Litania

Litania do Błogosławionej Marii Celeste Crostarosa

 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Najświętszego Odkupiciela, módl się za nami.

 

Błogosławiona Mario Celeste, módl się za nami.

Bł. Mario Celeste, umiłowana córko Ojca Przedwiecznego…

Bł. Mario Celeste, oblubienico Chrystusa Odkupiciela…

Bł. Mario Celeste, duchowy ogrodzie dojrzałych owoców Ducha Świętego…

 

Bł. Mario Celeste, rozmiłowana w świętych planach Ojca….

Bł. Mario Celeste, miłująca Chrystusa Ukrzyżowanego…

Bł. Mario Celeste, płonąca żarem Ducha Świętego…

 

Bł. Mario Celeste, jak Maryja przyjmująca Boże zwiastowania …

Bł. Mario Celeste, z Maryją kontemplująca Chrystusa w prostocie Nazaretu …

Bł. Mario Celeste, z Maryją obejmująca Krzyż w każdym cierpieniu …

Bł. Mario Celeste, z Maryją troszcząca się o Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa…

Bł. Mario Celeste, lecząca miłością i modlitwą Jego zranione członki…

 

Bł. Mario Celeste, wsłuchana w Boże Słowo…

Bł. Mario Celeste, wytrwała w odczytywaniu woli Bożej….

Bł. Mario Celeste, wzorze radosnej kontemplacji…

Bł. Mario Celeste, przewodniczko na drogach modlitwy…

Bł. Mario Celeste, mistrzyni życia w miłości wzajemnej…

Bł. Mario Celeste, ofiarna i odważna służebnico Bożego zamysłu…

Bł. Mario Celeste, urzeczona godnością dziecka Bożego i oblubienicy Słowa…

 

Bł. Mario Celeste, pałająca czystą miłością Chrystusa…

Bł. Mario Celeste, posłuszna Jego zbawczej woli…

Bł. Mario Celeste, żyjąca w radosnym ubóstwie z miłości ku Bogu…

 

Bł. Mario Celeste, ciesząca się obecnością Chrystusa jak chlebem powszednim…

Bł. Mario Celeste, rozradowana Jego bezgraniczną miłością…

Bł. Mario Celeste, zamieszkująca w otwartym Sercu Pana…

Bł. Mario Celeste, łącząca swe pragnienia z pragnieniami Odkupiciela …

Bł. Mario Celeste, żywa pamiątko miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka...

Bł. Mario Celeste, żywa Ewangelio, promieniująca czułością Boga…

Bł. Mario Celeste, żywa Eucharystio, w cichej miłości i uniżeniu dająca życie…

Bł. Mario Celeste, adorująca Zmartwychwstałego Pana w Najświętszym Sakramencie…

 

Bł. Mario Celeste, zachwycona pięknem stworzenia…

Bł. Mario Celeste, wierna sumieniu pośród przeciwności…

Bł. Mario Celeste, ufająca Panu w mrokach nocy ducha …

Bł. Mario Celeste, żyjąca dla chwały Boga i zbawiania braci…

Bł. Mario Celeste, żarliwie modląca się za Kościół i jego pasterzy…

Bł. Mario Celeste, poszukująca w modlitwie odkupionych Krwią Chrystusa…

Bł. Mario Celeste, ocalająca pokutą zagubionych…

 

Bł. Mario Celeste, Matko i Założycielko Zakonu Najświętszego Odkupiciela….

Bł. Mario Celeste, Siostro i Przyjaciółko Misjonarzy Redemptorystów…

Bl. Mario Celeste, nasza niebieska Patronko…

 

P. Módl się za nami, błogosławiona Mario Celeste.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, który w Duchu miłości prowadziłeś błogosławioną Marię Celeste, dziewicę,

przemieniając ją mocą słowa Twojego Syna,

w żywą pamiątkę Twojej miłości miłosiernej,

przez jej wstawiennictwo i przykład życia udziel także nam

łaski bycia świadkami tajemnicy Odkupienia.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen