Adoracja

Jak w każdą trzecią  niedzielę miesiąca zapraszamy na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Tak wiele mamy intencji, tak wielkie potrzeby, by oddać wszystko Bogu i zawierzyć Mu każdą troskę, każdy niepokój, by okazać Mu miłość i zaufanie, i powtarzać jak bł. Maria Celeste: Ty się o to zatroszcz, Panie, Ty jesteś moją Pewnością nieskończoną!

Święto Podwyższenia Krzyża

14 września 1755 roku o  godzinie 15-tej  zmarła nasza założycielka, błogosławiona Maria Celeste Crostarosa.  Przeczytaj.

Zapraszamy na Mszę św. o godz. 7.30.

"Pójście za Jezusem oznacza wzięcie swojego krzyża, a każdy go przecież ma, aby towarzyszyć Mu w Jego drodze. Drodze niewygodnej, która nie jest drogą sukcesu lub przemijającej sławy, ale która prowadzi do prawdziwej wolności, wolności od egoizmu i grzechu.

Jutrznia z bł. Marią Celeste

Zapraszamy na jutrznię z bł. Marią Celeste. Zobacz.

 

DRUGIE CZYTANIE (z Godziny czytań)

 

Z pism błogosławionej Marii Celeste Crostarosa, dziewicy (Rozmowy duszy z Jezusem, Homo Dei, 2014,  26-28).

Chrystus źródłem każdej cnoty

 

Tajemnice radosne

Poraz piąty przeżywamy radość z możliwości obchodzenia wspomnienia liturgicznego bł. Marii Celeste Crostarosa. „Święci to ludzie mocni i odważni, którzy chlubią się swoim człowieczeństwem, odnawiając każdego dnia smak i wolę życia”. Czynią to pośród tajemnic radosnych, bolesnych, chwalebnych czy też pełnych światła swojego życia, ale zawsze z ufnością słuchający Boga i gotowi podejmować Jego wolę.

Najlepiej każdy sam czyta historię swojego życia, swojej więzi z Bogiem i sam najtrafniej potrafi opowiedzieć o tajemnicach radosnych, czy też każdych innych swojego życia. Próbując przycupnąć u stóp Matki chciałam Jej zapytać, jak dzisiaj wydobyłaby ze swojego życia tajemnice radosne. (opr. s. Anna Winnicka)

Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Świętujemy z bł. Marią Celeste

Za parę dni, a konkretnie 11 września redemptorystki na całym świecie będą wspominać liturgicznie święto założycielki, błogosławionej Marii Celeste Crostarosa, która ponad 5 lat temu, 18 czerwca, została wyniesiona na ołtarze. ZOBACZ. W tym dniu będzie obecny pośród nas, prowadzący dla nas rekolekcje, o. Witold Hetnar CSsR i on wygłosi kazanie na Mszy św. o godz. 7.30. Serdecznie zapraszamy!to

Bóg wybrał bł. Marię Celeste, aby z jej pomocą zrealizować swoje plany. Przygotował ją do tego, dając jej poczucie swojej nieustannej obecności. Nie usunął jednak z jej drogi trudności. Wręcz przeciwnie – musiała ona tak jak Chrystus przejść swojąi Golgotę, aby w ten sposób żyć Jego życiem na ziemi.

Minęły dwa miesiące...

 

26 czerwca tego roku, s. Izabela składała śluby uroczyste. Piękny, niezapomniany dzień zaślubin z Jezusem.! Przypomnijmy to wydarzenie.  Zobacz.

Do nabycia u nas

Wydałyśmy ponowie płytkę z piosenkami skomponowanymi na bazie tekstów naszej Założycielki, bł. Marii Celeste Crostarosa. Tytuł albumu: "Stań się ogniem w Ogniu" (cena - 20 zł)

Warto sięgnąć do słów Marii Celeste, by zachwycić się miłością tej wspaniałej kobiety do Jezusa, jej żarliwością w drodze do świętości, do nieba - naszego Domu i naszej Ojczyzny. W jej myślach,  dotkniemy wielkich pragnień i tej gorliwości, którą ona nazywa "ogniem", bo zdaje sobie sprawę, że ciemności grzechu i panujący w świecie zamęt można ugasić tylko ogniem miłości i całkoiwitego oddania się Bogu i człowiekowi ze względu na jego zbawienie. Medytujmy więc myśli Matki M. Celeste, także w piosenkach - zobacz.

Niech Ona prowadzi nas, i modli się w naszych intencjach i uczy nas modlitwy!

Medytacja bł. Marii Celeste

Ty,  umiłowany  Oblubieńcze chcesz, aby dusza, twoja oblubienica spożywała i piła twoją boską miłość, aż do upojenia, tracąc całkowicie siebie i swoje życie zmysłowe, aby nie żyła już dla siebie ani według ciała, aby jej rozmowy nie dotykały już ziemi, lecz nieba. Kiedy ten boski chleb i drogocenny napój wprowadzą duszę w stan doskonałości, będzie ona pożywać boski pokarm i pić, i upajać się boską miłością, Słowem-Człowiekiem-Bogiem, jedynym życiem duszy.

Subskrybuje zawartość