Śluby wieczyste - Lwów

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze ślubów wieczystych w obrządku wschodnim, które odbyły się we Lwowie w cerkwi św. Jozafata. Śluby składała siostra, która wstąpiła do bielskiej wspólnoty redemptorystek w 2013 roku, pierwszą profesję złożyła tutaj w 2016, a 21 września 2019 roku oddała się Panu na zawsze i przyjęła imię s. Marii Augustyny. Liturgię celebrował metropolita lwowski, władyka Igor Woźniak.

Rocznica śmierci bł. Marii Celeste

Nadszedł dzień 14 września 1755 roku, Święto Podwyższenia Krzyża. Rano, jak zwykle, bł. Matka Celeste uczestniczyła we Mszy świętej. W jej zewnętrznym zachowaniu nie dało się zauważyć nic, co wskazywałoby na to, że zbliża się jej ostatni dzień na ziemi.

Poznaj i pokochaj bł. Marię Celeste

Pragnę zaproponować przez kolejne miesiące podróż w głębię życia duchowego i ludzkiego Marii Celeste Crostarosy, założycielki Zakonu Najświętszego Odkupiciela, popularnie nazywanym Zakonem Sióstr Redemptorystek. Punktem wyjścia i nośnikiem refleksji będą listy naszej Założycielki, uzupełnione w niektórych miejscach Jej „Autobiografią” oraz kluczowym wydaniem krytycznym o bł. M. Celeste, „Historią pewnej duszy…” o. Domenico Capone CSsR. PRZECZYTAJ.

Świętujemy!

Wspominamy liturgicznie bł. Marię Celeste Crostarosa (kilka słów o niej). Modlimy się szczegolnie o kanonizację naszej Założycielki i aby jej przesłanie mogło dotrzeć do wszystkich, a my byśmy były żywą pamiątką miłości  Jezusa Odkupiciela. Zapraszamy na Mszę św. wraz z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30. Kazanie wygłosi nasz o. Kapelan Jarosław Liebersbach.

Trzy dni z bł. Marią Celeste

Bł. Mario Celeste, rozmiłowana w świętych planach Ojca

- módl się za nami.

Matko Mario Celeste.\, chcemy Ci dziękować za Twoje posłuszeństwo wobec świętych planów Ojca. Otworzyłaś się na Ducha Świętego, gdy usłyszałaś, że zamysłem Ojca jest gorące pragnienie podarowania światu Ducha Świętego... Ukochałaś plany Boga, dążyłaś ze wszystkich sił do tego, by mogły się zrealizować, by powstał w Kościele Zakon Najświętszego Odkupiciela. Dziękujemy Ci za to nasza Błogosławiona Założycielko!

Spotkania z p. Glorią

Przyjechała do nas p. Gloria z Bostonu, świecka ewangelizatorka. Przeżyłyśmy z nią kilka spotkań na temat Księgi Rut. Pani Gloria opowiadała nam też o swoim nawróceniu i  misji na Słowacji, gdzie przyjeżdża już od wielu lat w celach ewangelizacyjnych. ZOBACZ

Rekolekcje s. Marii

Dzisiaj s. Maria Duchenko ze wspólnoty redemptorystek we Lwowie rozpoczęła u nas, w bielskim klasztorze, rekolekcje przed ślubami wieczystymi, które odbędą się we Lwowie 21 września. Prosimy o modltwę za naszą siostrę i przypominamy zdjęcia z jej profesji czasowej. ZOBACZ

Niecodzienni goście

Odwiedzili nas: siostry benedyktynki i ojciec benedyktyn. Siostry Hannah i Weronika (pochodząca z Polski) z Kongregacji Królowej Apostołów z Belgii, z Betanii i Rixensart i o. Bernard z Tyńca. Nasza s. Aneta, która od niedawna jest pośrod nas, a wiele lat mieszkała w Belgii, a później w Irlandii w klasztorach redemptorste, przez pewien czas przebywała także u benedyktynek. Z radością więc przywitała w Bielsku bliskie sobie siostry i ojca Bernarda, który im towarzyszł. My również z przejęciem uczestniczyłyśmy w tym spotkaniu. Dzieliliśmy się tym, jak żyjemy w naszych wspólnotach, opowiadaliśmy o sytuacji zakonów w dzisiejszym świecie, wspomnieliśmy naszych zakonodawców i posłuchałyśmy historii powołań naszych miłych gości. Bóg jest naprawdę wielki i bardzo pomysłowy, gdy zaprasza człowieka do pójścia za Sobą.Jemu chwała na wieki wieków! ZOBACZ.

Przygotowanie do święta bł. M. Celeste

W ramach przygotowania każdego dnia odmawiajmy Litanię ku czci bł. Marii Celeste:

Bł. Maria Celeste - niewiasta biblijna

Pierwszym źródłem duchowości M. Celeste, ”silnej kobiety na miarę niewiast biblijnych” jak napisano o niej w Dekrecie o heroiczności cnót,  jest Pismo Święte, czytane przez nią, medytowane i stale cytowane. Już przed wstąpieniem do klasztoru w Marigliano nasza Błogosławiona czytała Ewangelię, a potem komentując ją napisała … cztery książki.
Subskrybuje zawartość