Zaczyna się maj!

„Gorąco zapragnąłem dać światu mojego Ducha i przekazać Go moim stworzeniom rozumnym, abym żył  z nimi i w nich aż do końca świata".
Z bezgranicznej miłości dałem im mojego Jednorodzonego Syna i przez Niego przekazałem im mojego boskiego Ducha Pocieszyciela, aby je przebóstwić w życiu, sprawiedliwości i prawdzie, aby z upodobaniem objąć je wszystkie w Słowie-Synu miłości. To przez Niego została wylana na nie moja łaska, sprawiedliwość i prawda. Przez Niego będą mieć życie wieczne” (Wypisy, 1).
Bóg Ojciec posłał nam swego Syna dzięki zgodzie Maryi i Jej otwarciu na Ducha Świętego. Zaprośmy Maryję do naszego życia, do naszej modlitwy, aby uczyła nas pokornego przyjmowania Bożych natchnień i zgody na każdą Bożą propozycję.