Dzień skupienia sióstr z diecezji

18 maja  w naszej kaplicy siostry zakonne  diecezji bielsko-żywieckiej przeżywały swój dzień skupienia, który poprowadził o. Sylwester Cabała.
Celebrował on także Mszę św. i wygłosił homilię.
 
 
Posłuchaj:
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie
Zdjecie

Spotkanie dla świeckich

Niedziela, 18 maja 2014 - spotkanie dla świeckich
godz. 16.00
Temat: Kierownictwo duchowe w życiu Matki Marii Celeste a kierownictwo duchowe dzisiaj
Zaproszenie

 

Rekolekcje powołaniowe

W dniach 6, 7 i 8 czerwca 2014 wspólnota
mniszek redemptorystek zaprasza Cię do
zasłuchania i refleksji w temacie powołania.

Plakat -zaproszenie

Pięknego Czasu Paschy!

"Widziałam Pana i to mi powiedział!"

Ucieszmy się jak Maria Magdalena naszym spotkaniem z Jezusem Zmartwychwstałym. Niech On zyje w naszych sercach, w naszych rodzinach, wspólnotach i środowiskach! Niech Jego zwycięstwo umacnia nas w dawaniu świadectwa, w przekazywaniu pokoju i nadziei każdemu, kto staje na naszej drodze.

Chrystus jest z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata!

Wielkie Święte Triduum w naszej kaplicy- porządek nabożeństw:

W Wielkim Tygodniu Kościół celebruje miłość Chrystusa do końca,
objawioną nam i podarowaną w wydarzeniach
Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.
Trwajmy na modlitwie,
wpatrzeni w miłość Jezusa i pozwólmy się prowadzić Słowu Bożemu, abyśmy weszli w głąb tajemnicy Paschalnej
i spotkali Zmartwychwstałego Pana.

 

Wielka Sobota:
6:50 Godzina Czytań
7:30 Jutrznia
Przez cały dzień trwać będzie adoracja Najświętszego Sakramentu

20:00 Wigilia Paschalna i Msza św. rezurekcyjna

Kontemplujmy Mękę Jezusa

Św. Alfons zachęca nas do kontemplacji Jezusa Ukrzyżowaneg. W swojej książce "O umiłowaniu Jezusa Chrystusa w życiu codziennym" tak pisze:  Nabożeństwo do Męki Pańskiej jest najużyteczniejszym, najtkliwszym i najdroższym Bogu spośród wielu innych nabożeństw. Ono napełnia nas ufnością i rozpala serca. Gdzież otrzymujemy więcej dóbr, jeśli nie z Męki Pana Jezusa? Skąd czerpiemy nadzieję przebaczenia, siłę przeciw pokusom, ufność, że osiągniemy raj?

Spotkanie dla świeckich

Zapraszamy na kolejne spotkanie dla osób pragnących zgłębiać duchowość naszej założycielki Matki Marii Celeste Crostarosa.

Niedziela, 6 kwietnia  godz.17.45

Temat: Czy s. Maria Celeste znała Lectio Divina?

Zaproszenie

Spotkanie dla świeckich

Zapraszamy na kolejne spotkanie dla osób pragnących zgłębiać duchowość naszej założycielki Matki Marii Celeste Crostarosa.

Niedziela, 16 marca  godz.17.45

Temat: Młodzieńcze lata s. Marii Celeste

Spotkanie dla świeckich

Zapraszamy

na kolejne spotkanie dla świeckich,
pragnących zgłębiać duchowość założycielki sióstr redemptorystek
 - s. Marii Celeste Crostarosa -

Epoka, w której żyła Maria Celeste Crostarosa

23 luty - godzina 16.00.

Subskrybuje zawartość