Przyrzeczenia oblatek

24 września w godzinach wieczornych, w czasie Nieszporów w naszej Kaplicy, cztery panie, po przebytej u nas formacji, zlożyly swoje oblackie przyrzeczenia i tym samym przyłączyly się do naszej Wspólnoty, aby żyć w świecie duchowością bł. Marii Celeste Crostarosy, naszej Zalożycielki. ZOBACZ

Oto treść tego przyrzeczenia:

Relikwie bł. Karola de Foucauld

Gościłyśmy w naszej wspólnocie małe siostry od Jezusa: s. Mariolę i s. Elżbietę, które z racji Jubileuszowego Roku bł. Karola de Foucauld (1858-1916) przybyły do nas, by opowiedzieć nam o tym wspaniałym człowieku, bracie powszechnym wszystkich ludzi, które całe życie szukał ostatniego miejsca i wiele lat żył pośród muzułmanów w Afryce. W tym roku przypada stulecie jego śmierci. 13 listopada 2005 roku Ojciec Święty Benedykt XVI wyniósł go na ołtarze. Mamy okazję przez dwa dni cieszyć się obecnością relikwii Błogosławionego..Zobacz

Siostry w drodze na Ukrainę

Raniutko, okolo godz. 6.00 siostry wyruszyły na Ukrainę do Lwowa, aby zalożyć tam pierwszą wspoónotę redemptorystek obrządku wschodniego. Niech Najświętszy Odkupiciel będzie uwielbiony w tym nowym dziele, a nasze siostry niech staną się żywą pamiątką Jego miłości, Jego Sercem  na ukraińskiej ziemi. Życzymy im tego  i gorąco się o to modlimy! ZOBACZ.

Zapraszamy

18 września 2016 o godz. 9.00 podczas Mszy Świętej w naszej Kaplicy pod przewodnictwem o. Janusza Soka, Prowincjała CSsR, nastąpi posłanie trzech sióstr wyjeżdżających na fundację na Ukrainę.zaproszenie
Serdecznie zapraszmy do wspólnej modlitwy w intencji tej kolejnej już naszej fundacji. Siostry wyjeżdżające

200 lat od beatyfikacji

Alfons Liguori, założyciel Zgromadzenia Redemptorystów i bliski przyjaciel bł. Marii Celeste zmarł 1 sierpnia 1787 r. w wieku 91 lat. Sława jego świętości była tak wielka, że Pius VI już w 1796 roku nakazał rozpoczęcie procesu kanonicznego. W 1807 został ogłoszony dekret o heroiczności cnót Alfonsa.

Świętowanie z blogosławioną Marią Celeste

Dziękujemy Jezusowi za łaski, których  udzielił nam w ostatnim czasie poprzez wydarzenia, które przeżywałyśmy w naszym klasztorze! Całując relikwie naszej błogosławionej Matki wielbiłysmy Pana za wielkie rzeczy, które nam uczynił i wciąż czyni. Posłuchaj i zobacz.

Wspominamy rocznicę

Dzisiaj, o godz. 15.00 - Droga Krzyżowa w naszej kaplicy.

14 września 1755 rku  w Święto Podwyższenia Krzyża,  w wieku 58 lat i 10 miesięcy, bł. Maria Celeste odeszła do Domu Ojca.W jednej ze swoich  medytacji z „Ćwiczeń duchowych” Maria Celeste nazwała  śmierć  "snem najsłodszego pokoju, upragnioną podróżą do Ojczyzny".Uważała, że odejście do Pana jest piękne i starała się żyć umierając…

Tej mądrości nabyła także studiując teksty patrystyczne. O umieraniu dla Pana tak trafnie pisał jeden z kapadockich ojców – św. Grzegorz z Nyssy, bazując na pismach św. Pawła:

Świeccy o bł. Marii Celeste

"Dla błogosławionej Marii Celeste Crostarosa, a także dla Jej duchowych córek również w czasach współczesnych, Pan Jezus był i jest jedynym Oblubieńcem, Dobrem, Słońcem -  napisała zaprzyjaźniona z nami pani Agnieszka Skowrońska na swoim blogu. I tak, jak Słońce ogrzewa i rozjaśnia każdego, kto się znajdzie w zasięgu jego promieniowania - tak i ja byłam świadkiem, że modlitwa przemienia nie tylko serce, ale i całego człowieka". Przeczytaj.
 

Lektura życia Bł. M. Celeste

Zachęcamy do zapoznania sie z  "Autobiografią" bł. Marii Celeste Crostarosy (do nabycia u nas). Należy ona do podstawowych pism, na bazie których można poznać jej sylwetkę, jej rozwój duchowy i intelektualny. Została napisana w ostatnich latach jej życia, tj. po roku 1750, w Foggia z zalecenia jej kierownika duchowego, o czym sama wspomina we wstępie do Autobiografii.

Redemptoryści mówią o Marii Celeste

O. Dominik Capone -  nieżyjący już, profesor, wybitny znawca duchowości M. Celeste, prezes Akademii Alfonsjańskiej w latach 1969-1983

Dla niektórych mistyka oznacza jedynie nadzwyczajne zjawiska, takie jak wizje, ekstazy, objawienia. Mistyka jednak to coś więcej, a wymienione zjawiska mogą nawet okazać się jej nieistotnym przejawem. Mistyka bowiem to życie będące kontemplacją Boga w Chrystusie przez wiarę, nadzieję i miłość, ożywiane darami Ducha Świętego. Tak pojęta mistyka jest życiem w prawdzie, przenikniętym modlitwą; modlitwą, która z kolei poprzez miłość staje się życiem. Czytaj

Subskrybuje zawartość