Bądź z nami, Maryjo!

"Błogosławiona Matko, pełna Boga, spraw, abym kochając mojego Pana, zawsze była złączona z Twoim pięknym sercem.

Kto potrafi właściwie podziękować Bogu Ojcu za to, że dał nam Swego Jednorodzonego Syna? Kto podziękuje Słowu Bożemu za tak wielkie uniżenie i bezgraniczną miłość? Uczyń to Maryjo za mnie, a ja zawsze będę przy Tobie, nie oddalając się ani na chwilę” (bł. Maria Celeste).

Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, pomagaj nam swoją modlitwą otwierać się na Jego natchnienia, byśmy tak jak Ty umieli przynosić braciom Jezusa i Jego miłość.