Spacer po ogrodzie

 

Siostra Agnieszka K.  zabiera nas na zimowy spacer po ogrodzie. Jest pięknie! Zobacz 1.

Zobacz 2

S. Oksana rozpoczyna Nowicjat

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświetszej Maryi Panny, Siostra Oksana z lwowskiej wspólnoty redemptorystek rozpoczęła swój Nowicjat w bielskiej wspólnocie. W okresie formacji towarzyszyć jej będzie s. Beata. Niech Maryja Niepokalana otacza ją swoją opieką, a bł. Maria Celeste wyprasza potrzebne łaski w coraz bardziej serdecznym przylgnięciu do Jezusa.

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Z Niepokalaną

W nowennie przed Uroczystością  Niepokalanego Poczęcia modliłyśmy się śpiewając każdego dnia  Godzinki ku Jej czci.

Zwycięska Niewiasta staje przed nami w całym swoim blasku: pokory, skromności i dostojeństwa. Niepokalana, bez grzechu poczęta odpowiada Bogu: oto jestem, a na Jego propozycję: poczniesz i porodzisz Syna…” – mówi : niech mi się stanieoby się to stało.

Ta gotowość Maryi i piękno, które emanuje z całej Jej postawy wobec Stwórcy, niech nas prowadzi do gorącej modlitwy uwielbienia. Bóg uczynił nam tak wielkie rzeczy i stale je czyni! Dlatego stajemy w zadziwieniu i jak św. Alfons, wielki czciciel Niepokalanej. modlimy się słowami jego pieśni: „Tyś czysta, Tyś święta, bez grzechu poczęta…o Matko przez Słowo, o świata Królowo, kto słyszał lub wie, by grzesznik odchodził bez wsparcia od Cię! Zobacz.

Na Ukrainie

Nasze siostry redemptorystki we Lwowie przeżywały dzisiaj, 5 grudnia swój wielki dzień - poświęcenie kamienia węgielnego. Prace przy budowie klasztoru idą do przodu. Dzisiaj na budowie obecny był Metropolita Lwowski - Igor Wożniak, który dokonał poświęcenia kamienia. Obecni też byli inni ojcowie i prowincjał lwowski - o. Andrzej Rak. Dzielimy radość naszych sióstr i polecamy do dzieło Bogu, dziękując za Jego opiekę i dobroć. Zobacz.

Pan jest blisko

 Maria Celeste w swoim „Dzienniku duchowym” zanotowała słowa, które Pan skierował do niej na rozpoczęcie Adwentu: Rozpoczniesz tego dnia okres Adwentu, życiem całkowicie czystym i nowym. Abyś była do tego zdolna, udzielę ci skutecznej łaski, żądając jednak od ciebie nieustannej współpracy z nią. Dlatego musi być w tobie ciągłe pragnienie miłowania Mnie, które twoją duszę ku Mnie pociągnie i przeniknie wszystkie twoje aktualne działania: duchowe, doczesne i zmysłowe…

W tym adwentowym czasie Bóg zaprasza także nas na taką drogę: abyśmy pielęgnowali w sobie pragnienie kochania Go i w ten sposób przygotowali nasze serca na przyjście Jezusa. Niech On będzie, jak był dla Marii Celeste, jedynym naszym celem w każdej najmniejszej myśli, słowie i działaniu.

Pro Orantibus

21 listopada - we Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny wszystkie mniszki  (także siostry redemptorystki) i mnisi żyjący w klasztorach klauzurowych obchodzą swoje święto i są objęci szczególną modlitwą przez cały Kościół. ZOBACZ.

Starożytna tradycja duchowa, podjęta przez Sobór Watykański II, wyraźnie łączy życie kontemplacyjne z modlitwą Jezusa ”na górze” to znaczy w miejscu odosobnionym, dostępnym nie dla wszystkich, lecz jedynie dla tych, których wzywa On do Siebie, na miejsce samotne. Pan wszelkiego stworzenia chce być miłowany w sposób wyłączny i absolutny; pragnie, by oblubienica była zawsze przy Nim. Bóg, którego miłość do człowieka graniczy z szaleństwem, upodobał sobie i wybrał osoby, z którymi chce być „sam na sam.

Uroczystość Chrystusa Króla

 

W tym roku Kościół obchodzi Święto Chrystusa Króla Wszechświata 21 listopada. Wprowadził je w 1925 roku Papież Pius XI  . Uważal on bowiem, że wiarę wypiera się  z przestrzeni publicznej. Święto to odwołuje się  do  uznania panowania i władzy Chrystusa zarówno w życiu osobistym chrześcijan jak i całych społeczności. W 1969 roku papież Paweł VI podniósł święto do rangi uroczystości, a więc najwyższej wagi obchodu liturgicznego w Kościele. Posłuchaj komentarza.

Spotkanie oblatek

Po długiej przerwie spowodanej pandemią wznowiłyśmy spotkania dla mieszkających bliżej nas oblatek. Na kilkugodzinnym spotkaniu poruszyłyśmy kwestie związane z synodem i przygotowaniem do niego. Spotkanie było bardzo owocne i twórcze, zakończone modlitwą w intencji synodu. Towarzyszyła nam także nasza bł. Maria Celeste. 5 lat temu, w roku jej beatyfikacji,  cztery pierwsze oblatki złożyły przyrzeczenia.

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Wydarzenia

Do naszej wspólnoty dołączyły nowe osoby: Oksana z lwowskiej wspólnoty redemptorystek oraz Lila, która przyjechała, aby przeżyć w klauzurze czas rozeznania powołania. Z naszej wspólnoty z Kazachstanu odwiedziła nas też s. Marysia,

Przeżyłyśmy z s. Henią dzień jej urodzin i świętowałyśmy z radością z nią, z jej rodziną i z jej bratem o. Markiem - redemptorystą, który celebrował Mszę św. w naszej Kaplicy. Dziękujemy Bogu za ten czas, niech nasze życie będzie uwielbieniem Jego obecności pośród nas. On jest naszym niebem, jak napisała bł Maria Celeste i Nim chcemy się dzielić ze wszystkimi.Zobacz.

Subskrybuje zawartość