera jako swoje, jako dar Jezusa dla niej.  „W tym czasie dokonuje się wzajemne poznanie: postulantka poznaje wspólnotę, a siostry ją poznają. Po upływie czasu potrzebnego na  to wzajemne poznanie się, postulantka świadoma Bożego powołania i pragnąca na nie odpowiedzieć, z pełna wolnością składa prośbę o przyjęcie do nowicjatu” (Konst. 85).

Drugi etap formacji to nowicjat, trwający dwa lata. Wprowadza on nowicjuszkę w głęboki sens specyficznego życia kontemplacyjnego redemptorystek. Powinien on jej pomóc, na ile to jest możliwe, w misterium Chrystusa, Syna Bożego i Zbawiciela świata. Nowicjuszka wpatruje się w Maryję, która pierwsza uczyniła ze swego życia całkowity dar dla Chrystusa Odkupiciela. Wraz z Matką Jezusa będzie rozważać w swym sercu Jego tajemnicę i szukać przy Niej, u stóp krzyża, zrozumienia sensu ofiary, do której się przygotowuje. (por. Konst. 87).
W tym czasie nowicjuszka wchodzi w coraz głębszy kontakt z duchowością założycielki naszego Zakonu, Sługi Bożej s. Celeste Crostarosa oraz św. Alfonsa de Liguori, także innych Świętych i Błogosławionych naszej zakonnej rodziny redemptorystowskiej.

Po dwu latach nowicjatu nowicjuszka, która umocniła się w powołaniu i pragnie być redemptorystką,  prosi wspólnotę o możliwość poślubienia Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego.