Maryjo, Krolowo!

W jaki sposób urzeczywistnia Maryja swoje królestwo służby i miłości? Czuwając nad nami, swoimi dziećmi: dziećmi, które zwracają się do Niej w modlitwie, aby Jej dziękować lub prosić o Jej
matczyną opiekę, Jej niebieską pomoc, gdy być może zgubiły drogę, udręczone cierpieniem lub niepokojem z powodu smutnych i bolesnych kolei życia. W pogodnych lub mrocznych chwilach życia zwracamy się do Maryi, zawierzając się Jej nieustannemu wstawiennictwu, aby u Syna wyjednywała nam wszelkie łaski i miłosierdzie potrzebne w naszym pielgrzymowaniu po drogach świata.

Przemienienie Pańskie

Dzisiejsze Święto zaprasza nas do tego, by ujrzeć w Przemienieniu Jezusa własne przemienienie. Przez Chrzest jesteśmy bowiem wezwani do współudziału w chwale samego Pana. On nas pragnie przebóstwić. W to piękne Święto - 6 sierpnia 1731 roku redemptorystki pierwszy raz założyły ciemnoczerwony habit, znak niepojętej miłosci Boga do całego stworzenia, do każdego czlowieka. Zapraszamy na uroczystą Mszę św o godz. 7.30.

Maria Celeste medytująć nad tą tajemnicą przypomina nam słowa Ojca:„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie,Jego słuchajcie!” (Mt 17, 5) i zaprasza nas do słuchania, do zasłuchania się w prawdę Słowa, w czystej wierze. Starajmy się czynić to każdego dnia - słuchać Jezusa - aby stać się jak On umiłowanym dzieckiem Ojca.

Przygotowując się do świętowania

Przypadająca 1 sierpnia uroczystość  Zalożyciela Zgromadzenia Redemptorystów św. Alfonsa Liguori jest okazją do refleksji nad jego twórczym życiem. Decydujące znaczenie w duchowości św. Afonsa posiada jego radykalna opcja na rzecz najuboższych, poniżonych i opuszczonych z punktu widzenia pastoralnego i ludzkiego. To jego gorliwość sprawiła, że nie zaraził się tendencjami jansenistycznymi i rygorystycznymi charakterystycznymi dla jego epoki, ale można powiedzieć (za ojcem Bernardem Häringiem – redemptorystą), że „Jego duchowość stanowi echo  radosnego wołania Jezusa: Uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a ukazałeś maluczkim” (Łk 10, 21).

Zapraszamy na uroczystą Mszę św. w niedzielę 1 sierpnia. Kazanie wygłosi o. Jacek Zdrzałek

 (O przyjaźni św. Alfonsa z bł. Marią  Celeste)

Św. Alfons do siostr zakonnych

Fragmenty listów św. Alfonsa
„Kochajcie więc Jezusa, kochajcie Maryję, bardzo ich miłujcie; Oni hojnie obdarzają łaskami tych, którzy zdołają ich poznać. Kochajcie i bądźcie wesołe; kto kocha tak dobrego Boga, ten nie ma powodu, aby kiedykolwiek dopuścił smutek do swego serca.

Wydanie krytyczne Reguł

W maju tego roku o. Sabatino Majorano CSsR, członek Prowincji Redemptorystów w Neapolu i znakomity znawca naszej duchowości opublikował krytyczny tekst "Reguł i Konstytucji" bł. Marii Celeste Crostarosy (1696-1755),  naszej założycielki.

Praca edytorska, zamieszczona w serii "Teksty i Studia Crostarozjańskie"  wydawanej przez Wydawnictwo Świętego Gerarda z siedzibą w Materdomini, ukazuje się niespełna rok po innym crostarozjańskim dziele "Ogródek wewnętezny Bożej miłości", które także powstało pod redakcją o. Majorano.

Tekst, liczący około 280 stron, odtwarza etapy projektu zakonnego Marii Celeste, który dotarł do nas w sześciu różnych XVIII-wiecznych kodeksach, a  dwa z nich  zostały  napisane  przez naszą błogosławioną Matkę.

 Jesteśmy bardzo wdzięczne o. Sabatino za krytyczne wydanie tekstu naszych "Reguł i Konstytucji" które służą głębszemu zrozumieniu i pogłębieniu naszej duchowości.

Rozpoczynamy Nowennę

Rozpoczynamy Nowennę do Najświętszego Odkupiciela, którego święto Rodzina Redemptorystowska obchodzi w trzecią niedzielę lipca.

Tylko szalona miłość może sprawić, aby szczęśliwy był człowiek dający wszystko, ubogi, cichy, łagodny, płaczący, poniżony. A jednak jest to możliwe, gdy wybierze się Najszczęśliwsze Wszystko, Jezusa. Tak uczyniło wielu, świeckich i zakonników. Taką drogę wybrał Jezus dla Marii Celeste, a ona odważnie ją podjęła. Pociągały ją szczyty, jak wielu z nas.

"A droga Błogosławieństw prowadzi właśnie „szczytami życia. Tylko na tej drodze miłości, której szlaki opisane są w Kazaniu na Górze, ukazuje się życie w całym swym bogactwie i wielkość powołania człowieka”, wyjaśnia Benedykt XVI (Teksty na Nowennę do Najświętszego Odkupiciela przygotowała s. Kazimiera Kut OSsR) NOWENNA

 

Grupa Krostarozjańska

Grupa Krostarozjańska  prowadzona przez s. Anię Winnicką zakończyła kolejny rok formacji. Pomimo pandemii udało się kontynuować comiesięczne spotkania poświęcone pogłębianiu duchowości naszej bł. Marii Celeste Crostarosa.

Na zakończenie Kapelan o. Jarosław celebrował Mszę św. w której także my uczestniczyłyśmy wraz z członkami Grupy i dziękowałyśmy Bogu za ich owocną pracę w tematachh zaproponowanych i opracowanych przez naszą siostrę Anię. Oby nasza Błogoslawiona Matka była coraz bardziej znana i kochana! ZOBACZ.

Warto zobaczyć.

Matka Boża Nieustającej Pomocy Skąd przybyła? Co o niej wiemy? Jaka jest jej historia? Dlaczego kościół św. Mateusza? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w tym filmie. W dalszym odkrywaniu historii ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy towarzyszy nam o. Kazimierz Piotrowski CSsR. Poznaj Tę, która zawsze otacza Cię matczyną miłością i opieką.

ZOBACZ.

Poprzedni odcinek

Myśli bł. Marii Celeste

Bł. Maria Celeste:

O Panie i Ojcze mój, trawisz miłością moje wnętrzności. Cała moja dusza stała się płomieniem, lecz nie po to, by rozkoszować się odpoczynkiem. Zawsze jestem przebudzona, nie wiem, kim jest ten, kto mnie budzi...lecz słyszę jakby mówił: Dlaczego nie starasz się nic zrobić na chwałę i cześć twojego najwyższego Dobra i pozwalasz, że mijają dni życia, tak drogocenne dla tych, którzy kochają? Zapomnij o sobie, nie myśl więcej o sobie samej. Poprzez modlitwę, przykład i słowo dokonuj w twoim bliźnim dzieł chwały tego wielkiego Monarchy...

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Jeszcze o ślubach

Wywiad z s. Izabelą (Stacja 7)

Na stronie diecezji bielsko-żywieckiej

Bollettino Scala News CSsR (w języku włoskim)

Warszawski Gość niedzielny

W zakonie czuje się jak w dużej rodzinie, mówi o sobie s. Izabela w artykule p. Agaty Ślusarczyk. Obecnie wspólnota liczy17 sióstr. – Pierwszą regułą, którą przekazała nam założycielka redemptorystek – Włoszka bł. Maria Celeste Crostarosa, jest miłość wzajemna. Jako siostry redemptorystki mamy tak ze sobą żyć, by inni, patrząc na naszą wspólnotę, widzieli żywą pamiątkę Odkupiciela – wyjaśnia. – To kolejne wyzwanie w klauzurze: codziennie stawać się lepszą wersją samej siebie.. (Całość na str.IV)

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Subskrybuje zawartość