Gratulujemy!

Nasze siostry redemptorystki ze Lwowa wydały "Autobiografię" bł. Marii Celeste Crostarosa w języku ukraińskim, przetłumaczoną przez s. Marię Slepchenko, z jej przedmową a także z obszernym wstępem o. Zdzisława Klafki z wydania polskiego "Autobiografii," tłumaczonym przez s. Allę Kapush..

Bardzo się cieszymy, że nasza bł. Matka będzie znana także na Ukrainie i serdecznie gratulujemy naszym siostrom pięknego wydania tego dzieła.

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Jeszcze niedawno... był śnieg

ZOBACZ zdjęcia z rekreacji na śniegu (s. Aneta)

Pierwszy śnieg

 

Spacer w śniegu ( wiersze s. Agnieszki Kot)

 

Cisza

Milczenie święte

Którego przerwać nie śmiał nawet pies

Siedzący obok posłusznie.

Śnieg padał szeptem

Niepokalana, módl się za nami!

W Uroczystość Niepokalanego Pocżęcia Najświętszej Maryi Panny, we wtorek  o godz. 12.00 zapraszamy na Godzinę Łaski, którą zakończymy śpiewem Godzinek ku czci  Niepokalanej. Posłuchaj.

  Piękna, pokorna Matko, kto może wypowiedzieć Twoją wielkość i Twe wywyższenie. Raduję się z Tobą. Ty zaradziłaś mojej nędzy, uczyniłaś mnie córką Bożej łaski i oblubienicą Słowa, mojej Miłości, a to jest dla mnie zaszczytem i chwałą” (Bł. Maria Celeste).
Czystość Maryi jest dla nas lekarstwem a Jej orędownictwo szansą na bycie razem z Nią w Niebie. Radujmy się j wraz z Marią Celeste pięknem Maryi i prośmy, by nam towarzyszyła w naszych staraniach o prawość życia. (s. Maria P.)

Adwent w naszej kaplicy

W czasie Adwentu kształtujmy w sobie "słuchajace serce", o którym mówi Biblia. Serce jest uprzywilejowanym miejscem modlitwy. Modlitwa jest dziełem serca, a nie warg, ponieważ Bóg patrzy na serce modlącego, a nie na słowa. W tym sercu pragnie się rodzić. W nim dochodzi do spotkania,  podczas ktorego Bóg mówi do człowieka, a człowiek słucha Boga i człowiek mówi do Boga, a Bóg słucha. Dlatego do naszej załozycielki bł. Marii Celeste Jezus mówił: :Nie zostawiaj Mnie samego w twoim sercu". Starajmy się w tym Adwencie o takie "serce słuchające"

ZOBACZ INNE ZDJECIA

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Wielka radość!

W wydawnictwie San Gerardo we Włoszech ukazało się  kolejne dzieło naszej bł. Założycielki Marii Celeste - "Ogródek wewnętrzny Bożej miłości" Przygotowane zostało do druku przez znakomitego znawcę naszej duchowości, prof. Sabatino Majorano. Rękopis tego dzieła składa się z dwóch tomów – pierwszy, liczy 518 stron i  został napisany przez Błogosławioną. Drugi tom, liczący około 80 stron, jest napisany innym stylem, ale jej współczesnym. i powstał już po jej śmierci na podstawie jej notatek.Obyśmy to wielkie dzieło naszej Matki, pisane językiem mistycznym, jak najszybciej mogły przedłumaczyć na język polski.

WIECEJ MOŻNA PRZECZYTAĆ NA STRONIE REDEMPTORYSTÓW.
 

Pro Orantibus

21 listopada - we Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny wszystkie siostry żyjące w klasztorach klauzurowych obchodzą swoje święto i są objęte szczególną modlitwą przez cały Kościół. ZOBACZ.

Starożytna tradycja duchowa, podjęta przez Sobór Watykański II, wyraźnie łączy życie kontemplacyjne z modlitwą Jezusa ”na górze” to znaczy w miejscu odosobnionym, dostępnym nie dla wszystkich, lecz jedynie dla tych, których wzywa On do Siebie, na miejsce samotne. Pan wszelkiego stworzenia chce być miłowany w sposób wyłączny i absolutny; pragnie, by oblubienica była zawsze przy Nim. Bóg, którego miłość do człowieka graniczy z szaleństwem, upodobał sobie i wybrał osoby, z którymi chce być „sam na sam.

9 listopada - powstanie Zgromadzenia Redemptorystów

Zgromadzenie Redemptorystów powstało 9 listopada 1732 roku. W kolejną 288- tą rocznicę tego wydarzenia modlimy się z wdzięcznością za naszych ojców i braci redemptorystów.

Niech Najświętszy Odkupiciel obdarza ich wszelkim dobrem i radością w głoszeniu obfitego Odkupienia na wszelkie sposoby, a przede wszystkim przez świętość własnego życia, . W gorliwości oddania się Panu niech wspiera ich także święty założyciel, Alfons de Liguori i nasza bł. Maria Celeste! Przeczytaj.

Bądżmy i my Świętymi!

Miesiąc listopad  niesie w sobie jakiś „zapach świętości”, być może dlatego, że rozpoczyna się Uroczystością Wszystkich Świętych.  W tym dniu została ochrzczona nasza założycielka bł. Maria Celeste. Dzisiaj spróbujemy opowiedzieć jakie znaczenie, jakie miejsce w jej życiu mieli święci.

ŚWIĘCI W ŻYCIU BŁ MARII CELESTE.

Urodziny naszej Założycielki

Jutro 31 października świętujemy kolejną rocznicę urodzin bł. Marii Celeste - naszej Założycielki . To wydarzenie miała miejsce 324 lata temu. W swoim Dzienniku duchowym wspomina o wielkim darze jaki uczynił jej kiedyś Jezus w wigilię jej urodzin. Przeczytaj.

 

Subskrybuje zawartość