Droga krzyżowa w Roku św. Józefa

Nasza błogosławiona Matka Maria Celeste pisze w swych „Rozmowach duszy z Jezusem” o tym, jak Jezus poucza ją o świętości, mówiąc o kluczowym znaczeniu kierowania się prawą intencją. Dodaje wtedy:

„Chcesz wiedzieć, kto cieszy się w niebie najświętszym stopniem świętości? Ten, kto w życiu kierował się najczystszą intencją w swych codziennych działaniach. W sposób wyjątkowy czyniło tak moje Człowieczeństwo i moja droga Matka Maryja oraz Józef, mój przybrany ojciec, który spośród ludzi był najdoskonalszy w realizacji tej prawości i dlatego też był najsprawiedliwszym człowiekiem na ziemi…”

Zapraszamy do rozważenie Drogi Krzyżowej w Roku św. Józefa (ZOBACZ) opracowanej  przez s. Anetę na podstawie tekstu s. Ewy Stolarek. Oryginał znajduje się na stronie www.sluzki.pl

Kolejne rozważanie kard. Cantalamessa

Kard. Cantalamessa wspomniał na początku, że jego tegoroczne rozważania są reakcją na pojawiającą się teraz w świecie i w mediach tendencję, które mówiąc o Kościele abstrahują zupełnie od osoby Chrystusa, tak jakby On  nie istniał. Udziela się to także chrześcijanom. Przeczytaj.

Papieski kaznodzieja wskazał też na nową potrzebę wiary w Chrystusa w naszych czasach, kiedy ludzie ponownie stawiają sobie pytanie o sens własnego życia, zwłaszcza teraz w kontekście pandemii. Ten bowiem, kto wierzy w Chrystusa może sprostać wielkiej pokusie bezsensu, która często prowadzi do samobójstwa. Kto wierzy w Chrystusa, nie będzie chodził w ciemnościach – przypomniał kard. Cantalamessa w wielkopostnym rozważaniu dla Papieża i Kurii Rzymskiej.

Refleksje o św. Józefie

Wydaje mi się, że w XXI wieku  święty Józef zdobędzie najwięcej sympatyków. Powszechnie uznawany jest za człowieka znajdującego się  - zaraz po Maryi – najbliżej Boga.  Nazywany jest sprawiedliwym, jest ziemskim ojcem Jezusa, patronem Kościoła, a teraz Patronem Roku 2021.

Chcąc lepiej zrozumieć miejsce tego świętego Patriarchy w historii zbawienia i pogłębić wiedzę o nim trzeba sięgnąć do Pisma św. Tam znajdziemy najważniejsze wiadomości o św. Józefie. Gdy usłyszałam, że Papież Franciszek ogłosił rok 2021 Rokiem św. Józefa to bardzo się ucieszyłam. Ujął mnie także temat jego Listu „Patris corde” („Ojcowskim sercem”) i wspomnę o nim poniżej.

Po Maryi, Matce Bożej, żaden święty nie zajmuje w Kościele takiego miejsca, jak Józef, Jego patron i jednocześnie oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. Wielu papieży podkreślało jego wielkie znaczenie w historii zbawienia, a ja chyba najbardziej cenię go sobie jako patrona życia wewnętrznego.

Drugie rozważanie na Wielki Post

 Kardynał Raniero Cantalamessa, kaznodzieja Domu papieskiego, przypomniał  w swoim drugim rozważaniu na Wielki Post o potrzebie ponownego skupienia się w naszym życiu na Chrystusie, takim jak Go przedstawiają Ewangelie i jak o Nim naucza Kościół: prawdziwym człowieku i prawdziwym Bogu w jednej osobie. Włoski kapucyn zauważył, że Ewangelie pokazują nam Jezusa także jako człowieka nowego i podkreślają Jego świętość, do której mają się upodobnić wszyscy ludzie.Jezus daje nam swoją świętość.

Pierwsze rozważanie na Wielki Post

W pierwszym rozważaniu wielkopostnym Kard. Cantalamessa mówił o doświadczeniu chrztu w Duchu Świętym (Nie chodziło mu jedynie o doświadczenie związane z ruchem charyzmatycznym, bo jak powiedział - byli i są niezliczeni chrześcijanie, którzy przeszli przez takie  doświadczenie, nic nie wiedząc o chrzcie w Duchu, ale otrzymali silne wylanie łaski oraz namaszczenie Duchem w konsekwencji jakichś rekolekcji, spotkania czy lektury) i o nawróceniu.

DROGA KRZYŻOWA

PAN JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY
Zstąpiłem z nieba i dla nich umarłem na krzyżu - to wszystko uczyniła moja miłość. (M. Celeste)
Idziesz do Ojca, droga jest dobra, bo prowadzi do celu.... jeżeli nawet kamienista.
Czy Piłat wie na co Cię skazuje, czy wie kim jesteś? Czy to on działa, czy jest tylko pionkiem na szachownicy życia? Ten świat skazuje proroków, tak było i tak jest, sam o tym mówiłeś i od pierwszego publicznego wystąpienia w synagodze.... Jesteś oskarżony o to, że czynisz dobro,...
Kiedy ktoś czyni dobro znajduje się na celowniku świata, patrzy się mu na ręce, rodzi się w ludzkich sercach podejrzliwość, pytają czy nie jest oszustem....

Męko Chrystusowa wzmocnij mnie.

DROGA KRZYŻOWA

Wstęp:

Jezus na Drodze Krzyżowej uczy mnie tak wiele, tak wiele  chce mi powiedzieć, nawet bez słów. Wystarczy, że patrzę na Niego, gdy przyjmuje wyrok, bierze krzyż i idzie na Golgotę, gdy spotyka po drodze  różne osoby i cały czas cierpi - w sposób trudny do opisania i cały czas kocha – niewyobrażalnie. Patrzę na Twoją mękę! Jaka jest Twoja miłość do mnie, Panie, a jaka jest moja miłość do Ciebie? Ty tak wiele zniosłeś z miłości do mnie, a ja?

Męko Chrystusowa wzmocnij mnie na mojej drodze życia

Wielki Post w naszej Kaplicy

Droga Krzyżowa w piątek o godz. 18.30, przedtem o 18.00 - nieszpory.

Gorzkie żale w każdą niedzielę o 16.30, później nieszpory.

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

NA WIELKI POST 2021 „Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20, 18)

Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości

ŚRODA POPIELCOWA

Różaniec - godz. 17.30

Msza św. z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - godz. 18.00

SZÓSTY ODCINEK

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka fragmentu krótkiej powieści, autorstwa s. Ewy Dobrzeleckiej, o naszej założycielce bł. Marii Celeste. Tytuł - Julia - opowieść o miłości. Nagranie przygotowała s. Magda Ż., czyta s. Ewa K.

Ze względu na Wielki Post kolejne odcinki audiobooka zamieścimy po Wielkanocy.
SŁUCHAJ

Subskrybuje zawartość