Rok św. Klemensa

"Chwała Boża, dobro Kościoła i zbawienie dusz, które wszędzie jest obecnie narażone na niebezpieczeństwo, to leży mi na sercu"(św. Klemens Hofbauer)

W dniu 15 marca 2020 roku przypada dwusetna rocznica śmierci św. Klemensa Marii Hofbauera, nazywanego często „apostołem Warszawy i Wiednia” oraz „drugim założycielem Zgromadzenia Redemptorystów"”. Wkład św. Klemensa w historię i rozwój Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela pozostawił trwały ślad w ich duchowości i misji. Zarząd Generalny Redemptorystów postanowił ogłosić Rok Jubileuszowy na cześć Świętego Klemensa od 15 marca 2020 r. do 15 marca 2021 r. W to wielkie świętowanie włączamy się także my, siostry redemptorystki.

W lutym 1787 o. Klemens Hofbauer  roku przybył do Warszawy, gdzie przyjął duszpasterstwo w kościele św. Benona na Nowym Mieście. Był spowiednikiem, kaznodzieją, opiekunem bractw religinych,  rektorem klasztoru, a w 1788 roku pierwszym wikariuszem generalnym za Alpami.
Włączył się także w kształcenie młodzieży, zorganizował szkołę dla chłopców, a później także dziewcząt z ubogich warstw stolicy. W uznaniu dla zasług redemptorystów w dziedzinie oświaty gościł nawet w klasztorze  bennonitów, zajmujący sie programem kształcenia w ówczesnej Polsce, ks. Hugo Kołłątaj - Podkanclerzy Koronny i celebrował tam Mszę św.
To właśnie u św. Klemensa  - jako pierwszego redemptorysty pojawiła się myśl sprowadzenia do Warszawy sióstr redemptorystek, aby pomagały w nauczaniu dziewcząt, bo wiedział, że we Włoszech siostry  prowadziły w klasztorach tzw konserwatoria, zajmujace się wychowaniem dziewcząt. Pisał w tej sprawie do Ojca Generała.
Św. Klemensie, bądź nam w tych trudnych czasach szczególnym Orędownikiem! Niech nam wszystkim, tak jak tobie, leży na sercu chwała Boża, dobro Kościoła i zbawienie dusz! Przeczytaj.

www.redemptor.pl/klemens-hofbauer-swiety-ktory-wychodzil-do-ludzi/