Poślubiła Jezusa

W Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, w naszej zakonnej kaplicy, siostra Magdalena złożyła swoją perwszą profesję zakonną. Uroczystości przewodniczył i piękne  kazanie wygłosił o. Andrzej Miikuć przełożony klasztoru redemptorystów w Bielsku-Białej. Współcelebrował. o. Jarosław Liebersbach - nasz kapelan. Dziękujemy Bogu za te wspaniałe chwile i wszystkich towarzyszacych nam, i wspierających nas w tym wydarzeniu. Wielbimy naszego Pana za dar Siostry Magdaleny i prosimy Was gorąco o modlitwą za nią na nowym etapie jej życia zakonnego. ZOBACZ.