Jesteście potrzebne światu!

W sobotę, 14 maja o. Darek Paszyński - Wikariusz Prowincjała poprowadził dzień skupienia dla sióstr z naszej diecezji. Byl to piękny czas umocnienia dla nas.! Ojciec podkreślił w swoich slowach jak bardzo ważna jest nasza obecność w świecie, nasze świadectwo bycia  blisko Boga. Spotkaliśmy się w wigilię Zesłania Ducha Świetego, dlatego ojciec Darek wspominal również Tę, która znalazła się z Apostolami w wieczerniku i nieustannie wstawia  się za nami. Zobacz

Sympozjum w Scala

W dniach 7-8 maja odbylo się w Scala (Włochy), w naszym klasztorze i w Katedrze Sympozjum o okazji zbliżającej się beatyfikacji Matki Marii Celeste Crostarosy. Oprócz Księdza Biskupa Ordynariusza diecezji Amalfi - Cawa byli obecni wybitni prelegenci, między innymi o. profesor S. Majorano, o. S. Fiore - prowincjał Poludniowej Italii, a także postulator procesu beatyfikacyjnego, o. A. Marazzo, wzięli w nim też udział profesorowie z Centrum Kultury i Historii z Amalfi. Glos zabraly i nasze siostry ze Scala: Imma - przelożona oraz siostry Maria i Giovanna.. O wszystkim, co tam się zdarzylo opowiedziała nam nasza s. Kazimiera, będąca uczestniczką tego spotkania. ZOBACZ

Uroczystość w Nowicjacie

3 maja w uroczystość Królowej Polski, w godzinnach porannych w naszej Kaplicy wewnętrznej odbyła się uroczystość przyjęcia do Nowicjatu naszej siostry postulantki Olgi. Wcześniej Olga złożyła prośbę o kontynuowanie swojej formacji w Nowicjacie, do czego przychyliła się Kapituła klasztoru. Przełożona s. Anna powierzyła s. Beacie - Mistrzyni Nowicjatu nową nowicjuszkę, która dołączyła do grona trzech naszych nowicjuszek, pragnacych przygotować sie do ślubow zakonnych i do życia pełnią charyzmatu. zdjęcia

O dzisiejszej Rocznicy

25 kwietnia 2016 (refleksje s. Kazimiery )
Tego dnia, przed 291 laty Bóg w swojej wielkiej miłości objawił Marii Celeste Crostarosa tajemnicę swego serca:gorące pragnienie, aby wzbogacić Kościół darem nowego Zakonu, który będzie pamiętał o tym, jak On bardzo umiłował każde swe stworzenie i o tym, co Jezus uczynił dla człowieka, z miłości.

Objawienie Reguły

25 kwietnia świętujemy 291-tą rocznicę Objawienia naszej Reguły.

Wydarzenie to opisuje Maria Celeste w liście do św. Alfonsa:

Mój Ojcze, chcę być posłuszna twojemu poleceniu, w którym każesz mi zdać relację o tym, w jaki sposób w mojej duszy zrodził się Nowy Instytut, dlatego opiszę szczerze to, co pamiętam. Przed laty [25 kwietnia 1725], po Komunii Świętej doświadczyłam niezwykle słodkiej miłości, która mocno pociągnęła mnie do mojego Jezusa; poczułam, że pociągnął On ku Sobie całą moją duszę i w niezwykle czystym świetle ukazał mi się tak piękny, że nie potrafię tego wyrazić.

Medytacja o Jezusie - Słońcu

Słońce zamknięte w krysztale ... tak Matka Celeste Crostarosa  przedstawia Chrystusa, prawdziwego Człowieka i prawdziwego Boga. Pierwsza myśl, którą trzeba podkreślić to znaczenie człowieczeństwa Jezusa - Celeste opisuje je jako czysty kryształ, z którego promieniuje boskość. Jakże wielką godność nadaje Pan naszemu ciału, jak bardzo je docenił, przyoblekając w nie swojego Syna!

Za 2 miesiące beatyfikacja!

Życie Marii Celeste pokazuje jak ona sama troszczyła się o zbawienie swoich współsióstr, rodząc je do życia Bożego  nieraz w wielkim bólu. Tak działo się w Pareti, kiedy po odejściu z klasztoru Scala tamtejszy biskup powierzył jej troskę o dominikański a wspólnotę sióstr, która przeżywała wielkie trudności.

Medytacja na Niedzielę Wielkanocną

Zakończyliśmy wymagający czas Wielkiego Postu, przechodziliśmy po wielekroć w duchowy, a może i fizyczny sposób, Krzyżową Drogę Syna Bożego. Zmagaliśmy się z własnym egoizmem próbując pozostać wiernymi wyrzeczeniom, które podjęliśmy. Matka Celeste jest realistką.

Droga Krzyżowa z Matką Marią Celeste

Jezu, jak trudno mi powiedzieć za Tobą do Ojca – nie moja, lecz Twoja wola… Jestem Twoim naczyniem, jestem w Twoich rękach. Ufam Ci Ojcze, że patrząc na mnie widzisz Syna i przez Niego okażesz mi swoje Miłosierdzie...

Droga Krzyżowa

Subskrybuje zawartość