Wielki Piątek

Powróćmy jeszcze na chwilę do wczorajszej Tajemnicy, do Wieczernika.

Popatrzmy sercem na Jezusa pochylonego do stóp uczniów.

Popatrzmy na uniżoną miłość

ukrytą w chlebie i winie, przemienioną w Ciało i Krew Pana,

abyśmy życie mieli…

 

Wprowadzenie

Wielki Czwartek znajduje się na przełomie Wielkiego Postu i Świętego Triduum Paschalnego. Za chwilę podejmiemy wezwanie: Uwielbiajmy Chrystusa Pana, który dla nas był kuszony i ukrzyżowany. Niech w jej akordach nie zabraknie naszej osobistej nuty wdzięczności za łaski otrzymane w tym świętym czasie.

            W liturgii Wielkiego Czwartku znajdujemy trzy zasadnicze wątki treściowe, które odpowiadają trzem darom, które Kościół otrzymał w Wieczerniku. Są nimi: Eucharystia, kapłaństwo i nowe przykazanie miłości. Przenikają się one wzajemnie i dopełniają, a ponad nimi dominuje motyw spinający wszystko jak klamra – jedność. Temat, nam redemptorystkom w Kościele, szczególnie dany i zadany.

Nowy dokument Kongregacji

List Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego z okazji  XXV rocznicy ogłoszenia adhortacji apostolskiej “Vita Consecrata”.

"Świadkowie piękna Boga".

Wielki Poniedziałek

Przez Niedzielę Palmową, Niedzielą Męki Pańskiej zwaną także Bramą  Wielkiego Tygodnia weszliśmy w Wielki święty Tydzień. Uczestnicząc w liturgii Niedzieli Palmowej wyraziliśmy zgodę na krzyż, na cierpienie z Chrystusem, który dał nam nadzieję życia wiecznego. Stąd prośba wyrażona w modlitwie po Komunii, „abyśmy przez zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń”.

Hosanna!

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Niedziela Palmowa

J 12,13:"Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie!"„

Jezus: Ja wejdę do Jerozolimy twej duszy jak Król...
Bł. Maria Celeste: Tak, moje Dobro, tego ranka w Komunii świętej zobaczę to chwalebne wejście: doświadczę ogromnej radości, bo Ty wejdziesz do mojej duszy, by stać się Panem mojego ducha.

Rozważanie o. Cantalamessa

Podczas ostatniego rozważania wielkopostnego dla papieża i Kurii Rzymskiej. kardynała Raniero Cantalamessa  przypomniał, że Chrystus jest osobą, co więcej jest osobą, która żyje.Podkreślił on, że odkrycie Jezusa jako osoby żywej jest dziś bardzo ważne, aby chrześcijaństwo nie stało się ideologią.

„Jezus z Nazaretu nie  jest wspomnieniem z przeszłości, nie jest jedynie postacią, ale osobą". Kard. Canalamessa przyznał, że on sam przez wiele lat znał Jezusa jedynie jako postać, a nie jako osobę. Jako wykładowca chrystologii wiedział o Nim wszystko, znał dogmaty i herezje, zgłębił główne dyskusje teologiczne, ale nie poznał osoby Jezusa, bo osobę można poznać jedynie poprzez nawiązanie osobistej z Nim relacji.

Zwiastowanie - medytacja Bł. M. Celeste

Wiedz, że w Boskości znajduje się prawdziwa pokora równa mojej wielkości… Każdy akt, który moja Boskość przekazywała Człowieczeństwu w tym zjednoczeniu, był zawsze doskonałą pokorą – taką pokorą było moje zjednoczenie z naturą ludzką.…

Co więcej - w Matce przeze Mnie wybranej zostałem poczęty w takim samym akcie przekazanym Jej w momencie zstąpienia Słowa do Jej łona, kiedy mój Duch zjednoczył wolę Maryi z pokorą Słowa. Gdy Ona rzekła: "Oto ja służebnica Pańska", pokora Słowa została przemieniona w Niej, w Matce, i w tym momencie Ja zostałem poczęty w duszy i w ciele, w łonie tej Dziewicy.

Minęlo 150 lat...

Bulla papieska z 1871 r., zaczynająca się od słów: „Qui Ecclesiae suae”, którą Papież Pius IX, dziś błogosławiony, ogłaszał św. Alfonsa Liguoriego doktorem Kościoła, już w pierwszym zdaniu stwierdza, że to właśnie Chrystus Pan, powodowany własną niezawodną troską o swój Kościół, nieustannie wzbudza mężów wyróżniających się pobożnością i wiedzą, napełnionych duchem przenikliwego zrozumienia, którzy poniekąd jak o.bfity deszcz mają wylewać potoki mądrości, by Oblubienica Pana zachowała swoją nieskalaną formę. (Rozmowa z o. Andrzejem Wodką, redemptorystą).
 

Subskrybuje zawartość