MYŚL BŁ. MARII CELESTE

Czas skupienia dla dziewcząt

Oczekiwanie to także przygotowanie...

Choć czasami trzeba się dać zaskoczyć.

Bóg ma najpiękniejszy plan na Twoje życie! Odkryj go! ZDJĘCIA

O. Serafino Fiore - konferencja

Na spotkaniu nowo powstałej Federacji  Bł. Marii Celeste, Przełożony Prowincji Neapolitańskiej, o. Serafino Fiore wygłosił konferencję, którą tutaj udostępniamy w tłumaczeniu s. Ewy Dobrzeleckiej.

FEDERACJA W DUCHU

BŁOGOSŁAWIONEJ MARII CELESTY CROSTAROSY

Listopad nastraja...

Podobno w średniowieczu mnisi używali często powiedzenia „Memento mori” nawet w charakterze powitania kogoś, kto zjawiał się w klasztorze. Miało ono przypomnieć o tym, że śmierć jest czymś nieuniknionym, jest kresem życia człowieka. Sentencja ta wiąże się z fragmentem biblijnej Księgi Syracydesa (14, 12) „Pamiętaj, że śmierć nie zwleka…” To wszystko prawda, ale nie ma w tym grozy, jest raczej stwierdzenie faktu, że śmierć niewątpliwie nastąpi i dlatego… trzeba żyć uczciwie.

Miłe odwiedziny

Cieszyłyśmy się bardzo z odwiedzin naszej siostry Moniki, należącej obecnie do wspólnoty redemptorystek w Foggii we Włoszech, gdzie znajdują się relikwie naszej błogosławionej założycielki s. Marii Celeste Crostarosa.

 

 

 

S. Monika przebywa w Polsce ze względu na mamę i jej stan zdrowia. Wspieramy ją naszą modlitwą.Wspominałyśmy moment poznania się, jeszcze w Tuchowie, gdy mieszkałyśmy tam niedaleko Seminarium Redemptorystów oraz dzieliłyśmy sie tym wszystkim, czym żyją aktualnie nasze klasztory należące w tym momencie  do jednej Federacji.

Pro Orantibus

21 listopada - we Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny wszystkie mniszki  (także siostry redemptorystki) i mnisi żyjący w klasztorach klauzurowych obchodzą swoje święto i są objęci szczególną modlitwą przez cały Kościół. ZOBACZ.

Starożytna tradycja duchowa, podjęta przez Sobór Watykański II, wyraźnie łączy życie kontemplacyjne z modlitwą Jezusa ”na górze” to znaczy w miejscu odosobnionym, dostępnym nie dla wszystkich, lecz jedynie dla tych, których wzywa On do Siebie, na miejsce samotne. Pan wszelkiego stworzenia chce być miłowany w sposób wyłączny i absolutny; pragnie, by oblubienica była zawsze przy Nim. Bóg, którego miłość do człowieka graniczy z szaleństwem, upodobał sobie i wybrał osoby, z którymi chce być „sam na sam.

Jarmark w Tuchowie

Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji organizuje XVI Misyjny Jarmark z Aniołami w Tuchowie. Odbędzie się on w niedzielę 11 grudnia 2022 roku. Już teraz zapraszamy do wzięcia w nim udziału bądź zorganizowania podobnego wydarzenia w swojej parafii. Zobacz.

W tym roku organizatorzy chcą pomóc utrudzonej przez wojnę Ukrainie, a konkretnym celem jest Redemptorystowskie Centrum Dzieci i Młodzieży w Iwano-Frankowsku,

9 listopada - powstanie Zgromadzenia Redemptorystów

Zgromadzenie Redemptorystów powstało 9 listopada 1732 roku. W kolejną 290 - tą rocznicę tego wydarzenia modlimy się z wdzięcznością za naszych ojców i braci redemptorystów.

Niech Najświętszy Odkupiciel obdarza ich wszelkim dobrem i radością w głoszeniu obfitego Odkupienia na wszelkie sposoby, a przede wszystkim przez świętość własnego życia, . W gorliwości oddania się Panu niech wspiera ich także święty założyciel, Alfons de Liguori i nasza bł. Maria Celeste! (O. D. Capone - O powstaniu redemptorystów)

Wspomnienie męczenników

Dzisiaj. 6 listopada, wspominamy 18 męczenników - redemptorystów hiszpańskich, którzy zginęli w czasie wojny domowej w 1936 roku. Sięgnijmy do pięknych słów postulatora generalnego, o. Antoniego Marazzo:

Dwunastu redemptorystów zostało zamordowanych między 20 lipca a 7 listopada 1936 r. w Hiszpanii, a konkretnie w Madrycie. Te śmierci były jednymi z wielu zabójstw tzw. hiszpańskiej wojny domowej. Zabito tysiące księży, zakonników, biskupów i ludzi świeckich. Zabijano ludzi bez procesu w sposób doraźny tylko dlatego, że byli katolikami, że byli wierzący. Kościół, nazywając ich męczennikami, ogłaszając ich takimi, zamierza stale przypominać nam o jednym: mieć wiarę oznacza żyć pełnią życia i żyć życiem w komunii z Chrystusem.

Bądżmy i my Świętymi!

Miesiąc listopad  niesie w sobie jakiś „zapach świętości”, być może dlatego, że rozpoczyna się Uroczystością Wszystkich Świętych.  W tym dniu została ochrzczona nasza założycielka bł. Maria Celeste. Dzisiaj spróbujemy opowiedzieć jakie znaczenie, jakie miejsce w jej życiu mieli święci.

ŚWIĘCI W ŻYCIU BŁ MARII CELESTE.

Subskrybuje zawartość