Nowenna do błogosławionej Marii Celeste

Codziennie rano modlimy się za wstawiennictwem naszej

założycielki w polecanych nam intencjach.

Możemy także modlić się w Twoich intencjach.

 

napisz: modlitwa@redemptorystki.pl

NOWENNA

Modlitwa o kanonizację bł.Marii Celeste Crostarosa (1696-1755)
Założycielki Zakonu Najświętszego Odkupiciela

 

NOWENNA

 

DZIEŃ I

 

O MIŁOŚCI BOŻEJ

 

            „Bóg jest miłością, kto trwa w miłości trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim(1 J 4, 16).

            „Dla wszystkich swoich stworzeń mam miłość jednakową i nieskończoną”.

           

            W taki sposób Pan przemawia do Marii Celeste. Chce jej ukazać ogrom Bożej miłości, która najpełniej objawiła się w życiu Jezusa Chrystusa. Mówi też o tym, że Jego miłość nie jest stronnicza, nie jest podobna do ludzkiej namiętności. Bóg miłuje każdego człowieka jak źrenicę oka.

            Aby trwać w miłości, uczmy się nieustannie odpowiadać miłością na miłość w naszej codzienności, pośród obowiązków i zajęć, z głęboką świadomością, że „miłość patrzy, miłość widzi, miłość słyszy, miłość kocha, miłość myśli, miłość pragnie, miłość wszystko rozumie”.

 

Bł. Mario Celeste, naucz mnie przyjmować

 miłość i obdarowywać nią.

 

Modlitwa o kanonizację bł. Marii Celeste

3 x Chwała Ojcu, Zdrowaś Maryjo...

 

 

DZIEŃ II

 

O WCIELENIU

 

            „...abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przez Niego porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych” (z Prefacji mszalnej).

 

            „We wcieleniu Bóg stał się człowiekiem, aby człowieka uczynić Bogiem, udzielając mu ze swej miłości. Jakże zdumiewająca to i niepojęta rzeczywistość!”

           

            Jeśli staramy się żyć tajemnicą Wcielenia, to każdego dnia spotykamy Jezusa w drugim człowieku. To wielka tajemnica i wielkie zadanie dla nas. Aby człowieka zrozumieć, trzeba przed nim uklęknąć jak przed tabernakulum, trzeba uszanować jego godność, dostrzegając w nim Boże podobieństwo.

 

Bł. Mario Celeste, naucz mnie wielbić Boga

 w moich siostrach i braciach.

 

Modlitwa o kanonizację bł. Marii Celeste

3 x Chwała Ojcu, Zdrowaś Maryjo...

 

DZIEŃ III

 

O ZAWIERZENIU

 

            „Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie” (Ps. 37).

 

            „Moja dobroć - mówi Jezus do Marii Celeste - objawia się na miarę ufności moich przyjaciół. Oddają mi oni wielką cześć w tej ufności, która jest korzeniem miłości”.

           

          Zawierzenie jest najdoskonalszą modlitwą, prawdziwym uwielbieniem, wyrazem głębokiej miłości. Maria Celeste, mówiąc o ufności, przywołuje obraz dziecka, które przytula się serdecznie do swojej matki i obejmuje ją w geście czułości. Takie zaufanie to prosta droga do Serca Boga. Jego Serce jest zbawieniem dla ufających!

 

 

Bł. Mario Celeste, ucz mnie

ufnego zawierzenia Ojcu.

 

Modlitwa o kanonizację bł. Marii Celeste

3 x Chwała Ojcu, Zdrowaś Maryjo...

 

 

DZIEŃ IV

 

O ŚWIĘTOŚCI

 

            „Bądźcie więc wy doskonali jak doskonały jest Ojciec Wasz niebieski” (Mt 5, 48).

 

            „Jaka będzie Twoja pilność w prawości, taka będzie Twoja świętość”.

           

            Dla Marii Celeste świętość wiąże się z prawością, z czystością intencji, z wewnętrzną uczciwością. Jeśli nawet na kwadrans stracę z widzenia Pana Boga – pisze w „Rozmowach duszy z Jezusem” - to natychmiast grzeszę. Świętość kształtuje mnie „od środka”, bo jest żywą relacją z Ukochanym, który mieszka w moim sercu. To Jemu mam się podobać, to On powinien być dla mnie najważniejszy.

 

Bł. Mario Celeste, pomóż mi kształtować

 moje sumienie,

 naucz mnie stawania się miłą Bogu.

 

 

Modlitwa o kanonizację bł. Marii Celeste

3 x Chwała Ojcu, Zdrowaś Maryjo...

 

 

DZIEŃ V

 

JAK MARYJA

 

            „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19).

 

            Maryja jest Żywą Pamięcią Kościoła. Zachowywała i rozważała w sercu „każde Boże światło oraz zadziwiające cuda, których Pan dokonał. „Najpokorniejsza Matko, pisze Maria Celeste, w głębokim ukryciu zamknęłaś w sercu wszystko to, co mogłoby dać Ci chwałę. Ukryłaś w swym sercu całego Boga i wszystkie Jego skarby”.

           

            Zachwyca nas heroizm Maryi w jej pokorze, ukryciu i w tym wewnętrznym milczeniu, które wszystko, co dobre i piękne, przypisuje Bogu.

 

 

Bł. Mario Celeste, poprowadź mnie

drogą modlitwy Matki Bożej:

Wielkie rzeczy uczynił mi

Wszechmocny.

 

 

Modlitwa o kanonizację bł. Marii Celeste

3 x Chwała Ojcu, Zdrowaś Maryjo...

 

 

DZIEŃ VI

 

EUCHARYSTIA

 

 

„Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Gal 2, 20).

 

„Jezus pozostał z nami aż do końca świata, stając się pokarmem człowieka”.

 

To przedziwny cud wszechmocy i miłosierdzia, pisze Maria Celeste, w którym człowiek żyje życiem Boga - przemienia się i utożsamia ze swoim Bogiem. „Cudownych skutków tego boskiego Sakramentu nie doświadczają jednak wszystkie dusze, lecz tylko te, które posiadają żywą wiarę”.

 

 

Bł. Mario Celeste, wyproś mi wiarę prostą i czystą,

 która potrafi uwielbić Boga w tym Sakramencie Miłości.

 

Modlitwa o kanonizację bł. Marii Celeste

3 x Chwała Ojcu, Zdrowaś Maryjo...

 

 

DZIEŃ VII

 

O SŁOWIE BOŻYM

 

 

            „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps. 119).

 

            „Jeśli ktoś zapragnąłby wiedzieć, pisze Matka Celeste, co jest tą potężną strzałą, którą nasz Bóg zranił niezliczoną liczbę serc swoich stworzeń, to mogę powiedzieć z nieomylną pewnością, że jest nią Słowo Boże. Jesteśmy nie raz świadkami, jak to dzięki wysłuchanemu kazaniu, usłyszanej Ewangelii lub przez słowo sługi Bożego następuje wielka przemiana życia”. Maria Celeste zachęca każdego do medytacji nad Słowem Bożym, w nim bowiem odnajdywała ukryte „skarby nieba”.

 

 

Bł. Mario Celeste, naucz mnie słuchania Słowa

 i zachowywania go w moim życiu.

 

Modlitwa o kanonizację bł. Marii Celeste

3 x Chwała Ojcu, Zdrowaś Maryjo...

 

 

DZIEŃ VIII

 

OBEJMOWAĆ KRZYŻ

 

 

„Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i Mnie naśladuje” (Łk 9, 23).

 

   „Doceń wartość skarbu, który ci odkrywam w krzyżu... ofiaruję go tylko moim przyjaciołom”.

 

    Z takimi słowami Jezus zwrócił się do Marii Celeste, prosząc ją, by każde spotkanie z cierpieniem zniosła z doskonałą cierpliwością, bo będzie ono zawsze mniejsze od Jego cierpienia.

 

 

Bł. Mario Celeste, naucz mnie obejmować każdy trud,

chorobę, niezrozumienie, lęk

ze świadomością, że Jezus jest blisko.

 

 

Modlitwa o kanonizację bł. Marii Celeste

3 x Chwała Ojcu, Zdrowaś Maryjo...

 

 

DZIEŃ IX

 

U NIEGO OBFITE ODKUPIENIE

 

 

            „Zesłał odkupienie swojemu ludowi, ustanowił na wieki swoje przymierze” (Ps. 111).

 

            „Jezu - pisze Maria Celeste - na krzyżu wymawiasz cudowne słowa, że pragniesz i spalasz się z miłości dla zbawienia dusz przez Ciebie odkupionych. Miłości moja, czymże jest to pragnienie? To Twoja gorąca wola, aby wszyscy ludzie cieszyli się owocami odkupienia, aby żaden człowiek nie zginął, lecz aby wszyscy się zbawili”.

 

 

Bł.Mario Celeste, wyproś mi łaskę

 głoszenia Odkupienia

 całym moim życiem.

 

 

 

Modlitwa o kanonizację bł.Marii Celeste

3 x Chwała Ojcu, Zdrowaś Maryjo...

 

 

Prosimy o informacje o łaskach otrzymanych za przyczyną

Błogosławionej Marii Celeste Crostarosa