Wspólnota we Vranowie

Nasza wspólnota redemptorystek obrządku wschodniego we Vranowie przeżywa dzisiaj wielką radość. S. Emanuela, w czasie dzisiejszej Jutrzni, została przyjęta do wspólnoty sióstr i otrzymała czarny welon. Łączymy się z naszymi siostrami, dziękując Bogu za  dar ich nowej siostry! Zobacz.